Πολεμικό Ναυτικό - Πολεμική Αεροπορία: Διώξεις καταγγέλλουν στελέχη - Ένα μάλλον ασφυκτικό κλίμα που θα πρέπει η νέα ηγεσία να διορθώσει

Αδιαφανείς και αντιδημοκρατικές διαδικασίες οι οποίες δεν σέβονται τα στελέχη καταγγέλλονται στο Armyvoice.gr τόσο στο Πολεμικό Ναυτικό όσο και την Πολεμική Αεροπορία.

Σύμπτωση; Τα προβλήματα και στα δυο επιτελεία φαίνεται να εκπορεύονται από τις διευθύνσεις προσωπικού. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις καταγγελίες:

Kλαδάρχης προσωπικού στο ΓΕΝ αρνείται σε απολογούμενο την επίδοση εγγράφου το οποίο στο «εγκαλητήριο» μνημονεύεται ξεκάθαρα ως σχετικό.

Όταν ζητήθηκε, ατυχώς την πρώτη φορά απάντησε ο Κλαδάρχης του ΓΕΝ, ότι πρόκειται για «προσωπικά δεδομένα». Γνωστοποιήθηκε στον Κλαδάρχη ότι στην πειθαρχική διαδικασία δεν υπάρχουν «προσωπικά δεδομένα» που δεν κοινοποιούνται όταν το πρόσωπο είναι αυτό στο οποίο αφορούν.

Η απάντηση ήταν « δεν θα πάρεις τα έγγραφα και απολογήσου χωρίς αυτά».

Πολεμικό Ναυτικό - Πολεμική Αεροπορία: Διώξεις καταγγέλλουν στελέχη
Πολεμικό Ναυτικό - Πολεμική Αεροπορία: Διώξεις καταγγέλλουν στελέχη

Σε άλλη περίπτωση ο ίδιος Κλαδάρχης μπλόκαρε σε στέλεχος το Δικαίωμα της Αναφοράς. Την πρώτη φορά, «έστειλε πίσω» την αναφορά του στελέχους με την αιτιολογία ότι ήταν «αόριστη», παρά το γεγονός ότι το ΓΕΝ δεν ήταν ο αποδέκτης.

Το στέλεχος επανήλθε καθώς επρόκειτο για θέμα «εθνικού ενδιαφέροντος υπέρ στελεχών», αλλά ο κ. Κλαδάρχης απαγόρευσε με έγγραφο την αποστολή στο στέλεχος υπογραμμίζοντας ότι αν επανέλθει θα θεωρηθεί «καταχρηστικό». Είναι άραγε καταχρηστική η άσκηση Δικαιώματος των στελεχών;

Οι καταγγελίες που λάβαμε συνοδεύονται από τα σχετικά έγγραφα. Θα απαντήσει το ΓΕΝ;

Πολεμική Αεροπορία: Διώξεις καταγγέλλουν στελέχη

Ανάλογη ήταν και η συμπεριφορά του Κλαδάρχη προσωπικού του ΓΕΑ προς τα στελέχη, ο οποίος χθες αποστρατεύθηκε.  Θυμηθήκαμε τις γνωστές υποθέσεις των μηχανικών αεροσκαφών της Κεντρικής Μακεδονίας που έχουν υποβάλει αιτήσεις ακύρωσης, θέμα που έχει αναδείξει το Armyvoice.gr.

H υπόθεση κατέληξε στη Δικαιοσύνη, έχει ήδη εκδικαστεί και αναμένεται το προσεχές διάστημα η πρώτη απόφαση, ενώ έπονται και άλλες.

Υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με το νόμο 3883/2010, άρθρο 8, παράγραφο 2, «Η απόφαση της τοποθέτησης, μετάθεσης ή απόσπασης κοινοποιείται στους ενδιαφερόμενους αμελλητί.

Αυτοί έχουν δικαίωμα άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής κατά της απόφασης εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση της, προς το διοικητικό όργανο που την εξέδωσε, το οποίο υποχρεούται να απαντήσει αιτιολογημένα εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία της υποβολής της.

Κατά τη διάρκεια της προθεσμίας και ενόσω εκκρεμεί η ασκηθείσα προσφυγή αναστέλλεται η εκτέλεση της απόφασης. Μετά την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας υποβολής προσφυγής ή την απάντηση επί των προσφυγών που τυχόν υποβληθούν, οι πίνακες του προς τοποθέτηση, μετάθεση ή απόσπαση προσωπικού κυρώνονται από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας..».

