Κορονοϊός: Δώστε μάσκες στους στρατιωτικούς λέει η ΠΟΕΣ, λόγω τους ωραρίου απασχόλησης και της κατάστασης ετοιμότητας

Κορονοϊός: Δώστε μάσκες στους στρατιωτικούς λέει η ΠΟΕΣ, λόγω τους ωραρίου απασχόλησης και της κατάστασης ετοιμότητας

Με κοινή υπουργική απόφαση επιβλήθηκε η υποχρέωση χρήσης μη ιατρικής μάσκας προστασίας σε χώρους υψηλού συγχρωτισμού στο σύνολο της Επικράτειας, μεταξύ των οποίων και εντός στρατοπέδων, στα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης (Κ.Υ.Τ.), και σε όλες τις ανοιχτές δομές φιλοξενίας.

Δεδομένου του ήδη υφιστάμενου, λόγω των καταστάσεων, ωραρίου απασχόλησης των συναδέλφων μας εντός των στρατοπέδων, απαιτείται η αγορά σημαντικού αριθμού μασκών από τον κάθε έναν και την κάθε μία, γεγονός που θα επιβαρύνει έτι περαιτέρω τον οικογενειακό προϋπολογισμό τους.

Κατόπιν τούτων παρακαλούμε για τη χορήγηση σε κάθε έναν και κάθε μία εν ενεργεία στρατιωτικό των απαιτούμενων μασκών προστασίας τους, με μέριμνα και έξοδα της Υπηρεσίας.

Οι κ.κ. βουλευτές της Βουλής των Ελλήνων, προς τις/τους οποίες/ους κοινοποιείται το παρόν έγγραφό μας, παρακαλούνται για τις κατά κρίση τους δικές τους ενέργειες.