Μισθοί στρατιωτικών 2021: Ημερομηνίες πληρωμής Αναλυτικά πότε πληρώνονται τη μισθοδοσία τους οι στρατιωτικοί όλο το χρόνο

Μισθοί στρατιωτικών 2021

Αυτές είναι οι ημέρες πληρωμής του μισθού για τους στρατιωτικούς το έτος 2021, πλην απροόπτου. Ο μισθός εμφανίζεται στην τράπεζα την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα και πάντα ανάλογα με την τράπεζα. Εάν η επίσημη ημέρα πληρωμής είναι η Δευτέρα, ο μισθός εμφανίζεται στην τράπεζα την Παρασκευή.

 • Τρίτη 26 Ιανουαρίου
 • Πέμπτη 25 Φεβρουαρίου
 • Τετάρτη 24 Μαρτίου
 • Δευτέρα 26 Απριλίου
 • Τετάρτη 26 Μαϊου
 • Πέμπτη 24 Ιουνίου
 • Δευτέρα 26 Ιουλίου
 • Πέμπτη 26 Αυγούστου
 • Παρασκευή 24 Σεπτεμβρίου
 • Τρίτη 26 Οκτωβρίου
 • Πέμπτη 25 Νοεμβρίου
 • Παρασκευή 24 Δεκεμβρίου
Μισθοί στρατιωτικών 2021: Ημερομηνίες πληρωμής - Πότε πληρώνονται
Μισθοί στρατιωτικών 2021: Ημερομηνίες πληρωμής - Πότε πληρώνονται

 

Ημερομηνίες Καταβολής Μερίσματος ΜΤΣ και Οικονομικής Ενίσχυσης ΕΚΟΕΜΣ Έτους 2021.

(1) Ο μήνας Ιανουάριος 2021 στις 05 Ιαν. 2021 ημέρα Τρίτη.

(2) Ο μήνας Φεβρουάριος 2021 στις 28 Ιαν. 2021 ημέρα Πέμπτη.

(3) Ο μήνας Μάρτιος 2021 στις 25 Φεβ. 2021 ημέρα Πέμπτη.

(4) Ο μήνας Απρίλιος 2021 στις 30 Μαρ. 2021 ημέρα Τρίτη.

(5) Ο μήνας Μάιος 2021 στις 28 Απρ. 2021 ημέρα Τετάρτη.

(6) Ο μήνας Ιούνιος 2021 στις 28 Μαϊ. 2021 ημέρα Παρασκευή.

(7) Ο μήνας Ιούλιος 2021 στις 29 Ιουν. 2021 ημέρα Τρίτη.

(8) Ο μήνας Αύγουστος 2021 στις 29 Ιουλ. 2021 ημέρα Πέμπτη.

(9) Ο μήνας Σεπτέμβριος 2021 στις 30 Αυγ. 2021 ημέρα Δευτέρα.

(10) Ο μήνας Οκτώβριος 2021 στις 29 Σεπ. 2021 ημέρα Τετάρτη.

(11) Ο μήνας Νοέμβριος 2021 στις 27 Οκτ. 2021 ημέρα Τετάρτη.

(12) Ο μήνας Δεκέμβριος 2021 στις 29 Νοε. 2021 ημέρα Δευτέρα.