Παιδικοί σταθμοί & βρεφονηπιακοί ΟΑΕΔ: Αποτελέσματα 2020 - 2021 Παιδικοί Σταθμοί 2020 ΕΣΠΑ σήμερα ξεκινούν οι αιτήσεις για voucher για το σχολικό έτος 2020-2021 στο www.eetaa.gr της ΕΕΤΑΑ ΟΠΕΚΑ Επίδομα παιδιού 2020: Πότε μπαίνει η πρώτη δόση

Παιδικοί σταθμοί & βρεφονηπιακοί ΟΑΕΔ: Αποτελέσματα – Αναρτήθηκαν σήμερα οι προσωρινοί πίνακες για το σχολικό έτος 2020 – 2021

Παιδικοί σταθμοί & βρεφονηπιακοί ΟΑΕΔ Αποτελέσματα: Σήμερα, Δευτέρα 27 Ιουλίου αναρτήθηκαν οι προσωρινοί πίνακες αξιολόγησης και
επιλογής βρεφών και νηπίων, που θα φιλοξενηθούν στους Βρεφονηπιακούς
Σταθμούς (ΒΝΣ) του ΟΑΕΔ για το Σχολικό Έτος 2020-2021, όπως έχει καθοριστεί με
βάση τη Δημόσια Πρόσκληση ως εξής:

  •  Πίνακας κατηγορίας βρεφών Α (βρέφη από 8 μηνών έως 1,5 ετών)
  •  Πίνακας κατηγορίας βρεφών Β (βρέφη από 1,5 ετών έως 2,5 ετών)
  •  Πίνακας κατηγορίας νηπίων (νήπια από 2,5 ετών έως την προσχολική ηλικία)

Με στόχο την αντικειμενικότητα και τη διαφάνεια πραγματοποιήθηκε ηλεκτρονική
μοριοδότηση και οι προσωρινοί πίνακες καταρτίστηκαν από τριμελείς Πρωτοβάθμιες
επιτροπές μοριοδότησης και επιλογής των υποψηφίων βρεφών και νηπίων.

Οι ενδιαφερόμενοι γονείς-κηδεμόνες έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης κατά των
προσωρινών πινάκων, εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών και συγκεκριμένα από
Δευτέρα 27-07-2020 έως και την Τετάρτη 29-07-2020.

Αποδεικτικό εμπρόθεσμης ένστασης είναι η ημερομηνία αποστολής ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).

Στον ιστότοπο του Οργανισμού www.oaed.gr έχουν αναρτηθεί ανά Περιφερειακή
Διεύθυνση ΟΑΕΔ οι παρακάτω τρεις κατηγορίες προσωρινών πινάκων αξιολόγησης,
καθώς και το έντυπο ένστασης:

1. Επιλεγμένοι,
2. Αναπληρωματικοί
3. Αποκλειόμενοι

Τυχόν αιτιολογημένες ενστάσεις θα αποστέλλονται (με τη συμπλήρωση του
συγκεκριμένου και αναρτημένου εντύπου ένστασης) στις παρακάτω ηλεκτρονικές
διευθύνσεις, του ΒΝΣ που έχει αξιολογηθεί το τέκνο του κάθε γονέα-κηδεμόνα.

Παιδικοί σταθμοί & βρεφονηπιακοί ΟΑΕΔ: Αποτελέσματα 2020 – 2021

1.ΑΤΤΙΚΗ
2.ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ
3.ΚΕΝΤΡΙΚΗ & ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
4.ΗΠΕΙΡΟΣ
5.ΘΕΣΣΑΛΙΑ
6.ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
7.Έντυπο Ένστασης

 

 

Παιδικοί σταθμοί & βρεφονηπιακοί ΟΑΕΔ: Αποτελέσματα 2020 - 2021 Παιδικοί σταθμοί & βρεφονηπιακοί ΟΑΕΔ: Αποτελέσματα 2020 - 2021 Παιδικοί σταθμοί & βρεφονηπιακοί ΟΑΕΔ: Αποτελέσματα 2020 - 2021