Προκήρυξη ΕΠΟΠ: Πόσα μόρια παίρνουν τελικά οι ΟΒΑ  και πώς θα πριμοδοτηθούν - Αποκλειστικές πληροφορίες στο Armyvoice.gr

Το Ε΄ Τμήμα του ΣτΕ (πρόεδρος η αντιπρόεδρος Αικατερίνη Χριστοφορίδου και εισηγητής ο πάρεδρος Δημήτρης Πυργάκης) με την υπ΄ αριθμ. 206/2020 γνωμοδότησή του, έκρινε νόμιμο σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος με το οποίο επανακαθορίζονται τα κριτήρια και η διαδικασία επιλογής των υποψηφίων επαγγελματιών οπλιτών.

Σε αυτό προβλέπεται ότι για χρονικό διάστημα προϋπηρεσίας μέχρι 3 μηνών η μοριοδότηση είναι 50 μονάδες και άνω των 3 και μέχρι 6 μηνών, η μοριοδότηση είναι 100 μονάδες καθώς και ότι οι υπηρετούντες ή υπηρετήσαντες ως Οπλίτες Βραχείας Ανακατάταξης (ΟΒΑ) μοριοδοτούνται με 100 μονάδες.

Οι δημοσιογραφικές αυτές πληροφορίες έχουν ξεσηκώσει δικαίως θύελλα αντιδράσεων, καθώς από την πλευρά του ΓΕΕΘΑ έχει δοθεί η υπόσχεση ότι θα πριμοδοτηθούν οι ΟΒΑ.

Το Armyvoice.gr διερεύνησε το θέμα και σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες τα μόρια για τους ΟΒΑ δεν θα είναι μόνο 100.

Πιο συγκεκριμένα οι ΟΒΑ θα πριμοδοτηθούν με 100 μόρια για το πρώτο έτος υπηρεσίας και με 50 μόρια για καθένα από τα επόμενα χρόνια. Δηλαδή κάποιος ΟΒΑ που υπηρετεί 3 χρόνια θα βάλει 100 + 50 + 50 = 200 μόρια , κάποιος με 4 χρόνια 250 μόρια κλπ.

Συνεπώς θα πρέπει να περιμένουμε την επικείμενη έκδοση του Προεδρικού διατάγματος για να πληροφορηθούμε με ακρίβεια τόσο για τα μόρια των ΟΒΑ όσο και για τα μόρια που θα δίνουν τα πτυχία των πανεπιστημίων των ΙΕΚ και των λυκείων, καθώς όπως φαίνεται υπάρχουν αποκλίσεις από όσα έχουν δημοσιευτεί.

Την ερχόμενη εβδομάδα αναμένεται επίσης να μπει στην Βουλή η διάταξη που θα επεκτείνει το ηλικιακό όριο για συμμετοχή των ΟΒΑ στην προκήρυξη ΕΠΟΠ στα 31 έτη, σύμφωνα με τις πληροφορίες.

Όταν ψηφιστεί, τότε αναμένεται να εκδοθεί και η πολυαναμενόμενη προκήρυξη.

Προκήρυξη ΕΠΟΠ και ΟΒΑ: Αναρτήθηκε η ΚΥΑ για τις προσλήψεις
Προκήρυξη ΕΠΟΠ: Πόσα μόρια παίρνουν τελικά οι ΟΒΑ

Προκήρυξη ΕΠΟΠ: Μόρια ΟΒΑ και γραμματικές γνώσεις

Τα σχόλιά του με τη μορφή ερωτημάτων έστειλε στο Armyvoice.gr και ο πρόεδρος της Ένω σης Στρατιωτικών Αρκαδίας κ. Ευάγγελος Κουτρουφίνης.

Πιο συγκεκριμένα μας γράφει:

Σύμφωνα με τον Ν.4186/2013 (ΦΕΚ Α΄193/17.9.2013 «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις»), οι σπουδαστές των Ι.Ε.Κ. (Δημοσίων και Ιδιωτικών), φοιτούν από ένα έως τέσσερα εξάμηνα, αναλόγως του απολυτηρίου απόλυσης της τυπικής εκπαίδευσης που κατέχουν.

Μετά την αποφοίτησή τους, λαμβάνουν από το Ινστιτούτο, Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης, η οποία τους δίνει το δικαίωμα να εξεταστούν σε πανελλήνιες εξετάσεις του Ε.Ο.Π.Π.ΕΠ. , του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, προκειμένου να λάβουν Δίπλωμα μεταδευτεροβάθμιας (Μ.Δ.) εκπαίδευσης, ευρωπαϊκής κατηγοριοποίησης «5», όμοιο, ισότιμο και ισόκυρο, με τα πτυχία ΑΣΣΥ της Χώρας μας.

Συμφώνα με τον ίδιο νόμο και μέχρι την απόκτηση διπλώματος, η Β.Ε.Κ. που κατέχουν, αποτελεί τίτλο περάτωσης της φοίτησης τους, δίχως να τους προσδίδει τα επαγγελματικά δικαιώματα της ειδικότητας αποφοίτησής τους.

Ερωτήσεις:

Γιατί ο απόφοιτος Λυκείου μοριοδοτείται για την πρόσληψή του ως ΕΠ.ΟΠ., με ελάχιστα μόρια (εφόσον μπορεί να λάβει έως 240 μονάδες, αν το απολυτήριο που κατέχει, έχει βαθμό 20) σε σχέση με τον σπουδαστή Ι.Ε.Κ., ο οποίος μπορεί να έχει εγγραφεί στου Ινστιτούτο ίσως και για μία ημέρα και ο οποίος λαμβάνει 250 μονάδες;

Γιατί ο απόφοιτος Λυκείου μοριοδοτείται για την πρόσληψή του ως ΕΠ.ΟΠ., μοριοδοτείται η αποφοίτηση από Ι.Ε.Κ. με 350 μονάδες η οποία απλά παρέχει το δικαίωμα συμμετοχής σε πανελλήνιες εξετάσεις για την απόκτηση Διπλώματος και όχι η ίδια η κατοχή Διπλώματος από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., η οποία προσδίδει τα επαγγελματικά δικαιώματα της ειδικότητας αποφοίτησής τους;

Γιατί σε αντιστοιχία με τους σπουδαστές Ι.Ε.Κ. ή τους απόφοιτούς τους (οι οποίοι δεν αποκτήσει Δίπλωμα του Ε.Ο. Π.Π.ΕΠ.), δεν μοριοδοτούνται οι απόφοιτοι Λυκείου, και οι φοιτητές των Α.Ε.Ι. της Χώρας, προκειμένου την πρόσληψή του ως ΕΠ.ΟΠ., οι οποίοι μετά την επιτυχή αποφοίτησή τους, λαμβάνουν πτυχίο ευρωπαϊκής κατηγοριοποίησης επιπέδου «6», δηλαδή ανώτερου των εν λόγω Ι.Ε.Κ.;