Συμβούλια Μεταθέσεων: «Αδιάβαστος ο Παναγιωτόπουλος» λέει η ΠΟΕΣ για το θέμα της συμμετοχής των στρατιωτικών – Τι αναφέρει ο νόμος

Επιστολή με την οποία αντικρούει την απάντηση που έδωσε στην Βουλή ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Παναγιωτόπουλος για τη συμμετοχή στρατιωτικών στα συμβούλια μεταθέσεων, δημοσιοποίησε η ΠΟΕΣ.

Στην εστολή φαίνεται να αντικρούει την θέση που παίρνει ο υπουργός, χρησιμοποιώντας νομικά επιχειρήματα και φανερώνοντας ότι μάλλον πιάστηκε «αδιάβαστος» ο κ. Παναγιωτόπουλοος, παρά την νομική του ιδιότητα.

Η επιστολή είναι η ακόλουθη:

Θα επικαλεστούμε τη νομική σας ιδιότητα και θα αφήσουμε το σύνολο των στελεχών να κρίνει και να αποφασίσει, θέλουμε όμως να πιστεύουμε ότι η δημοκρατία θα παραμείνει ισχυρή και υπαρκτή και τα δικαιώματα των Ελλήνων στρατιωτικών δεν θα τύχουν διαφορετικής αντιμετώπισης απ ́ ότι συναφών κλάδων (βλέπετε Σώματα Ασφαλείας και συμμετοχή εκπροσώπων, με ψήφο, στα συμβούλια μεταθέσεων).

Επιτρέψτε μας, δια του παρόντος εγγράφου μας, να σας γνωρίσουμε ότι τα δεδομένα δεν είναι έτσι όπως ακριβώς τα παρουσιάζουν οι συντάκτες της απάντησης, τα οποία επαναλαμβάνουν οποτεδήποτε θίγεται θέμα συμμετοχής εκπροσώπων σε συλλογικά όργανα της διοίκησης (ιδέτε παρόμοια απάντηση για τη συμμετοχή συνδικαλιστικών εκπροσώπων στα ΔΣ των Μετοχικών Ταμείων) για ανεξήγητους προς εμάς λόγους.

Το άρθρο 50 παρ. 1δ  που επικαλείται η απάντησή σας, τυπικά δεν ισχύει, αφού με νεότερη διάταξη (άρθρο 66 παρ. 12) στον ίδιο νόμο, η συμμετοχή εκπροσώπων δευτεροβάθμιων συνδικαλιστικών οργανώσεων ως παρατηρητές επανήλθε, από τον ίδιο τον ΥΕΘΑ,

αφού αποδέχτηκε βουλευτική τροπολογία και επομένως ανέτρεψε και εξαφάνισε προγενέστερη απόφασή του (κατήργησε το άρθρο 50 παρ. 1δ).

Έτσι, σύμφωνα με το ισχύον πλέον άρθρο 66 παρ.12, ένας (1) εκπρόσωπος από κάθε δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση, που κατέχει οργανική θέση εσωτερικού, υπηρετεί σε Μονάδα της Αττικής και εκλέγεται από το συνέδριο κάθε δευτεροβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης,

συμμετέχει ως παρατηρητής στα κατά Κλάδο Συμβούλια Μεταθέσεων του άρθρου 8 του ν.3883/2010, εξαιρουμένων των Συμβουλίων Ανωτάτων.

Κατόπιν τούτων παρακαλούμε όπως προχωρήσετε σε διευκρινιστικές οδηγίες προς τα Γενικά Επιτελεία, προκειμένου από τούδε και εφεξής καλούνται ως παρατηρητές, στα κατά Κλάδο Συμβούλια Μεταθέσεων, οι εκλεγμένοι από το συνέδριο της Ομοσπονδίας μας εκπρόσωποι.
Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία.

Οι κ.κ. Πρόεδροι των κατά Κλάδων Συμβουλίων Μεταθέσεων, προς τους οποίους κοινοποιείται (δια των Β ́ Κλάδων των Γενικών Επιτελείων) το παρόν εγγραφό μας, παρακαλούνται όπως, κατ ́ εφαρμογή της διάταξης της παρ. 12 του άρθρου 66 του (β) σχετικού, καλούν εφεξής στις συνεδριάσεις των αυτών συμβουλίων τους εκλεγμένους από το συνέδριο της Ομοσπονδίας μας εκπροσώπους, ως παρατηρητές.

Οι κ.κ. βουλευτές της Βουλής των Ελλήνων, προς τις/τους οποίες/ους κοινοποιείται ωσαύτως το παρόν εγγραφό μας, παρακαλούνται όπως αναδείξουν και ενισχύσουν το θέμα, δια του κοινοβουλευτικού ελέγχου.

Δημήτρης Βίτσας: Το μήνυμα στην Τουρκία