Νέα τουρκική NAVTEX για πραγματικά πυρά ανάμεσα Ρόδο και Καστελόριζο

Νέα τουρκική NAVTEX για πραγματικά πυρά ανάμεσα Ρόδο και Καστελόριζο, στο ίδιο ακριβώς σημείο που είχε εκδοθεί και την προηγούμενη εβδομάδα

Συνεχίζει να κρατάει δεσμευμένη την περιοχή ανάμεσα στη Ρόδο και το Καστελόριζο η Τουρκία, με την πρόφαση των ασκήσεων με πραγματικά πυρά. Την προηγούμενη εβδομάδα, στις 15 Σεπτεμβρίου εξέδωσε NAVTEX για άσκηση με πραγματικά πυρά σε διεθνή και σε τουρκικά ύδατα.

Σήμερα εξέδωσε NAVTEX για το ίδιο ακριβώς σημείο και με την ίδια αιτιολογία. Είναι προφανές ότι επιθυμεί να διατηρεί μια ελεγχόμενη ένταση και μια στρατιωτική παρουσία για να ασκεί πιέσεις ενόψει του επικείμενου διαλόγου με την Ελλάδα, αλλά και της συνεδρίασης της ΕΕ η οποία για λόγους μάλλον διπλωματικής ασθένειας, μεταφέρθηκε για τις αρχές Οκτωβρίου.

Η νέα Τουρκική NAVTEX ανάμεσα σε Ρόδο και Καστελόριζο είναι η ακόλουθη:

TURNHOS N/W : 1201/20 (Antalya NAVTEX Station) (Published Date: 26-09-2020 11:36)

TURNHOS N/W : 1201/20
MEDITERRANEAN SEA
1. GUNNERY EXERCISE, ON 29 SEP 20 FROM 0500Z TO 1300Z IN AREA BOUNDED BY;
36 26.11 N – 029 07.47 E
36 28.32 N – 028 46.26 E
36 19.56 N – 028 43.46 E
36 08.56 N – 029 18.56 E
36 14.52 N – 029 18.58 E
CAUTION ADVISED.
2. CANCEL THIS MESSAGE 291400Z SEP 20.