Προκήρυξη ΕΠΟΠ 2021: Πόσα μόρια παίρνουν οι τρίτεκνοι - Τι αλλάζει με το το Προεδρικό Διάταγμα 16/2021 που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ

Ενισχύονται με μόρια οι τρίτεκνοι στην επικείμενη προκήρυξη ΕΠΟΠ 2021. Λίγο πριν ανακοινωθεί η προκήρυξη, δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Τεύχος A’ 34/05.03.2021 το Προεδρικό Διάταγμα 16/2021 που αφορά ενίσχυση των τριτέκνων.

Το ΠΔ έχει τίτλο «Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 292/2001 «Καθορισμός κριτηρίων και διαδικασίας επιλογής υποψηφίων Επαγγελματιών Οπλιτών» (Α' 204)» και περιέχει την παρακάτω τροποποίηση:

Προκήρυξη ΕΠΟΠ 2021: Πόσα μόρια παίρνουν οι τρίτεκνοι - Τι αλλάζει
Προκήρυξη ΕΠΟΠ 2021: Πόσα μόρια παίρνουν οι τρίτεκνοι - Τι αλλάζει

Άρθρο 1 Τροποποίηση του άρθρου 1 του π.δ. 292/2001 (Α' 204)

Η περ. ε του άρθρου 1 του π.δ. 292/2001 (Α' 204) αντικαθίσταται ως εξής:

«ε. Από τις κατηγορίες που προβλέπονται στην παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 3648/2008 (Α' 38) τέκνα πολυτέκνων, τέκνα ή αδέλφια αναπήρων και τραυματισθέντων σε πολεμικές επιχειρήσεις, καθώς και στρατιωτικών και των τριών Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων ειρηνικής περιόδου,

οι οποίοι έχουν αναπηρία σε ποσοστό εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω, λόγω πάθησής τους σε διατεταγμένη υπηρεσία και ένεκα αυτής, τέκνα ή αδέλφια των θανόντων στρατιωτικών των Ενόπλων Δυνάμεων στον πόλεμο ή στην ειρήνη κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας και ένεκα αυτής, καθώς και τέκνα Ελλήνων μόνιμων στρατιωτικών, εφέδρων και κληρωτών οπλιτών,

που συμμετείχαν με οποιονδήποτε τρόπο στα πολεμικά γεγονότα της χρονικής περιόδου από την 20ή Ιουλίου έως την 20ή Αυγούστου 1974 στην Κύπρο, καθώς και στα γεγονότα που έλαβαν χώρα το 1964 στην Τυληρία και Λευκωσία και το 1967 στην Κοφίνου και τους Αγίους Θεοδώρους της Κύπρου, καθώς και τέκνα ή αδέλφια προσώπου που απεβίωσε ή τραυματίσθηκε εξαιτίας τρομοκρατικής ενέργειας: 100 μονάδες.

Τέκνα τρίτεκνων οικογενειών: 50 μονάδες.

Οι ανήκοντες σε περισσότερες της μίας των παραπάνω κατηγοριών, λαμβάνουν μία μόνο φορά τις μονάδες της κατηγορίας με τη μεγαλύτερη μοριοδότηση».

Μπορείτε να κατεβάσετε το ΦΕΚ από εδώ

Για να μην χάνετε καμία είδηση για την Προκήρυξη ΕΠΟΠ μπορείτε να εγγραφείτε στα google news κάνοντας ΚΛΙΚ ΕΔΩ και αποθηκεύοντας το Armyvoice.gr στα αγαπημένα ή/και να εγγραφείτε στο Newsletter συμπληρώνοντας μόνο το e-mail σας.