Ένοπλες Δυνάμεις: Πιο ελαστικός γίνεται ο νόμος περί προμηθειών - Τι αλλαγές φέρνει και το κυριότερο είναι εάν οι πρόσφατες εξαγγελίες γίνουν με αυτόν

Του Χρήστου Μαζανίτη

Στο χθεσινό υπουργικό συμβούλιο, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας, ανακοίνωσε τις αλλαγές που προωθούνται σε ότι αφορά τους διαγωνισμούς και τις προμήθειες στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

Ένοπλες Δυνάμεις: Πιο ελαστικός ο νόμος περί προμηθειών

Όπως έγινε γνωστό, βασική επιδίωξη είναι η βελτίωση της διοικητικής διαδικασίας σε όλες τις φάσεις συμβάσεων στρατιωτικού εξοπλισμού με σκοπό την αποτελεσματική εξυπηρέτηση των αναγκών που έχουν οι Ένοπλες Δυνάμεις, στο πλαίσιο που προσδιορίζεται από τις σύγχρονες συνθήκες της αγοράς, το ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο και τις απαιτήσεις ελέγχου και διαφάνειας.

Πολεμικό Ναυτικό: Ο Κορωνοϊός «χτύπησε» μόνο την Καταιγίδα 2020
Ένοπλες Δυνάμεις: Πιο ελαστικός ο νόμος περί προμηθειών

Ειδικότερα, για τις προμήθειες στις Ένοπλες Δυνάμεις προτείνονται:

α) τροποποίηση του ορίου της απευθείας ανάθεσης από 20.000 ευρώ σε 30.000 ευρώ,

β) μη ανασταλτικό αποτέλεσμα της προδικαστικής προσφυγής ή ένστασης,

γ) μείωση του ποσοστού της συμπληρωματικής εγγύησης καλής εκτέλεσης (από 5% επί του ποσού της αύξησης χωρίς Φ.Π.Α. σε 4%), που υποχρεούται να καταθέσει ο ανάδοχος σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης η οποία συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας.

Θα περίμενε κανείς πιο γενναίες αποφάσεις, δεδομένου ότι εδώ και χρόνια έχει διαπιστωθεί – και μάλιστα με οδυνηρό τρόπο – ότι ο νόμος προμηθειών από τον νόμο Βενιζέλου έχει φρενάρει και συνεχίζει να φρενάρει κομβικά προγράμματα και των τριών Κλάδων.

Ο ίδιος ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Παναγιωτόπουλος, διαβεβαίωνε σε σχετικές δηλώσεις ότι θα προχωρήσει στην κατάργηση του «Νόμου Βενιζέλου» (ν. 3978/11) και μάλιστα «λίαν συντόμως» με «απώτερο σκοπό να τρέξουν ταχύτερα τα κατά προτεραιότητα προγράμματα».

Αντ΄ αυτού έγιναν ελάχιστες διορθωτικές κινήσεις.​