Στρατιωτικές Σχολές – ΠΟΕΣ: Η ντροπή των «150€» πρέπει να λήξει διαμηνύει η Ομοσπονδία των Στρατιωτικών και κάνει σύγκριση με τα Σώματα Ασφαλείας

Επιστολή στον υπουργό Νίκο Παναγιωτόπουλο τον οποίο και καλούν να δώσει ένα τέλος στην αδικία που υπόκεινται οι σπουδαστές των ΑΣΕΙ και ΑΣΣΥ, στέλνει η Πανελλαδική Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών ΠΟΕΣ.

Στην επιστολή της επισημαίνεται ότι οι Στρατιωτικές Σχολές δίνουν 157,50€ στους σπουδαστές των ΑΣΕΙ και 118,80 στους σπουδαστές των ΑΣΣΥ, την ώρα που οι συμμαθητές τους στα Σώματα ασφαλείας παίρνουν διπλάσιους και τριπλάσιους μισθούς.

Καλούν τον υπουργό Εθνικής Άμυνας να εξηγήσει γιατί οι μαθητές των παραγωγικών Σχολών υφίσταται αυτή την αδικία και ζητούν την άμεση αποκατάσταση του θέματος.

Στρατιωτικές Σχολές – ΠΟΕΣ: Να λήξει η ντροπή των «150€»

Πιο συγκεκριμένα, στην επιστολή της η ΠΟΕΣ αναφέρει:

Με το παρόν έγγραφό μας, σας μεταφέρουμε την πικρία και αδικία που αι- σθάνονται οι μαθητές των στρατιωτικών παραγωγικών σχολών (ΣΣΕ, ΣΝΔ, ΣΙ, ΣΣΑΣ, ΣΜΥ, ΣΜΥΝ, ΣΜΥΑ), όπως μας την επικοινώνησαν οι ίδιοι, έναντι των μαθητών των αντιστοίχων σχολών των Σωμάτων Ασφαλείας και του Πυροσβεστικού Σώματος, αναφορικά με το ύψος των αποδοχών τους.

Με την παράγραφο 6 του άρθρου 126 του σχετικού προβλέπεται ότι η μισθο- λογική κατάταξη μαθητών των Σχολών είναι, από 01.1.2017 και εφεξής, η εξής:

α. Ενόπλων Δυνάμεων:

(1) Μαθητές Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Σ.Ε.Ι.) λαμβάνουν το 10% του Μ.Κ. 25 της Α ́ Κατηγορίας, ήτοι 1.575,00 ευρώ Χ 10% = 157,50 ευρώ.
(2) Μαθητές Σχολών Μονίμων Υπαξιωματικών (Α.Σ.Σ.Υ.) λαμβάνουν το 8% του Μ.Κ. 17 της Β ́ Κατηγορίας, ήτοι 1.485,00 ευρώ Χ 8% = 118,80 ευρώ.

β. Σωμάτων Ασφαλείας:

(1) Δόκιμος Αστυφύλακας και αντίστοιχοι λαμβάνουν:
(α) το 33% του Μ.Κ. 28 της Β ́ Κατηγορίας κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους φοίτησης, ήτοι 985,00 ευρώ Χ 33% = 325,05 ευρώ και
(β) το 35% του Μ.Κ. 28 της Β ́ Κατηγορίας κατά τη διάρκεια του δεύτερου και τρίτου έτους φοίτησης, ήτοι 985,00 ευρώ Χ 35% = 344,75 ευρώ.

(2) Δόκιμος Υπαστυνόμος και αντίστοιχοι λαμβάνουν:
(α) το 54% του Μ.Κ. 35 της Α ́ Κατηγορίας κατά τη διάρκεια του
πρώτου έτους φοίτησης, ήτοι 1.155,00 ευρώ Χ 54% = 623,70 ευρώ.
(β) το 56% του Μ.Κ. 35 της Α ́ Κατηγορίας κατά τη διάρκεια του δεύτερου και τρίτου έτους φοίτησης, ήτοι 1.155,00 ευρώ Χ 56% = 646,80 ευρώ και
(γ) το 58% του Μ.Κ. 35 της Α ́ Κατηγορίας κατά το τέταρτο έτος φοίτησης, ήτοι 1.155,00 ευρώ Χ 58% = 669,90 ευρώ.

Η ως άνω διαφοροποίηση γίνεται ευκρινέστατη και μάλιστα σχολιάζεται μεταξύ των πρωτοετών (ειδικώς) μαθητών της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων και των συμμαθητών τους Δοκίμων Σημαιοφόρων του Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ.,

που αισθάνονται έντονα την πικρία και την αδικία, καθόσον κάνουν ακριβώς τα ίδια πράγματα [στρατωνίζονται, εκπαιδεύονται, αθλούνται, σιτίζονται κλπ ακριβώς στην ίδια σχολή (ΣΝΔ)], αλλά αμείβο- νται υποδεέστερα,

δηλαδή ο πρωτοετής μαθητής του ΠΝ λαμβάνει μισθό 157,50 ευρώ ενώ ο πρωτοετής συμμαθητής του τού Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. λαμβάνει σχεδόν τετραπλάσιο μισθό 623,70 ευρώ και ο τεταρτοετής μαθητής του ΠΝ λαμβάνει μισθό 157,50 ευρώ, ενώ ο τεταρτοετής συμμαθητής του τού Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. λαμβάνει σχεδόν πενταπλάσιο μισθό 669,90 ευρώ.

Αν και ανατρέξαμε τόσο στην αιτιολογική έκθεση του σχετικού νόμου, όσο και στα λοιπά κείμενα που τον συνοδεύουν στη Βουλή των Ελλήνων, εν τούτοις δεν βρήκα- με κάποια πειστική εξήγηση γιατί υπάρχει αυτή η διαφοροποίηση.

Κατόπιν των ανωτέρω και προκειμένου να αποσβεστεί η πικρία που αισθά- νονται οι μαθητές των παραγωγικών σχολών των Ενόπλων Δυνάμεων, παρακαλούμε όπως:

α. Μας γνωρίσετε για ποιο λόγο υπάρχει αυτή η διαφοροποίηση μεταξύ των μισθών των μαθητών των παραγωγικών σχολών των Ενόπλων Δυνάμεων έναντι των μισθών των μαθητών των σχολών των Σωμάτων Ασφαλείας και του Πυροσβεστικού Σώματος.

β. Εξετάσετε τη δυνατότητα εναρμόνισης των μισθών των παραγωγικών σχολών των Ενόπλων Δυνάμεων με τους μισθούς των μαθητών των σχολών των Σωμάτων Ασφαλείας και του Πυροσβεστικού Σώματος, με αύξηση των πρώτων.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία.

Οι κ.κ. βουλευτές της Βουλής των Ελλήνων, προς τις/τους οποίες/ους κοινο- ποιείται ωσαύτως το παρόν έγγραφό μας, παρακαλούνται για την ανάδειξη και ενίσχυση του θέματος, δια του κοινοβουλευτικού ελέγχου.
Για την Εκτελεστική Γραμματεία

Ο Πρόεδρος
Τσουκαράκης Ανέστης Συνταγματάρχης (ΣΔΓ) 6974365800
Ο Γεν. Γραμματέας
Κατσανεβάκης Ιωάννης Επισμηναγός (ΥΑΔ) 6983503514

This post was published on 29 Απριλίου, 2020 11:46 ΠΜ