Ανέπαφες συναλλαγές με κάρτες: όριο €50 χωρίς PIN έως 31/12

Ανέπαφες συναλλαγές με κάρτες: όριο €50 χωρίς PIN έως 31/12 – Παρέτειναν έως 31 Δεκεμβρίου 2020 την προθεσμία οι Τράπεζες, λόγω κορονοϊού

Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020 θα παραμείνει στα 50 ευρώ το όριο για τις ανέπαφες συναλλαγές με κάρτες πληρωμών χωρίς χρήση PIN, όπως ανακοίνωσε η ανακοίνωσε η Ελληνική Ένωση Τραπεζών.

Το συγκεκριμένο μέτρο εφαρμόστηκε αρχικά στις 30 Μαρτίου μέσω ανακοίνωσης της ΕΕΤ, η οποία ξεκαθάριζε την αύξηση του ορίου στις ανέπαφες συναλλαγές χωρίς χρήση PIN στα 50 ευρώ, προκειμένου να περιοριστεί ο κορονοϊός. Από τότε που εφαρμόστηκε το μέτρο μειώθηκε σημαντικά η φυσική επαφή των κατόχων καρτών με το πληκτρολόγιο του POS των καταστημάτων.

Για συναλλαγές άνω των 50 ευρώ ζητείται από τον κάτοχο της κάρτας η πληκτρολόγηση του ΡΙΝ του στο POS. Υπενθυμίζεται, σε κάθε περίπτωση, η απαιτούμενη προσοχή των συναλλασσόμενων στην ασφαλή φύλαξη της κάρτας τους.

Ανέπαφες συναλλαγές με κάρτες: Τι αλλάζει από 14 Σεπτεμβρίου

Ανέπαφες συναλλαγές με κάρτες: όριο €50 χωρίς PIN έως 31/12 – Ανακοίνωση

Η Ελληνική Ένωση Τραπεζών ενημερώνει τους συναλλασσόμενους για την παράταση εφαρμογής του ορίου των ανέπαφων συναλλαγών με κάρτες πληρωμών χωρίς τη χρήση ΡΙΝ στο ύψος των 50 ευρώ έως την 31 Δεκεμβρίου 2020

Σε συνέχεια της από 19 Μαΐου 2020 Ανακοίνωσης της ΕΕΤ, οι τράπεζες μέλη της, εφαρμόζοντας έμπρακτα τη δέσμευση διαρκούς συνδρομής τους στον περιορισμό των επιπτώσεων του κορωνοϊού (COVID-19), στη δημόσια υγεία και τη συναλλακτική πρακτική, θα διατηρήσουν έως την Πέμπτη, 31 Δεκεμβρίου 2020 το όριο των ανέπαφων (contactless) συναλλαγών καρτών χωρίς τη χρήση ΡΙΝ στο ύψος των 50 ευρώ

Mε τα μέχρι σήμερα δεδομένα, από την 30 Μαρτίου 2020 οπότε και υιοθετήθηκε το συγκεκριμένο μέτρο, η ανταπόκριση του συναλλακτικού κοινού υπήρξε σχεδόν καθολική, ελαχιστοποιώντας σημαντικά τη φυσική επαφή των κατόχων καρτών με το πληκτρολόγιο του POS.

Όλες οι συναλλαγές, ανεξαρτήτως ποσού, πραγματοποιούνται ανέπαφα χωρίς να είναι απαραίτητη η παράδοση της κάρτας πληρωμών στον εκάστοτε υπάλληλο του καταστήματος που διενεργείται η συναλλαγή. Για συναλλαγές πέραν του ποσού των 50 ευρώ συνεχίζει να ζητείται από τον κάτοχο της κάρτας η πληκτρολόγηση του ΡΙΝ του στο POS.

Υπενθυμίζεται, σε κάθε περίπτωση, η απαιτούμενη προσοχή των συναλλασσόμενων στην ασφαλή φύλαξη της κάρτας τους