Μισθός ΕΠΟΠ και Μοριοδότηση: Πότε βγαίνει η προκήρυξη ΕΠΟΠ 2021 σε Στρατό Ξηράς, Πολεμικό Ναυτικό και Πολεμική Αεροπορία

Ρεπορτάζ Ιωάννα Ηλιάδη

Πότε βγαίνει η προκήρυξη 2021

Στο Ελεγκτικό Συνέδριο βρίσκεται σύμφωνα με πληροφορίες του Armyvoice.gr η προκήρυξη ΕΠΟΠ 2021 για την πρόσληψη 1600 στελεχών στις Ένοπλες Δυνάμεις.

Μόλις το Ανώτατο Δικαστήριο δώσει το πράσινο φως, αναμένεται να ανακοινωθούν και οι προκηρύξεις. Πρόθεση του υπουργείου είναι να έχουν δημοσιοποιηθεί έως το τέλος του μήνα.

Μισθός ΕΠΟΠ 2021

Πολλοί είναι αυτοί που περιμένουν με αγωνία να καταθέσουν την υποψηφιότητά τους και ρωτούν πόσος είναι ο μισθός ΕΠΟΠ.

Ο κάθε ΕΠΟ που θα προσληψθεί θα πάρει βασικό μισθό περίπου 840 ευρώ στο χέρι. Ανά δυο με 3 χρόνια, θα αλλάζει κλιμάκιο και ο μισθό ςθα αυξάνεται κατά περίπου 40 με 60 ευρώ.

Πέραν αυτού του ποσού, οι ΕΠΟΠ δικαιούνται επίδομα παραμεθορίου 100 ευρώ, όταν υπηρετούν σε παραμεθόριες και δυσπρόσιτες περιοχές. Επιπλέον, δικαιούνται επίδομα τέκνων το οποίο είναι για:

  • ένα τέκνο 50 ευρώ
  • δυο τέκνα 70 ευρώ,
  • τρία τέκνα 120 ευρώ
  • τέσσερα τέκνα 170 ευρώ
  • πάνω από 4 παιδιά  70 για κάθε παιδί

Επίσης παίρνουν ανάλογα με τον βαθμό και την οικογενιακή κατάσταση επίδομα ιδιαιτέρων συνθηκών εργασίας το οποίο είναι περίπου από 105 έως 220 ευρώ.

Οι ΕΠΟΠ που είναι αλεξιπτωτιστές δικαιούνται να παίρνουν το επίδομα επικινδυνότητα που είναι για ένα 6μηνο 1949 ευρώ, και το 65% του ποσού είναι αφορολόγητο.

Οι υποβρύχιοι καταστροφείς αντίστοιχα δικαιούνται 2707 ευρώ το εξάμηνο το 65% του οποίου είναι αφορολόγητο.

Οι μαρκαλιείς που υπηρετούν στο ΤΕΝΞ δικαιούνται επίδομα 90 ευρώ για κάθε μέρα εργασίας μέσα σε ναρκοπέδιο και οι πυροτεχνουργοί 15 ευρώ για κάθε μέρα εργασίας τους σε εργαστήριο.

Προκήρυξη ΕΠΟΠ 2021: Μοριοδότηση

Εν τω μεταξύ δημοσιεύτηκε και το Προεδρικό Διάταγμα για τα προσόντα και τη μοριοδότηση. Διαβάστε όλες τις λεπτομέρειες για το προεδρικό διάταγμα ΕΔΩ.

Μεταξύ άλλων προβλέπει:

 Χρόνος προϋπηρεσίας στην ειδικότητα που οι υποψήφιοι επιθυμούν να
καταταγούν, αποδεικνυόμενος με βεβαιώσεις του ασφαλιστικού φορέα και του
εργοδότη (υπολογίζεται ως προϋπηρεσία και η θητεία στις Ένοπλες Δυνάμεις μόνο
στην ίδια ή σε αντίστοιχη ειδικότητα άλλου κλάδου των Ενόπλων Δυνάμεων):

(1) Προϋπηρεσία τουλάχιστον τριών (3) μηνών: 50 μονάδες.

(2) Προϋπηρεσία πάνω από τρεις (3) μήνες και μέχρι έξι (6) μήνες: 100 μονάδες.

(3) Προϋπηρεσία πάνω από έξι (6) μήνες και μέχρι εννέα (9) μήνες: 150 μονάδες.

(4) Προϋπηρεσία πάνω από εννέα (9) μήνες και μέχρι δώδεκα (12) μήνες: 200 μονάδες.

(5) Προϋπηρεσία άνω των δώδεκα (12) μηνών: 250 μονάδες.

στ. Υπηρετούντες ή υπηρετήσαντες ως Οπλίτες Βραχείας Ανακατάταξης (ΟΒΑ)
στις Ένοπλες Δυνάμεις: 100 μονάδες μέχρι τη συμπλήρωση του πρώτου έτους και
επιπλέον 50 μονάδες με τη συμπλήρωση κάθε επόμενου έτους.

ζ. Υπηρετούντες ή υπηρετήσαντες στις Ειδικές Δυνάμεις με οποιαδήποτε
ειδικότητα, εφόσον οι υποψήφιοι επιθυμούν να καταταγούν στην ίδια ή σε αντίστοιχη,
ειδικότητα άλλου κλάδου των Ενόπλων Δυνάμεων: 100 μονάδες.

Προσλήψεις ΕΠΟΠ και ΟΒΑ: Τι θα πρέπει να λάβει υπόψη η νέα κυβέρνηση
Μισθός ΕΠΟΠ και Μοριοδότηση: Πότε βγαίνει η προκήρυξη 2021

η. Εντοπιότητα μονίμως διαμενόντων στην περιοχή της Θράκης, νήσων
Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκανήσου [διαμονή στην εν λόγω περιοχή τουλάχιστον τα
τελευταία πέντε (5) έτη] αποδεικνυόμενη με βεβαίωση της οικείας δημοτικής αρχής:
100 μονάδες.

θ. Υπηρετούντες ή υπηρετήσαντες στις Ένοπλες Δυνάμεις με ειδικότητα
Αλεξιπτωτιστή ή Υποβρύχιου Καταστροφέα ή Ναρκαλιευτή, εφόσον οι υποψήφιοι
επιθυμούν να καταταγούν στην ίδια ή σε αντίστοιχη, ειδικότητα άλλου κλάδου των
Ενόπλων Δυνάμεων: 20 μονάδες.

ι. Υπηρετούντες ή υπηρετήσαντες στις Ένοπλες Δυνάμεις: Σύνολο μηνών
στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης (με στρογγυλοποίηση στον αμέσως
προηγούμενο ή επόμενο ακέραιο, όταν οι ημέρες θητείας είναι λιγότερες των
δεκαπέντε ή περισσότερες και ίσες αντίστοιχα) Χ συντελεστή 10.

Ειδικά για τους υπηρετούντες ή υπηρετήσαντες για οσοδήποτε χρονικό διάστημα στην ΕΛΔΥΚ, ο συντελεστής αυξάνεται σε 15.