Παναγιωτόπουλος Κορονοϊός: Δεσμεύουν στρατιωτικά νοσοκομεία χωρίς υπογραφή ΥΕΘΑ Παναγιωτόπουλος: Εμπαίζει το Κοινοβούλιο για τους συνδικαλιστές 24ωρες υπηρεσίες: Απάντηση «Yolo» από τον ΥΕΘΑ προκαλεί γέλια
Eurokinissi

24ωρες υπηρεσίες: Απάντηση «Yolo» από τον ΥΕΘΑ Ν. Παναγιωτόπουλο – Υποστηρίζει ότι δεν υφίστανται διακρίσεις – Τις διαβάζουν πριν τις στείλουν στη Βουλή;

Άφθονο γέλιο, αλλά και οργή για την ανάλγητη ηγεσία του υπουργείου Εθνικής Άμυνας που δείχνει να μην έχει ιδέα τι συμβαίνει στο στράτευμα, προκάλεσε η απάντηση του ΥΕΘΑ Νίκου Παναγιωτόπουλου σε ερώτηση του Κυριάκου Βελόπουλου για την κατανομή των 24ωρων υπηρεσιών.

Σύμφωνα με την ερώτηση «παρατηρείται ανισοκατανομή υπηρεσίας, βάσει των βαθμών των στελεχών, τα οποία τελούν υπό το ίδιο θεσμικό πλαίσιο διοικητικής λειτουργίας, με μοναδικό κριτήριο τον αναλογιστικό επιμερισμό των ανωτάτων ορίων ανά μήνα της Πάγιας Διαταγής (Π.Δ) 4-49/2019 και κατά συνέπεια, οι 24ωρες υπηρεσίες διανυκτέρευσης επαυξάνουν ανισομερώς και τον εργασιακό βίο των στρατιωτικών πέραν των 40 ετών πραγματικής υπηρεσίας».

Στην απάντηση ο ΥΕΘΑ Νίκος Παναγιωτόπουλος αναφέρει ότι οι υπηρεσίες κατανέμονται ομοιόμορφα , αναλογικά, με δικαιοσύνη ,αμεροληψία και ισομερώς, προκαλώντας γέλια αλλά και οργή στα στελέχη, καθώς αντιλαμβάνονται ότι ο υπουργός επισήμως δεν έχει ιδέα τι πραγματικά συμβαίνει στο στράτευμα.

Είναι δυνατόν το επιτελείο του ΥΕΘΑ να μην γνωρίζει ότι οι υπηρεσίες για στελέχη που έχουν τις ίδιες ακριβώς ευθύνες και υποχρεώσεις κατά τη διάρκειά τους δεν είναι ισομερής αλλά έχουν σχεδιαστεί με βάση τον βαθμό;

24ωρες υπηρεσίες: Απάντηση «Yolo» από τον ΥΕΘΑ Ν. Παναγιωτόπουλο

Δείτε την απάντηση που έδωσε ΕΠΙΣΗΜΑ στην Βουλή ο ΥΕΘΑ Νίκος Παναγιωτόπουλος και βγάλτε τα συμπεράσματά σας…

Σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, οι 24ωρες υπηρεσίες του Επόπτη Επιφυλακής – Ασφαλείας (ΕΕΑΣ), του Αξιωματικού Υπηρεσίας – Διανυκτέρευσης Μονάδας (ΑΥΔΜ) και του Βοηθού Αξιωματικού Υπηρεσίας – Διανυκτέρευσης (ΒΑΥΔΜ), ορίζονται κατά σειρά με την Ημερήσια Διαταγή του Συγκροτήματος ή της Μονάδας – Ανεξάρτητης Υπομονάδας.

Οι υπηρεσίες κατανέμονται ομοιόμορφα και αναλογικά στο προσωπικό, με
πνεύμα δικαιοσύνης και αμεροληψίας, ούτως ώστε, το «βάρος» αυτών να κατανέμεται
ομοιόμορφα στα στελέχη. Πρέπει δε, να γίνει κατανοητό απ’ όλους ότι δεν υφίστανται
διακρίσεις στην εκτέλεση της υπηρεσίας.

Σε κάθε περίπτωση, οι Διοικήσεις της κάθε Μονάδας – Υπομονάδας
ενεργούν προσωπικούς ελέγχους, για να προλαμβάνονται τυχόν αδικίες, γεγονός που
επενεργεί καταλυτικά στην πειθαρχία, στο ηθικό και στο πνεύμα της Μονάδας.

Παράλληλα, συντονίζουν και ελέγχουν τα εκτελεστικά όργανα για την κατανομή των
υπηρεσιών, με πνεύμα δικαιοσύνης και αμεροληψίας, για να ασκείται έτσι ουσιαστικά
η Διοίκηση, επεμβαίνοντας ακόμη και στην ανακατανομή των υπηρεσιών, με μέριμνα
των Στρατοπεδαρχών, όταν στρατωνίζονται περισσότερες Μονάδες σε ένα
Στρατόπεδο, προκειμένου οι υπηρεσίες να κατανέμονται ισομερώς.

Επίσης, αποτελεί ευθύνη των Διοικήσεων, η ίση μεταχείριση του
στρατιωτικού προσωπικού, ανά κατηγορία, ώστε να εδραιωθεί η αίσθηση του δίκαιου
στη συνείδησή του, ενώ παράλληλα γίνεται τήρηση «Ελέγχου Υπηρεσιών», όπως
καθορίζεται, στον ΣΚ 20-2/2017.

24ωρες υπηρεσίες: Απάντηση «Yolo» από τον ΥΕΘΑ Ν. Παναγιωτόπουλο 24ωρες υπηρεσίες: Απάντηση «Yolo» από τον ΥΕΘΑ Ν. Παναγιωτόπουλο