Αποζημίωση υπηρεσιών, αργιών και ασκήσεων: Θαυμάστε απάντηση ΥΕΘΑ - Μάλλον θεωρεί ότι οι στρατιωτικοί πρέπει να δουλεύουν τζάμπα

«Εσείς θα δουλεύετε κανονικά κι εμείς άμα έχουμε θα σας δίνουμε. Αλλά λόγω κρίσης συνήθως δεν έχουμε, οπότε μην περιμένετε να πάρετε». Αυτό ουσιαστικά λέει σε απάντησή σου σε κοινοβουλευτικό έλεγχο ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Παναγιωτόπουλος στους στρατιωτικούς.

Σε ερώτηση για την καθυστέρηση καταβολής αποζημίωσης για υπηρεσίες, αργίες και ασκήσεις, απαντά ότι:

«Η καταβολή αποζημίωσης για εκτέλεση υπηρεσιών ή για εκτέλεση αργιών ή και για συμμετοχή σε ασκήσεις, συναρτάται από την πορεία εκτέλεσης του Π/Υ κάθε Κλάδου και συναφώς τους σχετικούς περιορισμούς που τους διέπουν (ανάληψη υποχρεώσεων εντός ύψους διατιθέμενων πιστώσεων), σύμφωνα με τις ισχύουσες δημοσιολογιστικές διατάξεις και τους στόχους του εφαρμοζόμενου μεσοπρόθεσμου προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής».

Μιλάμε για κανονικό εργασιακό μεσαίωνα, όπου τα στελέχη καλούνται να αφήνουν τις οικογένειες και να προσφέρουν εργασία πέραν του υποτιθέμενου ωραρίου, το οποίο κανείς δεν τους το έχει διασφαλίσει, χωρίς η υπηρεσία να είναι σε θέση να τους πληρώσει για την έξτρα εργασία.

Δεν είναι μόνο ότι τους έχουν κόψει τα νυχτερινά και παρά τις υποσχέσεις για το αντίθετο η κυβέρνηση της ΝΔ ακολουθεί τη γραμμή Καμμένου σε αυτό το θέμα. Είναι ότι με την απάντησή του ο υπουργός επισημοποιεί την εργασία χωρίς αμοιβή.

Μάλιστα, ακούγεται σαν ανέκδοτο η συνέχεια της απάντησης, που αναφέρεται σε διαρκή μέριμνα για το προσωπικό.

«Πέραν των ανωτέρω όμως, το ΥΠΕΘΑ στο πλαίσιο της διαρκούς μέριμνας για το προσωπικό και λαμβάνοντας υπόψη τις υπηρεσιακές - επιχειρησιακές του ανάγκες, το σημαντικό αριθμό του δικαιούχου προσωπικού του ΣΞ, καθώς και τις υφιστάμενες δυνατότητες του Π/Υ του ΓΕΣ, καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια εξεύρεσης πόρων, προκειμένου να καταστεί εφικτή η καταβολή της υπόψη αποζημίωσης». Κοινώς λεφτά υπάρχουν μόνο για εξοπλισμούς, όχι και για να μοιράζουμε στο προσωπικό....