Τι σημαίνει ΑΟΖ και τι είναι η Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη Κωσταράκος: Το ελληνικό Εθνικό Αφήγημα: Κυριαρχία στη θάλασσα20 Μαϊου «Ευρωπαϊκή Ημέρα Ναυτιλίας»
Τι σημαίνει ΑΟΖ και τι είναι η Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη

20 Μαϊου «Ευρωπαϊκή Ημέρα Ναυτιλίας» Η ναυτιλία αποτελεί έναν τομέα καθοριστικής σημασίας για την ευημερία των κρατών μελών

Η ναυτιλία αποτελεί βασικό στοιχείο της ευρωπαϊκής ταυτότητας και διαδραματίζει ουσιαστικό ρόλο στην οικονομική, πολιτιστική και κοινωνική ανάπτυξη των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η συνεισφορά της ναυτιλίας στην οικονομία της EE ανέρχεται στα 147 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως και απασχολεί περισσότερα από 640000 άτομα σε θάλασσα και σε ξηρά ενώ από τη λειτουργία του ευρύτερου κλάδου της ναυτιλίας δημιουργούνται περισσότερες από 1,4 εκατ. θέσεις εργασίας.

Με το 76% του εξωτερικού εμπορίου της ΕΕ να μεταφέρεται δια θαλάσσης, η ναυτιλία αποτελεί έναν τομέα καθοριστικής σημασίας για την ευημερία των κρατών μελών της.

Σήμερα, η ευρωπαϊκή ναυτιλία με περισσότερα από 18000 πλοία να υψώνουν κοινοτική σημαία και το 40% του παγκόσμιου στόλου να ελέγχεται από Ευρωπαίους πολίτες, διαδραματίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στις διεθνείς εξελίξεις και ενδυναμώνει την πολιτική και στρατηγική θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

20 Μαϊου «Ευρωπαϊκή Ημέρα Ναυτιλίας»

Δεδομένης της σημαντικότητας της ναυτιλίας στη ζωή του ευρωπαίου πολίτη, έχει καθιερωθεί από το 2008 να γιορτάζεται ετησίως στις 20 Μαΐου η «Ευρωπαϊκή Ημέρα Ναυτιλίας» προβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο την πολύτιμη συνεισφορά της ναυτιλίας.

Η πολύτιμη συνεισφορά της ναυτιλίας στην οικονομία και κοινωνία των κρατών μελών γίνεται ιδιαίτερα αντιληπτή αυτές τις δύσκολες μέρες που η διασπορά της ασθένειας του κορωνοϊού και τα περιοριστικά μέτρα που λήφθηκαν για την αντιμετώπιση της πανδημίας έχουν επηρεάσει ολόκληρη τη ανθρωπότητα.

Η διεξαγωγή του παγκόσμιου εμπορίου και η μεταφορά βασικών προϊόντων για την παραγωγή ειδών πρώτης ανάγκης και ειδών υγιεινής δεν θα μπορούσαν να επιτευχθούν χωρίς την απρόσκοπτη λειτουργία της ναυτιλίας.

Αναγνωρίζοντας την ανάγκη για την αποτελεσματική και έγκαιρη στήριξη της ναυτιλίας κατά την κρίση της πανδημίας, η Κυπριακή Δημοκρατία έχει αναγνωρίσει τους ναυτικούς ως βασικούς εργαζόμενους στον τομέα των μεταφορών που παρέχουν θεμελιώδεις υπηρεσίες, και ως εκ τούτου έχει υιοθετήσει ειδικό πρωτόκολλο για την αλλαγή πληρωμάτων το οποίο εφαρμόζεται ήδη σε κυπριακά λιμάνια.

Επιπρόσθετα, από την πρώτη ημέρα εφαρμογής των περιοριστικών μέτρων το προσωπικό του Υφυπουργείου εφάρμοσε τις απαραίτητες διαδικασίες τόσο για τηλεργασία όσο και για την πλήρη εξυπηρέτηση των συνεργατών του μέσω διαδικτυακών εφαρμογών, ενώ η υπηρεσία 24ωρης εξυπηρέτησης συνέχισε κανονικά και απρόσκοπτα τη λειτουργία της.

Πέραν των πιο πάνω, εφαρμόστηκε σειρά από υποστηρικτικά μέτρα προκειμένου να διευκολυνθούν οι εταιρείες και τα κυπριακά πλοία στη διεξαγωγή των εργασιών τους, συμπεριλαμβανομένων εγκυκλίων που κατευθύνουν τις εταιρείες,

σχετικά με την αντιμετώπιση συγκεκριμένων προβλημάτων για τα οποία εφαρμόζονται ειδικές διευθετήσεις (π.χ. παράταση ισχύς κάποιων πιστοποιητικών και ειδικές διευθετήσεις για επιθεωρήσεις). Δόθηκε επίσης παράταση της προθεσμίας για καταβολή του φόρου χωρητικότητας και του ετήσιου τέλους διαχείρισης νηολογίου.

Η Κύπρος, βασισμένη στη μακραίωνη ναυτική παράδοσή της, κατάφερε να εξελιχθεί σε ένα σύγχρονο ναυτιλιακό, ποιοτικό και ολοκληρωμένο ναυτιλιακό κράτος. Αποτελεί σήμερα παγκόσμια ναυτιλιακή δύναμη κατέχοντας τον τρίτο μεγαλύτερο εμπορικό στόλο στην ΕΕ και τον εντέκατο στον κόσμο, ενώ παράλληλα, έχει καταστεί ένα σύγχρονο, ποιοτικό και ολοκληρωμένο ναυτιλιακό κέντρο, το οποίο κατατάσσεται ανάμεσα στα μεγαλύτερα ανά το παγκόσμιο.

Το Υφυπουργείο Ναυτιλίας, ως η αρμόδια αρχή για τη ναυτιλία της Κύπρου, στηρίζει τη βιώσιμη ανάπτυξη του θαλάσσιου και ναυτιλιακού τομέα και λαμβάνει μέτρα για την περαιτέρω ενίσχυση της κυπριακής ναυτιλίας.

Μέσω της εφαρμογής μιας ολοκληρωμένης θαλάσσιας πολιτικής, το Υφυπουργείο Ναυτιλίας προωθεί τη Γαλάζια Ανάπτυξη για την περαιτέρω ενδυνάμωση της ναυτιλίας, τη δημιουργία θέσεων εργασίας και τη βελτίωση της ποιότητας του θαλάσσιου περιβάλλοντος.

20 Μαϊου «Ευρωπαϊκή Ημέρα Ναυτιλίας»