Στρατιωτικοί: Κατάφωρη αδικία η αμοιβή ανάλογα με την προέλευση, σύμφωνα με το Σύνταγμα υποστηρίζει αναγνώστης του Armyvoice.gr

Σε παρατήρηση που απέστειλε στο Armyvoice.gr υπστηρίζει:

Από το άρθρο 22 του συντάγματος προκύπτει η αναγκαιότητα "Όλοι οι εργαζόμενοι, ανεξάρτητα από φύλο ή άλλη διάκριση, έχουν δικαίωμα ίσης αμοιβής για παρεχόμενη εργασία ίσης αξίας."

Δηλαδή οι στρατιωτικοί με όμοιο διοικητικό βαθμό (από δεκανείς έως συνταγματάρχες για παράδειγμα) που υπηρετούν στις ίδιες μονάδες, εκτελούν τις ίδιες υπηρεσίες , συμμετέχουν στις ίδιες ασκήσεις και ασκούν τα ίδια καθήκοντα, στα ίδια γραφεία δικαιούνται ίδια αμοιβή στην εργασία τους ανεξάρτητα από την προέλευση τους.

Ξέρουμε όμως ότι βάση του νέου μισθολογίου υπάρχει διαχωρισμός όχι με βάση την εργασία που παρέχουμε αλλά με βάση την προέλευση μας!

Εξ αιτίας αυτού του διαχωρισμού προκύπτει διαφορά στην μισθοδοσία μεταξύ ομοιόβαθμων στελεχών για παρεχόμενη εργασία ίσης αξίας!
Μπορούμε να υποθέσουμε ότι ο όρος Προέλευση συνιστά διάκριση.

Απαιτούνται ενέργειες από όλους για την κατάρτιση νέου κοινού για όλες τις προελεύσεις μισθολογίου Στρατιωτικών που θα σέβεται το σύνταγμα.

Στείλτε μας τις δικές σας απόψεις για το θέμα, στο [email protected], μαζί με ένα τηλέφωνο επικοινωνίας.

Εύζωνας πέθανε μετά την σκοπιά στον Άγνωστο Στρατιώτη - Θρήνος
Στρατιωτικοί: Κατάφωρη αδικία η αμοιβή ανάλογα με την προέλευση

Άρθρο 22

1. Η εργασία αποτελεί δικαίωμα και προστατεύεται από το Κράτος, που μεριμνά για τη δημιουργία συνθηκών απασχόλησης όλων των πολιτών και για την ηθική και υλική εξύψωση του εργαζόμενου αγροτικού και αστικού πληθυσμού.

Όλοι οι εργαζόμενοι, ανεξάρτητα από φύλο ή άλλη διάκριση, έχουν δικαίωμα ίσης αμοιβής για παρεχόμενη εργασία ίσης αξίας.

2. Με νόμο καθορίζονται οι γενικοί όροι εργασίας, που συμπληρώνονται από τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας συναπτόμενες με ελεύθερες διαπραγματεύσεις και, αν αυτές αποτύχουν, με τους κανόνες που θέτει η διαιτησία.

3. Νόμος ορίζει τα σχετικά με τη σύναψη συλλογικών συμβάσεων εργασίας από τους δημόσιους υπαλλήλους και τους υπαλλήλους οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης ή άλλων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου.

4. Οποιαδήποτε μορφή αναγκαστικής εργασίας απαγορεύεται.Ειδικοί νόμοι ρυθμίζουν τα σχετικά με την επίταξη προσωπικών υπηρεσιών σε περίπτωση πολέμου ή επιστράτευσης ή για την αντιμετώπιση αναγκών της άμυνας της Χώρας ή επείγουσας κοινωνικής ανάγκης από θεομηνία ή ανάγκης που μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία, καθώς και τα σχετικά με την προσφορά προσωπικής εργασίας στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης για την ικανοποίηση τοπικών αναγκών.

5. Το Κράτος μεριμνά για την κοινωνική ασφάλιση των εργαζομένων, όπως νόμος ορίζει.