Το τι βέβαια συνέβη επί των ημερών του αποστρατευθέντα Κλαδάρχη μάλλον πρέπει να προβληματίσει την ηγεσία της ΠΑ. Χαρακτηριστικά, θα αναφερθούμε στην περίπτωση των τακτικών μεταθέσεων κατωτέρων Αξκών της ΠΑ.

Η εκδοθείσα διαταγή ΕΠ Φ.411.2/8931/Σ.1350/11-6-20/ΓΕΑ/B1 κυκλοφόρησε Πέμπτη, μετά το πέρας εργασίας.

Άρα για όσους στρατιωτικούς ήθελαν να προσφύγουν σε ενδικοφανή προσφυγή υπήρχε μόλις μια Παρασκευή απόγευμα, για αναζήτηση δικηγόρου, συλλογή των εγγράφων που θα ήταν απαραίτητα και σύνταξή της. Δευτέρα, τελευταία μέρα υποβολής, μετά ήταν πολύ αργά.

Κάποιοι μάλιστα, όπως ο κ. Χαριτίδης, δεν ενημερώθηκαν ποτέ για την ύπαρξη της διαταγής μετάθεσής τους. Μάλλον κάποιοι βιάζονταν να τον διώξουν το γρηγορότερο...

Χαρακτηριστικά ο συγκεκριμένος στρατιωτικός, το έμαθε από τηλέφωνο φίλου, το πρωινό του Σαββάτου. Κινητοποιήθηκε και πρόφθασε να υποβάλει εγκαίρως ενδικοφανή προσφυγή.

Πολεμικό Ναυτικό - Πολεμική Αεροπορία: Διώξεις καταγγέλλουν στελέχη
Πολεμικό Ναυτικό - Πολεμική Αεροπορία: Διώξεις καταγγέλλουν στελέχη

Όμως αυτό δεν στάθηκε εμπόδιο για να συνεχιστεί η δίωξη. Όσοι κατάφεραν να υποβάλουν εμπρόθεσμα την ενδικοφανή τους προσφυγή, αντιμετώπισαν το εξής φαινόμενο. Αν οι αιτιάσεις τους ήταν αβάσιμες, συντόμως έπαιρναν αρνητική απάντηση.

Αν όμως ήταν βάσιμες, παράνομα βάση νόμου, δεν δινόταν καμία απάντηση εντός των προβλεπόμενων δεκαπέντε (15). ημερών. Αντ΄αυτού έστελνε έγγραφο ο μέχρι χθες κλαδάρχης μεταθέσεων στον ενδιαφερόμενο ότι διερευνάται η ενδικοφανής προσφυγή του.

Επειδή μάλιστα ο νόμος δίνει το περιθώριο σε κάθε πολίτη να προσφύγει εντός ενενήντα (90) ημερών από όταν έλαβε γνώση την πράξη που αμφισβητεί, περίμενε ο Κλαδάρχης να περάσουν αυτές οι ενενήντα (90) μέρες και μετά εκ του ασφαλούς απαντούσε αρνητικά σε όλες τις ενδικοφανείς προσφυγές.

Έτσι υπερήφανος πίστεψε ότι θα παρουσίαζε στους ανωτέρους του 100% επιτυχία, απόδειξη ότι όλες οι μεταθέσεις ήταν δίκαιες.

Τα πράγματα όμως δεν εξελίχθηκαν όπως τα περίμενε. Σειρά μηχανικών αεροσκαφών της Κεντρικής Μακεδονίας, υπέβαλαν εγκαίρως αίτηση ακύρωσης στα διοικητικά δικαστήρια της Θεσσαλονίκης. Λόγω των νέων διαδικασιών εξαιτίας της πανδημίας κορονοϊού, άργησαν να παραδοθούν στο ΓΕΑ από τα εμπλεκόμενα δικαστήρια.

Έτσι εκεί που νόμιζε ότι είχε 100% επιτυχία διαπίστωσε ότι εξαιτίας του υπάρχουν αιτήσεις ακύρωσης μεταθέσεων στελεχών της ΠΑ κατά του κ. Υπουργού Εθνικής Άμυνας, εκθέτωντας έτσι όλη τη φυσική ηγεσία της ΠΑ.

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας πιστεύει ότι τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων αξίζουν τέτοιας συμπεριφοράς;