Προσλήψεις στην Ελληνική Αστυνομία: Σύμφωνα με προκήρυξη αναμένεται να προσλάβει 20 άτομα για τις ανάγκες στην Σχολή Αξιωματικών ΕΛΑΣ

Την ανακοίνωση κάνει η Σχολή και σύμφωνα με αυτήν πρόκειται για εποχικές προσλήψεις με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Πιο συγκεκριμένα, η ανακοίνωση αναφέρει:

Η Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι (20) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Σχολής Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας,

που εδρεύει στο Δήμο Αχαρνών του Νομού Αττικής, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:

Προσλήψεις Αστυνομία: 20 άτομα για την Σχολή Αξιωματικών ΕΛΑΣ
Προσλήψεις Αστυνομία: 20 άτομα για την Σχολή Αξιωματικών ΕΛΑΣ
  • ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ 4
  • ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 1
  • ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 1
  • ΥΕ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ 5
  • ΥΕ ΛΑΝΤΖΕΡΩΝ 4
  • ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ 4
  • ΥΕ ΚΗΠΟΥΡΩΝ 1

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό εντυπο ασεπ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ([email protected])

είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας, Λ. Θρακομακεδόνων 101, Τ.Κ. 13679 – Αχαρνές, απευθύνοντάς την στo Τμήμα Εσωτερικών Λειτουργιών, (τηλ. επικοινωνίας: 210-2424156, 210-2424107 κατά τις ώρες 08.00-14.00΄).