Στρατιωτικές Σχολές 2020: Προκήρυξη Πότε μπορείτε να καταθέσετε Αίτηση στο asei-assy.mil.gr VIDEO με Οδηγίες από το ΓΕΕΘΑ- Πανελλήνιες 2020

Στρατιωτικές Σχολές 2020: Προκήρυξη Πότε μπορείτε να καταθέσετε Αίτηση στο asei-assy.mil.gr VIDEO με Οδηγίες από το ΓΕΕΘΑ- Πανελλήνιες 2020

Στρατιωτικές Σχολές 2020: Προκήρυξη

Δημοσιεύτηκε χθες η «Προκήρυξη ∆ιαγωνισµού Επιλογής Σπουδαστών/τριών Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (ΑΣΕΙ),

και των Ανωτέρων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωµατικών (ΑΣΣΥ),

  • Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Στρατού Ξηράς (ΣΜΥ),
  • Σχολή Νομίμων Υπαξιωματικών Πολεµικού Ναυτικού (ΣΜΥΝ)
  • Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Πολεµικής Αεροπορίας (ΣΜΥΑ)],

ακαδηµαϊκού έτους 2020 – 21».

Στρατιωτικές Σχολές: Αίτηση στο asei-assy.mil.gr VIDEO με Οδηγίες 

Σύμφωνα με την προκήρυξη η υποβολή της Αίτησης-Υπεύθυνης ∆ήλωσης του υποψηφίου, καθώς και των απαιτούµενων δικαιολογητικών γίνεται ηλεκτρονικά, µέσω σχετικής εφαρµογής στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.asei-assy.mil.gr.

Ο/Η υποψήφιος/α εγγράφεται στην υπόψη εφαρµογή χρησιµοποιώντας τη διεύθυνση του
ηλεκτρονικού του ταχυδροµείου (e-mail) και διαχειρίζεται προσωπικά την αίτησή
του/της (επεξεργασία, προσωρινή αποθήκευση, οριστικοποίηση, µεταφόρτωση
εγγράφων, αποστολή) πλήρως ηλεκτρονικά.

Η διαδικασία Υποβολής Ηλεκτρονικής Αίτησης των υποψηφίων για τα ΑΣΕΙ-ΑΣΣΥ για το Ακαδημαϊκό Έτος 2020 – 2021, θα λάβει χώρα στο https://www.asei-assy.mil.gr/ στις εξής ημερομηνίες:

Έλληνες εσωτερικού: 13 Μαϊου 2020 έως 29 Μαϊου 2020

Έλληνες εξωτερικού: 08 Ιουλίου 2020 έως 22 Ιουλίου 2020

 

Στρατιωτικές Σχολές 2020: Μπορείτε να κατεβάστε την Προκήρυξη κάνοντας κλικ ΕΔΩ