Προκήρυξη ΕΠΟΠ και ΟΒΑ: Αναρτήθηκε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ η ΚΥΑ για τις προσλήψεις και τα χρήματα που μπήκαν στον προϋπολογισμό – Δείτε λεπτομέρειες στο Armyvoice.gr

Ειδικότερα, αναρτήθηκε σήμερα στη Διαύγεια (ώρα 9:11:01 π.μ.) η κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομικών και Εθνικής Άμυνας, με την οποία ορίζονται σε 1.600 οι Επαγγελματίες Οπλίτες για κατάταξη στις Ένοπλες Δυνάμεις για το 2021.

Προκήρυξη ΕΠΟΠ: Αναρτήθηκε η ΚΥΑ για τις προσλήψεις

Συγκεκριμένα ο αριθμός των Επαγγελματιών Οπλιτών για κατάταξη ανά κλάδο των Ενόπλων Δυνάμεων για το έτος 2021, ορίζεται ως εξής:

α. Χίλιοι στο Στρατό Ξηράς,

β. Τριακόσιοι στο Πολεμικό Ναυτικό,

γ. Διακόσιοι ογδόντα στην Πολεμική Αεροπορία και

δ. Είκοσι στο Κοινό Νομικό Σώμα.

Η δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού:

– Για το οικονομικό έτος 2021, ανέρχεται σε 22.337.351 ευρώ (ΓΕΣ:14.762.597ευρώ, ΓΕΝ:3.903.900 ευρώ, ΓΕΑ:3.670.854 ευρώ) και έχει προβλεφθεί στα όρια δαπανών του σχεδίου προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 και

β. Για το οικονομικό έτος 2022, ανέρχεται σε 24.900.262 ευρώ (ΓΕΣ:16.636.369 ευρώ, ΓΕΝ:4.259.395 ευρώ, ΓΕΑ:4.004.498 ευρώ), η οποία θα καλυφθεί από τις πιστώσεις που θα εγγραφούν στον προϋπολογισμό του ΥΕΘΑ έτους 2022.

Προκήρυξη ΕΠΟΠ και ΟΒΑ: Αναρτήθηκε η ΚΥΑ για τις προσλήψεις
Προκήρυξη ΕΠΟΠ και ΟΒΑ: Αναρτήθηκε η ΚΥΑ για τις προσλήψεις

Προκήρυξη ΟΒΑ: Η ΚΥΑ για τις προσλήψεις

Ο αριθμός των ανακατατασσομένων οπλιτών και των επανακατατασσομένων εφέδρων στις Ένοπλες Δυνάμεις για το έτος 2021, ορίζεται ως εξής:

  • α. Εξακόσιοι (600) για τον Στρατό Ξηράς.
  • β. Διακόσιοι (200) για το Πολεμικό Ναυτικό.
  • γ. Διακόσιοι (200) για την Πολεμική Αεροπορία.

Η δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού:

α. Για το οικονομικό έτος 2021, συνολική δαπάνη ύψους 13.646.102€ (ΓΕΣ: 8.265.646€, ΓΕΝ: 2.690.228€, ΓΕΑ: 2.690.228€), επί της κατηγορίας «Παροχές σε εργαζομένους» (ΑΛΕ: 2120101013, 2120121010, 2190201097), η οποία έχει προβλεφθεί στα όρια δαπανών του σχεδίου προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021.

β. Για το οικονομικό έτος 2022, συνολική δαπάνη ύψους 15.063.895€ (ΓΕΣ: 9.194.307€, ΓΕΝ: 2.934.794€, ΓΕΑ: 2.934.794€), επί της κατηγορίας «Παροχές σε εργαζομένους» (ΑΛΕ:2120101013, 2120121010, 2190201097), η οποία θα καλυφθεί από τις πιστώσεις που θα εγγραφούν στον Π/Υ ΥΠΕΘΑ έτους 2022, εντός των ανωτάτων ορίων πιστώσεων του ισχύοντος ΜΠΔΣ 2019-2022

Δείτε