ΣΜΥ: Οι νέοι Υπαξιωματικοί Τάξεως 2020 - ΟΝΟΜΑΤΑ Στρατός Ξηράς Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών: Πότε θα αλλάξει όνομα το στρατόπεδο Προσλήψεις στο Στρατό: 150 θέσεις στην Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών

Στρατός Ξηράς ΣΜΥ: Αυτοί είναι οι νέοι υπαξιωματικοί Τάξεως 2020 – Ονομάστηκαν Λοχίες σήμερα 17 Ιουλίου και κατατάσσονται στις Ένοπλες Δυνάμεις σε Όπλα και Σώματα

Στρατός Ξηράς: Oι νέοι Υπαξιωματικοί Τάξεως 2020

Οι νέοι υπαξιωματικοί μας ονομάστηκαν Μόνιμοι Λοχίες από σήμερα 17 Ιουλίου 2020 και κατατάσσονται σε Όπλα και Σώματα με υποχρέωση παραμονής 5 ετών.

Η σειρά αρχαιότητάς τους καθορίζεται από τη σειρά της αποφοίτησης από τη Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών (ΣΜΥ).

Η ορκωμοσία των νέων Υπαξιωματικών έγινε σήμερα στην ΣΜΥ – Διαβάστε τα ονόματα κατά σειρά αρχαιότητας κάνοντας ΚΛΙΚ ΕΔΩ

ΣΜΥ Τάξη 2020 Ανθυπασπιστή (ΠΖ) Παλαιοκαστρίτη Ιωάννη

O Ανθυπασπιστής (ΠΖ) Παλαιοκαστρίτης Ιωάννης (ΑΜ 97592), γεννήθηκε το 1917 στη Χώρα της Σάμου.

Την 19η Οκτωβρίου 1938 κατετάγη στο 18ο ΣΠΖ. Την 1η Φεβρουαρίου 1939 προήχθη σε Δεκανέα και την 1η Μαΐου 1939 προήχθη σε Λοχία. Την 15η Ιουνίου 1939 απέκτησε ειδικότητα Πολυβολητή Saint Etienne.

Την 24η Ιουνίου 1939, μετατέθηκε στο Τμήμα Στρατιάς Κεντρικής Μακεδονίας, στη Δρία Καρδάμου του Τάγματος Προκαλύψεως Κομοτηνής (Ταξιαρχία Έβρου) στην Ελληνοβουλγαρική μεθόριο, ως αρχιφύλακας. Με την εισβολή των Γερμανικών Στρατευμάτων, αφού η Μονάδα του αποκόπηκε, κατάφερε ως Ομαδάρχης να απαγκιστρωθεί επιτυχώς με την Ομάδα του.

Στη συνέχεια, διαμέσου Τουρκικού εδάφους μετέβη στη Μέση Ανατολή όπου εντάχθηκε στις τάξεις της Ιης Ελληνικής Ταξιαρχίας, την 27η Ιουνίου 1941.Έπεσε υπέρ Πατρίδος την 26η Οκτωβρίου 1942 σε επιθετικό νυχτερινό εγχείρημα στο ΕΛ ΑΛΑΜΕΙΝ όπου έλαβε μέρος ως Δρίτης του 4ου Λόχου του 1ου Τάγματος. Είχε αξιόλογη συμμετοχή στις πολεμικές επιχειρήσεις του ΕΛ ΑΛΑΜΕΙΝ και προήχθη επ’ ανδραγαθία στο βαθμό του Ανθστή.

Το 1977 το στρατόπεδο που βρίσκεται στο Ηραίον Σάμου μετά από σχετική πρόταση της 79 ΣΔΙ ονομάστηκε σε στρατόπεδο «ΑΝΘΣΤΗ ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΗ ΙΩΑΝΝΗ». Στη γενέτειρά του, Χώρα Σάμου, υπάρχει οδός που φέρει το όνομά του.

Την 4η Οκτωβρίου 2006, του απονεμήθηκαν από την Ελληνική Δημοκρατία τα Αναμνηστικά Μετάλλια Εκστρατειών 1940-1941 και 1941-1945 και την 17η Οκτωβρίου 2006 του απονεμήθηκε το Μετάλλιο του Σταυρού του Αγίου Μάρκου από το Πατριαρχείο Αλεξανδρείας και Πάσης Αφρικής.

Η Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών ΣΜΥ

Η Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών είναι Ανώτερη Στρατιωτική Σχολή Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ), ανήκει στην ανώτερη βαθμίδα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

(Ν.2913 του 2001, Άρθρο 19, παράγραφος 5) και υπάγεται στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, μέσω του Γενικού Επιτελείου Στρατού.

Αποστολή της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών (ΣΜΥ) είναι:

α. Να αποδίδει στο Στρατό Ξηράς Μονίμους Υπαξιωματικούς ικανούς να ανταποκρίνονται αποτελεσματικά στις επιχειρησιακές του απαιτήσεις, παρέχοντας:β. Να συμβάλει στο κύρος του Σώματος των Μονίμων Υπαξιωματικών του Στρατού Ξηράς, με τη διατήρηση της Σχολής σε υψηλό επίπεδο.

(1) Την απαιτούμενη στρατιωτική εκπαίδευση προκειμένου να οικοδομήσει την προσωπικότητα και τις δεξιότητες του άριστου Στρατιώτη και του ικανού Ηγήτορα στο επίπεδο του Ομαδάρχη και Βοηθού Διμοιρίτη.

(2) Ποιοτική ακαδημαϊκή εκπαίδευση, επιπέδου Γ΄ Κύκλου, σε γνωστικό φάσμα που να συμβάλει στη διαμόρφωση της προσωπικότητας του Στρατιωτικού.

Οι νέοι Υπαξιωματικοί Τάξεως 2020