Ερώτηση Αβδελά για συνδικαλίστρια του υπουργού και τον Κορονοϊό

Ερώτηση Αβδελά για την νοσηλεύτρια που υπηρετεί ως συνδικαλίστρια στο γραφείο του υπουργού και την στελέχωση των στρατιωτικών νοσοκομείων στον Κορονοϊό

Ερώτηση με αφορμή τις καταγγελίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας για νοσηλεύτρια που υπηρετεί ως συνδικαλίστρια στο γραφείο του υπουργού, κατέθεσε στην Βουλή ο βουλευτής Απόστολος Αβδελάς.

Στην ερώτηση αναφέρει:

Αρκετά στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, σε επικοινωνία τους μαζί μας, μας αναφέρουν ότι υφίσταται υποστελέχωση των στρατιωτικών νοσοκομείων από ειδικευμένο προσωπικό του τομέα υγείας και τονίζουν την ανάγκη άμεσης επιστροφής στα τελευταία των απανταχού αποσπασμένων ιατρών και νοσηλευτών σε άλλα νοσοκομειακά ιδρύματα.

Μάλιστα, με τα κρούσματα του κορωνοϊού να αυξάνουν καθημερινά, ο εργασιακός φόρτος και η πίεση στο υπάρχον προσωπικό των άνω νοσοκομείων έχουν φτάσει κυριολεκτικά στα όρια της ανθρώπινης αντοχής.

Η προηγούμενη κατάσταση απεικονίζεται στο εξερχόμενο έγγραφο από το στρατιωτικό
γραφείο του ΥΦΕΘΑ, με αρ. Φ.400/549/57533 – Σ.15369, της 9/9/2019, όπου αφού
γίνεται παραδεκτή η ελλιπής στελέχωση των Στρατιωτικών Νοσοκομείων σε
συγκεκριμένες ειδικότητες, καλούνται οι υπεύθυνοι να προβούν στις απαραίτητες
άμεσου χαρακτήρα ενέργειες, ώστε όλο το ιατρικό και νοσηλευτικό τους προσωπικό,
το οποίο υπηρετεί εκτός οργανικών θέσεων εντός ή εκτός Στρατιωτικών Νοσοκομείων
(ΣΝ), να επιστρέψει σε αυτά.

Με δεδομένα όλα τα παραπάνω,

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1. Εφαρμόστηκε στην πράξη η ανωτέρω διαταγή για άμεση επιστροφή στα στρατιωτικά
νοσοκομεία όλου του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, το οποίο και
υπηρετούσε εκτός οργανικών θέσεων εντός ή εκτός Στρατιωτικών Νοσοκομείων (ΣΝ);
Αν όχι, σε τι ποσοστό εφαρμόστηκε και για ποιους λόγους δεν υλοποιήθηκε στο 100%;

2. Παρίσταται στο γραφείο του ΥΕΘΑ, ως στρατιωτική συνδικαλίστρια, στέλεχος
στρατιωτικού νοσοκομείου του τομέα υγείας (νοσηλεύτρια) η οποία, προφανώς, είναι
εκεί εκτός οργανικής θέσης, γεγονός που ως παθογένεια, επανειλημμένως έχει
επισημανθεί από μέρους σας στη Βουλή;

Αν ναι, πόσο θεμιτό θεωρείτε ότι είναι από πλευράς ηθικής τάξης, το να απαιτεί με διαταγή η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου σας την επαναφορά στην υπηρεσιακή τάξη συγκεκριμένων στελεχών, έχοντας την ίδια στιγμή ή ίδια πρωτοστατήσει στην κατά παρέκκλιση μετάταξη/απόσπασή τους;

3. Αληθεύουν τα δημοσιεύματα στον τύπο, περί του ότι έχει δοθεί διαταγή μετάθεσης
δύο (2) φορές στην ανωτέρω «στρατιωτική συνδικαλίστρια» και ουδέποτε
υλοποιήθηκε; Αν ναι, υπήρξε κάποια σχετική ενδικοφανής προσφυγή της, η οποία και
την δικαίωσε ή συνέβη άλλο έκτακτο επί τούτου γεγονός, το οποίο και παρακαλούμε
να μας κατονομάσετε;

4. Θεωρείτε δίκαιη μεταχείριση το να εξαντλεί στα στρατιωτικά νοσοκομεία κάθε
περιθώριο εργασιακών δυνατοτήτων της η συντριπτική πλειοψηφία του προσωπικού
των στελεχών του τομέα υγείας και ορισμένα στελέχη εξ’ αυτών να είναι
«εργαζόμενοι»-απόντες;

Ποια επίδραση θεωρείτε ότι προκαλεί στην ψυχοσύνθεση των
εργαζομένων στα στρατιωτικά νοσοκομεία στελεχών η γνώση από μέρους τους ότι
κάποιοι συνάδελφοί τους έχουν «ιδιαίτερη προνομιακή μεταχείριση», προφανώς, εις
βάρος τους;