ΓΕΕΘΑ: Ποινικές Ευθύνες για στρατιωτικούς που διοργανώνουν και συμμετέχουν σε online συνελεύσεις - Υπάρχουν ευθύνες για  τις ΓΣ σε Λάρισα και Βόλο;

Σάλος προκαλείται από απάντηση που έδωσε το ΓΕΕΘΑ στην ΠΟΕΣ αναφορικά με τη συμμετοχή των στρατιωτικών σε γενικές συνελεύσεις μέσω τηλεδιάσκεψης. Η ΠΟΕΣ πριν προγραμματίσει τέτοιες συνελεύσεις το 2021 έθεσε ερώτημα στο ΓΕΕΘΑ εάν έχουν το δικαίωμα οι στρατιωτικοί να συγκαλέσουν γενικές συνελεύσεις μέσω τηλεδιάσκεψης.

Το ΓΕΕΘΑ απάντησε αρνητικά, υποστηρίζοντας ότι «η χρήση των ιδιωτικών πλατφορμών, χωρίς τη φυσική παρουσία των μελών, με σκοπό την πραγματοποίηση γενικών συνελεύσεων μέσω τηλεδιασκέψεων, δύναται να συμβάλει στην αποκάλυψη σε αναρμόδια πρόσωπα διαβαθμισμένων πληροφοριών».

Έτσι η ΠΟΕΣ αναλογιζόμενη το ενδεχόμενο να ενεργοποιηθούν πειθαρχικές και ποινικές διαδικασίες, αποφάσισε την αναστολή τους.

Ωστόσο τίθεται ευθέως ζήτημα με τις γενικές συνελεύσεις των πρωτοβάθμιων της ΠΟΜΕΝΣ που έχουν πραγματοποιηθεί το τελευταίο διάστημα μέσω τηλεδιάσκεψης σε Βόλο και Λάρισα, οι οποίες έγιναν μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας που παρείχε ιδιώτης και μάλιστα όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, σε μια τουλάχιστον περίπτωση, μπορούσαν να συνδεθούν και άτομα τα οποία ήταν άγνωστα, καθώς όλοι έμπαιναν μέσω κοινού link.

Η Γενική Συνέλευση στον Βόλο έγινε στις 13 Δεκεμβρίου, και όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση «υπήρξαν τεχνικά προβλήματα», ενώ η αντίστοιχη στην Λάρισα έγινε την Κυριακή 25 Οκτωβρίου 2020. Σύμφωνα με πληροφορίες η διεξαγωγή των Γενικών Συναλεύσεων είχε ανατεθείσ την ίδια ιδιωτική εταιρία.

Το θέμα είναι πλέον εάν το ΓΕΕΘΑ κάνει ΕΔΕ ζητώντας πώς διασφαλίστηκαν τα απόρρητα στοιχεία για τη συμμετοχή των στρατιωτικών, ιδιαίτερα μάλιστα εφόσον υπάρχουν πληροφορίες ότι μπορούσαν να συνδεθούν και άτομα τα οποία ήταν άγνωστα.

Το πρόβλημα που θέτει το ΓΕΕΘΑ με έγγραφό του έγκειται στη δημοσιοποίηση στοιχείων στρατιωτικών σε τρίτους προκειμένου να γίνουν οι Γενικές συνελεύσεις.

Υπάρχει δηλαδή ενδεχόμενο να προκύψουν ευθύνες σε βάρος μελών ΔΣ που τυχόν έλαβαν σχετική απόφαση και σύνηψαν (πολλώ δεν μάλλον, και επιβαρυντικώς, όταν δεν σύνηψαν) σύμβαση με ιδιωτική εταιρία,

εφόσον δημοσιοποιηθούν στοιχεία εν ενεργεία στρατιωτικών από ενώσεις προς εταιρίες προκειμένου να διενεργήσουν γενικές συνελεύσεις (με τηλεδιασκέψεις) μέσω πλατφορμών που οι ίδιες οι εταιρίες (ως αναρμόδια πρόσωπα) διαχειρίζονται ή συνδιαχειρίζονται

όπως επώνυμα, ονόματα, δνσεις ηλεκτρονικών ταχυδρομείων, αριθμούς κινητών τηλεφώνων και άλλων αναγκαίων αιτηθέντων από την εταιρία στοιχείων, για τη νομική διαπίστωση της απαρτίας της γενικής συνέλευσης.