ΗΕΕ πρωθυπουργό ΠΟΕΣ: Κατ' εξαίρεση άδεια στα στελέχη λόγω Θεομηνίας 700 ΣΕ: Παίρνουν επίδομα ΗΕΕ μετά από την πίεση της ΠΟΕΣ

ΠΟΕΣ: Κατ’ εξαίρεση άδεια λόγω Θεομηνίας σε στελέχη και οπλίτες, Δόκιμους Έφεδρους Αξιωματικούς (ΔΕΑ), Επίκουρους Αξιωματικούς και Έφεδρους

Να δοθεί κατ’ εξαίρεση άδεια στα στελέχη που κατάγονται ή υπηρετούν σε περιοχές οι οποίες επλήγησαν από τη θεομηνία ζητά με επιστολή της η ΠΟΕΣ από τον υπουργό εθνικής άμυνας.

Στην επιστολή αναφέρει:

Με σχετική νομοθεσία χορηγείται στους οπλίτες, Δόκιμους Έφεδρους Αξιωματικούς (ΔΕΑ), Επίκουρους Αξιωματικούς και Έφεδρους Αξιωματικούς που υπηρετούν στις ΕΔ, για εκπλήρωση της στρατεύσιμης και τυχόν πρόσθετης στρατιωτικής τους υποχρέωσης, άδεια σε αυτούς που έχουν οικογενειακή, ατομική ή πατρική κατοικία ή περιουσία σε περιοχή που επλήγη από θεομηνία (σεισμό, πλημμύρα κλπ.).

ΠΟΕΣ: Κατ’ εξαίρεση άδεια στα στελέχη λόγω Θεομηνίας

Κατά τις παρελθούσες θεομηνίες (ιδέτε πλημμύρες – βροχοπτώσεις, στις περιοχές της Μαγούλας, Μεγάρων, Μάνδρας και της νήσου Σύμης), χορηγήθηκε, κατ΄ εξαίρεση, άδεια απουσίας έως δέκα (10) ημερών, πέραν των προβλεπομένων ,στο στρατιωτικό προσωπικό που υπηρετούσε, καταγόταν ή είχε άμεσο έννομο συμφέρον και είχε πληγεί η περιουσία του από την ανωτέρω θεομηνία.

Είμαστε βέβαιοι ότι και στην πρόσφατη και πρωτόγνωρη θεομηνία («ΙΑΝΟΣ») που έπληξε πολλές περιοχές της Χώρας μας, θα υπάρξει αντίστοιχη και άμεση μέριμνά σας για χορήγηση ειδικής αδείας και πέραν των προβλεπομένων,

κατ΄ ανάλογη εφαρμογή της νομοθεσίας και στους εν ενεργεία στρατιωτικούς που υπηρετούν, κατάγονται ή έχουν άμεσο έννομο συμφέρον και έχει πληγεί η περιουσία τους (οικογενειακή, ατομική ή πατρική κατοικία ή περιουσία) από την ανωτέρω θεομηνία.

Οι κ.κ. βουλευτές της Βουλής των Ελλήνων, προς τις/τους οποίες/ους κοινοποιείται το παρόν, παρακαλούνται για την ανάδειξη και ενίσχυση του θέματος, δια του κοινοβουλευτικού ελέγχου.

Για την Εκτελεστική Γραμματεία

Ο Πρόεδρος

Τσουκαράκης Ανέστης

Συνταγματάρχης (ΣΔΓ)

6974365800

Ο Γεν. Γραμματέας

Κατσανεβάκης Ιωάννης

Επισμηναγός (ΥΑΔ)

6983503514