Στρατιωτικές Σχολές 2020 Πολεμική Αεροπορία: Δεκτοί υποψήφιοι Ικάρων: Οι νέοι Ανθυποσμηναγοί έδωσαν όρκο στην πατρίδα

Στρατιωτικές Σχολές 2020 Πολεμική Αεροπορία Δεκτοί υποψήφιοι για τις προκαταρκτικές εξετάσεις, στα ΑΣΕΙ-ΑΣΣΥ Ακαδημαϊκού Έτους 2020 – 2021

Στρατιωτικές Σχολές 2020 Πολεμική Αεροπορία: Η Διοίκηση Αεροπορικής Εκπαίδευσης (ΔΑΕ), μετά την ολοκλήρωση της φάσης ελέγχου των δικαιολογητικών των υποψηφίων για το διαγωνισμό επιλογής στα ΑΣΕΙ-ΑΣΣΥ Ακαδημαϊκού Έτους 2020 – 2021

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ε Ι

τους πίνακες Δεκτών Υποψηφίων για τις περαιτέρω διαδικασίες επιλογής, καθώς και το αναλυτικό ημερολογιακό πρόγραμμα των Προκαταρκτικών Εξετάσεων(ΠΚΕ).

Για την πλέον ολοκληρωμένη ενημέρωσή σας, να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις οδηγίες διεξαγωγής των ΠΚΕ, όπως αυτές περιγράφονται στο πρόγραμμα.

Στρατιωτικές Σχολές 2020 Πολεμική Αεροπορία: Δεκτοί υποψήφιοι

ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ∆ΗΛΩΣΕΙ ΩΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΝ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ (∆ΑΕ) ΚΑΤΑΝΕΜΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΕΞΗΣ ΟΜΑ∆ΕΣ:

 • 101 έως 120 = ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ∆ΗΛΩΣΕΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΙ/ΤΜ. ΙΠΤΑΜΕΝΩΝ
 • 301 έως 320 = ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ∆ΗΛΩΣΕΙ ΟΠΟΙΑ∆ΗΠΟΤΕ ΣΧΟΛΗ ΠΛΗΝ ΤΗΣ ΣΙ/ΤΜ. ΙΠΤΑΜΕΝΩΝ

ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΟΥ ΘΑ ΕΞΕΤΑΣΤΟΥΝ ΣΕ ΑΛΛΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΠΛΗΝ ΤΗΣ ∆ΑΕ (ΣΣΕ-ΣΝ∆-ΣΣΑΣ-ΣΜΥ) ΚΑΙ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΕΧΟΥΝ ∆ΗΛΩΣΕΙ ΣΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΧΟΛΗ ΙΚΑΡΩΝ/ΤΜΗΜΑ
ΙΠΤΑΜΕΝΩΝ, ΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ ΚΟΙΝΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΕΜΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΕΞΗΣ ΟΜΑ∆ΕΣ:

 • 810 – 811 – 812 = ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ ΣΣΕ
 • 820 = ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ ΣΝ∆
 • 840 – 841 = ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ ΣΣΑΣ
 • 860 – 861 = ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ ΣΜΥ

2. ΟΙ ΚΟΙΝΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΟΜΑ∆ΕΣ (ΑΠΟ 810-861) ΘΑ ΥΠΟΒΛΗΘΟΥΝ ΣΕ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ (ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ), ΜΕ ΜΕΡΙΜΝΑ ∆ΑΕ, ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΘΑ ∆ΙΑΡΚΕΣΟΥΝ ΤΡΕΙΣ ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ. ΩΣ ΕΚ ΤΟΥΤΟΥ, ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ∆ΟΚΙΜΑΣΙΩΝ – ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΘΑ ΕΝΗΜΕΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΟΥΣ.

3. ΟΙ ΩΡΕΣ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΛΟΓΩ ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΑΠΟΦΥΓΗ ΣΥΝΩΣΤΙΣΜΟΥ ΣΤΙΣ ΠΥΛΕΣ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:

 • Α. ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ∆ΟΚΙΜΑΣΙΕΣ 1ης ΗΜΕΡΑΣ: 08:00 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ.
 • Β. ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ∆ΟΚΙΜΑΣΙΕΣ 2ης ΗΜΕΡΑΣ: 07:30 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ.
 • Γ. ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ (ΚΑΙ-251ΓΝΑ) 1ης ΗΜΕΡΑΣ: 07:00 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
 • ∆. ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ (ΑΑΥΕ) 2ης ΗΜΕΡΑΣ: Η ΩΡΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ ΘΑ ΚΑΘΟΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ 251ΓΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΑΣ ΤΗΣ 1ης ΗΜΕΡΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
 • Ε. ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ∆ΟΚΙΜΑΣΙΕΣ: 07:00 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ.

Στρατιωτικές Σχολές 2020 Πολεμική Αεροπορία