Προκήρυξη ΟΒΑ 2020 - Πολεμικό Ναυτικό Προθεσμία 15 Ιουνίου

Προκήρυξη ΟΒΑ 2020 – Πολεμικό Ναυτικό Προθεσμία υποβολής έως τις 15 Ιουνίου – Δείτε τα εντυπωσιακά video που δόθηκαν στη δημοσιότητα

Στην πρόσληψη 400 Οπλιτών Βραχείας Ανακατάταξης (ΟΒΑ) πρόκειται να προχωρήσει το Πολεμικό Ναυτικό.

Συγκεκριμένα, προκηρύσσονται 350 θέσεις οπλιτών και εφέδρων στο Πολεμικό Ναυτικό (ΠΝ) για ανακατάταξη ή επανακατάταξη αντίστοιχα για βραχεία περίοδο 1 μέχρι 3 ετών με δυνατότητα παράτασης εφάπαξ για 3 επιπλέον έτη.

Επιπλέον το Πολεμικό Ναυτικό προκηρύσσει 50 θέσεις οπλιτών και εφέδρων στις Ομάδες Υποβρυχίων Καταστροφών (ΟΥΚ) του Πολεμικού Ναυτικού (ΠΝ) για ανακατάταξη ή επανακατάταξη αντίστοιχα για βραχεία περίοδο 1 μέχρι 3 ετών με δυνατότητα παράτασης εφάπαξ για 3 επιπλέον έτη.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν για την ανακατάταξη ή την επανακατάταξή τους, τα δικαιολογητικά έως τις 15 Ιουνίου 2020.

Δείτε τις σχετικές αποφάσεις εδώ κι εδώ.

Προκήρυξη ΟΒΑ 2020 – Πολεμικό Ναυτικό Προθεσμία 15 Ιουνίου