Τουρκική NAVTEX για τη Λήμνο επικαλείται τη συνθήκη της Λωζάνης

Τουρκική NAVTEX για άσκηση με πραγματικά πυρά που έχει προγραμματιστεί για 23 και 24 Σεπτεμβρίου στη Λήμνο – Επικαλείται τη συνθήκη της Λωζάνης

Ασκήσεις με πραγματικά πυρά στην Λήμνο προγραμματίζουν οι Ένοπλες Δυνάμεις για τις 23 και 24 Σεπτεμβρίου και σήμερα το πρωί εξέδωσαν NAVTEX από τον σταθμό της Λήμνου, ενημερώνοντας για τους κινδύνους τους ναυτιλλομένους.

ZCZC LA12
220900 UTC SEP 20
LIMNOS RADIO NAVWARN 210/20
NORTH AIGAIO SEA
LIMNOS ISLAND
AT 23,24 SEPT 20 FROM 0500Z TO 1000Z
FIRING EXERCISES IN THE AREA
BOUNDED BY:
39-48.9N  025-21.9E
39-46.9N  025-22.9E
39-45.9N  025-21.3E
39-46.8N  025-19.9E
CANCEL THIS MSG ON 241100 UTC SEP 20
Αντιδρώντας η Άγκυρα, θέτει για μια ακόμα φορά με NAVTEX το γνωστό θέμα αποστρατιωτικοποίησης των νήσων, επικαλούμενη τη συνθήκη της Λωζάνης.
Η τουρκική NAVTEX για τη Λήμνο αναφέρει συγκεκριμένα:

TURNHOS N/W : 1185/20 (İzmir NAVTEX Station) (Published Date: 22-09-2020 16:35)

TURNHOS N/W : 1185/20
AEGEAN SEA
1. LA12-210/20 IS VIOLATION OF DEMILITARIZED STATUS OF LEMNOS ISLAND SET BY THE 1923 LAUSANNE PEACE TREATY.
2. CANCEL THIS MESSAGE 241100Z SEP 20.