ΟΒΑ 2020: Προσλήψεις στις Ειδικές Δυνάμεις έως 15 Ιουνίου VIDEO εσπελ Έκτακτο Δώρο Πάσχα 2020: Οι Ένοπλες Δυνάμεις πάλι εκτός Ένοπλες Δυνάμεις Η νέα στρατιωτική επανάσταση και η ελληνική αμυντική στρατηγική Μάχιμη 5ετία και διπλές κρατήσεις - Θα εφαρμόσει ο ΥΕΘΑ τους νόμους;

ΕΣΠΕΛ: Αναγνώριση Διπλάσιου Χρόνου Υπηρεσίας σε Μονάδες /Υπηρεσίες εκστρατείας- συμπληρωματικές οδηγίες

ΣΧΕΤ.:       α.   Π.Δ.169/2007 άρθρο40(ΦΕΚ Α’210)

                    β. H υπ’ Αρ.Πρωτ φ10042/οικ.13567/329/08 Ιουν 18 Εγκύκλιος         ΥΠΕΚΑ (ΑΔΑ:7ΑΛ2465Θ1Ω-Α46)

                    γ.  H υπ’ Αρ.Πρωτ φ10042/40444/1053/21 Μαϊ 19 Εγκύκλιος ΥΠΕΚΑ      (ΑΔΑ:7Μ6Ξ465Θ1Ω-ΦΒΖ)

                  δ.   Φ.846/ ΑΔ.2877/ Σ.496/6 Μαρ 20/ΓΕΑ Δ6

Σας αναφέρουμε ότι με το (δ) σχετικό, εκδόθηκαν συμπληρωματικές οδηγίες αναγνώρισης χρόνου υπηρεσίας του στρατιωτικού προσωπικού στο διπλάσιο.

2. Σύμφωνα με τις εν λόγω οδηγίες και συγκεκριμένα βάση της Παραγράφου 5γ του (δ) σχετικού, ο προς αναγνώριση χρόνος στο διπλάσιο μπορεί να προσμετρηθεί μόνο εφόσον συμπληρωθούν είκοσι πέντε (25) έτη πραγματικής υπηρεσίας.

3. Ωστόσο σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην περιπτ. γ’ της Παραγράφου 5 του άρθρου 40 του (α) σχετικού, ο διπλάσιος χρόνος ασφάλισης δεν προσμετράται, εφόσον η έξοδος από την υπηρεσία γίνεται με αίτηση του στελέχους πριν από τη συμπλήρωση 25ετούς πραγματικής υπηρεσίας.

4. Κατόπιν των παραπάνω παρακαλούμε για την περεταίρω διευκρίνηση της Παραγράφου 5γ του (δ) σχετικού, καθόσον η γνωστοποίηση του προκάλεσε ιδιαίτερη ανησυχία στα στελέχη που υπηρετούν τον θεσμό του Επαγγελματία Οπλίτη ΕΠΟΠ, λαμβανομένου ότι ορισμένων εξ αυτών δεν θα έχουν συμπληρώσει 25ετης πραγματική υπηρεσία με την αποστρατεία τους.

5. Παρακαλούμε για την ενημέρωση σας και για τις ενέργειές σας.

6. Εισηγητής θέματος, Μέλος Δ.Σ ΕΣΠΕΛ: Ασμίας Σωτήριος Ντέλας, τηλέφ. 6906751712.

7. Χειριστής θέματος, Αναπληρωτής Γραμματέας Δ.Σ ΕΣΠΕΛ: Ανχης (ΔΒ) Πέτρος Μούστος, τηλέφ. 6936158679.