Πανδημία και Ιστορία: Μια συζήτηση με τον καθηγητή του πανεπιστημίου Θεσσαλίας Πολυμέρη Βόγλη για τα βιβλία που καταργήθηκαν και όσα ζούμε στο σήμερα

Ο κ. Πολυμέρης Βόγλης, πρόεδρος της επιστημονικής Επιτροπής για την Εκπόνηση Προγραμμάτων Σπουδών (ΠΣ) Ιστορίας για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, μιλάει σήμερα στο Armyvoice.gr και την Ιωάννα Ηλιάδη

Το έργο της επιτροπής καταργήθηκε κυριολεκτικά σε μια νύχτα από την υπουργό Παιδείας χωρίς καμία εξήγηση και κυρίως χωρίς επιστημονική τεκμηρίωση. Πρόσφατα ο κ. Βόγλης αναφερόμενος παρατηρούσε:

«Στα νέα προγράμματα σπουδών για το μάθημα ιστορίας του 2019, τα οποία κατάργησε αυθαίρετα πριν λίγο καιρό το υπουργείο, προβλεπόταν η διδασκαλία θεματικής ιστορίας για τη Β΄ Λυκείου. Ανάμεσα στις θεματικές ενότητες ήταν και «Η δημόσια υγεία στην Ευρώπη (19ος-20ος αι.)», για την οποία προβλέπονταν 8-10 διδακτικές ώρες.

Σε αυτήν την θεματική ενότητα οι μαθητές/μαθήτριες θα είχαν την δυνατότητα να μάθουν και να συζητήσουν για τα αίτια των επιδημιών και τους τρόπους αντιμετώπισής τους, για την εξέλιξη των νοσοκομείων και του ιατρικού επαγγέλματος, για τη βελτίωση των συνθηκών υγιεινής και την εμφάνιση των κρατικών πολιτικών σε ζητήματα δημόσιας υγείας, κλπ.

Επίσης, οι ενδεικτικές δραστηριότητες που προτείνονταν ήταν οι μαθητές να περιηγηθούν σε sites ευρωπαϊκών μουσείων ιατρικής ιστορίας, να συγκεντρώσουν στοιχεία για τόπους περιορισμού των ασθενών στην Ελλάδα (π.χ. λοιμοκαθαρτήρια), να αναζητήσουν περιγραφές για λοιμώδεις ασθένειες και επιδημίες σε λογοτεχνικά και κινηματογραφικά έργα, κοκ. Χρήσιμες, σημαντικές γνώσεις, που, εκτός των άλλων, θα βοηθούσαν τους μαθητές να κατανοήσουν καλύτερα και την πανδημία».

Την χαμένη ευκαιρία, συζητάμε σήμερα στο Armyvoice.gr με τον κ. Βόγλη. Η συζήτηση στρέφεται επίσης γύρω από τη δημόσια υγεία στην ιστορία, τα δικαιώματα που εκχωρούμε για να νιώσουμε ασφάλεια και άλλα ενδιαφέροντα.