Προκήρυξη ΕΠΟΠ: Κατατέθηκε τροπολογία για τα όρια ηλικίας & ΟΒΑ - Τι προβλέπει, σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Armyvoice.gr

Ρεπορτάζ Ιωάννα Ηλιάδη

Κατατέθηκε από το υπουργείο Εθνικής Άμυνας η τροπολογία για τα όρια ηλικίας όσων πρόκειται να λάβουν μέρος στην προκήρυξη ΕΠΟΠ.

Η τροπολογία κατατέθηκε στο νομοσχέδιο με τίτλο «Εκσυγχρονισμός του συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και ενίσχυση του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ).

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Armyvoice.gr η τροπολογία προβλέπει όριο ηλικίας τα 28 έτη για όλους τους συμμετέχοντες, εκτός των υπηρετούντων ΟΒΑ, για τους οποίους το όριο ηλικίας ανεβαίνει στα 31 έτη.

Όσοι ΟΒΑ έχουν αποστρατευθεί, δεν τυγχάνουν της διακριτικής μεταχείρισης, καθώς, η λογική του ΓΕΕΘΑ ήταν να πριμοδοτήσει τα στελέχη που βρίσκονται ήδη στις Ένοπλες Δυνάμεις και είναι ήδη εκπαιδευμένα και δεν θα απαιτηθεί εκ νέου ένταξή τους.

Η ψήφιση του νομοσχεδίου αναμένεται να γίνει πριν τα Χριστούγεννα και αμέσως μετά αναμένεται να εκδοθεί η προκήρυξη για 1600 ΕΠΟΠ.

Προκήρυξη ΕΠΟΠ: Κατατέθηκε τροπολογία για τα όρια ηλικίας & ΟΒΑ
Προκήρυξη ΕΠΟΠ: Κατατέθηκε τροπολογία για τα όρια ηλικίας & ΟΒΑ

Εν τω μεταξύ σήμερα δημοσιεύτηκε και το Προεδρικό Διάταγμα για τα προσόντα και τη μοριοδότηση. Διαβάστε όλες τις λεπτομέρειες για το προεδρικό διάταγμα ΕΔΩ.

Μεταξύ άλλων προβλέπει:

 Χρόνος προϋπηρεσίας στην ειδικότητα που οι υποψήφιοι επιθυμούν να
καταταγούν, αποδεικνυόμενος με βεβαιώσεις του ασφαλιστικού φορέα και του
εργοδότη (υπολογίζεται ως προϋπηρεσία και η θητεία στις Ένοπλες Δυνάμεις μόνο
στην ίδια ή σε αντίστοιχη ειδικότητα άλλου κλάδου των Ενόπλων Δυνάμεων):

(1) Προϋπηρεσία τουλάχιστον τριών (3) μηνών: 50 μονάδες.

(2) Προϋπηρεσία πάνω από τρεις (3) μήνες και μέχρι έξι (6) μήνες: 100 μονάδες.

(3) Προϋπηρεσία πάνω από έξι (6) μήνες και μέχρι εννέα (9) μήνες: 150 μονάδες.

(4) Προϋπηρεσία πάνω από εννέα (9) μήνες και μέχρι δώδεκα (12) μήνες: 200 μονάδες.

(5) Προϋπηρεσία άνω των δώδεκα (12) μηνών: 250 μονάδες.

στ. Υπηρετούντες ή υπηρετήσαντες ως Οπλίτες Βραχείας Ανακατάταξης (ΟΒΑ)
στις Ένοπλες Δυνάμεις: 100 μονάδες μέχρι τη συμπλήρωση του πρώτου έτους και
επιπλέον 50 μονάδες με τη συμπλήρωση κάθε επόμενου έτους.

ζ. Υπηρετούντες ή υπηρετήσαντες στις Ειδικές Δυνάμεις με οποιαδήποτε
ειδικότητα, εφόσον οι υποψήφιοι επιθυμούν να καταταγούν στην ίδια ή σε αντίστοιχη,
ειδικότητα άλλου κλάδου των Ενόπλων Δυνάμεων: 100 μονάδες.

η. Εντοπιότητα μονίμως διαμενόντων στην περιοχή της Θράκης, νήσων
Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκανήσου [διαμονή στην εν λόγω περιοχή τουλάχιστον τα
τελευταία πέντε (5) έτη] αποδεικνυόμενη με βεβαίωση της οικείας δημοτικής αρχής:
100 μονάδες.

θ. Υπηρετούντες ή υπηρετήσαντες στις Ένοπλες Δυνάμεις με ειδικότητα
Αλεξιπτωτιστή ή Υποβρύχιου Καταστροφέα ή Ναρκαλιευτή, εφόσον οι υποψήφιοι
επιθυμούν να καταταγούν στην ίδια ή σε αντίστοιχη, ειδικότητα άλλου κλάδου των
Ενόπλων Δυνάμεων: 20 μονάδες.

ι. Υπηρετούντες ή υπηρετήσαντες στις Ένοπλες Δυνάμεις: Σύνολο μηνών
στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης (με στρογγυλοποίηση στον αμέσως
προηγούμενο ή επόμενο ακέραιο, όταν οι ημέρες θητείας είναι λιγότερες των
δεκαπέντε ή περισσότερες και ίσες αντίστοιχα) Χ συντελεστή 10. Ειδικά για τους
υπηρετούντες ή υπηρετήσαντες για οσοδήποτε χρονικό διάστημα στην ΕΛΔΥΚ, ο
συντελεστής αυξάνεται σε 15.