Παράταση ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων στο πρωτοποριακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων

Μετά από πολλά αιτήματα και προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα καλύτερης και πληρέστερης ενημέρωσης των ενδιαφερομένων, παρατείνεται η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων για τις παρακάτω κατευθύνσεις σπουδών του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων με τίτλο

«Κρυπτογραφία, Ασφάλεια και Συστήματα Πληροφοριών (Cryptography, Security and Information Systems)»:

  • Κρυπτογραφία και Κυβερνοασφάλεια με ειδίκευση στην Κρυπτογραφία ή την Κυβερνοασφάλεια
  • Πληροφοριακό Πόλεμο με ειδίκευση στα Συστήματα Διοίκησης και Ελέγχου ή τον Ηλεκτρονικό Πόλεμο
  • Γεωπληροφοριακά Συστήματα με ειδίκευση στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών ή τις Εφαρμογές Γεωπληροφοριών.

Η νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι η 4η Οκτωβρίου 2020.

Οι τρεις κατευθύνσεις του Προγράμματος απευθύνονται τόσο σε Αξιωματικούς όλων των ειδικοτήτων των τριών Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων αλλά και σε πολίτες αποφοίτους ΑΕΙ που ενδιαφέρονται να αποκτήσουν εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρία σε κρίσιμης σημασίας αντικείμενα αποκτώντας ένα ισχυρό τίτλο σπουδών.

Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται στις εγκαταστάσεις της Σ.Σ.Ε. ενώ παρέχεται και η δυνατότητα της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Η έναρξη των μαθημάτων του Α’ Εξαμήνου για το Ακαδημαϊκό Έτος 2020-21 έχει προγραμματισθεί για τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου 2018.
Οι υποψήφιοι μπορούν να ενημερωθούν για την Προκήρυξη και τις κατευθύνσεις του Π.Μ.Σ. στην ιστοσελίδα http://master.sse.gr/

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται είτε στη Διεύθυνση του Π.Μ.Σ. (στέλνοντας μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση master@sse.gr ) είτε στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. (τηλεφωνώντας στον αριθμό 2108904256).

This post was published on 26 Σεπτεμβρίου, 2020 9:58 ΜΜ