Μείωση ενοικίου 40% : Ποιοι τη δικαιούνται – ΠΟΜΙΔΑ – Η διαδικασία της μείωσης λόγω κορονοϊού για πρώτη κατοικία και για επαγγελματική στέγη


Από τα πρώτα μέτρα που εξήγγειλε η κυβέρνηση για του προσωπικό των επιχειρήσεων, οι οποίες ανέστηλαν την λειτουργία τους λόγω κορονοϊού, ήταν η μείωση του ενοικίου πρώτης κατοικίας.

Η μείωση στο ενοίκιο κατά 40% αφορά τους επιχειρηματίες και τους εργαζόμενους στις επιχειρήσεις που έκλεισαν με κρατική εντολή και αφορά μόνο τα ενοίκια των μηνών Μαρτίου και Απριλίου 2020.

Υπογραμμίζεται, επίσης, πως το δικαίωμα πληρωμής ενοικίων πρώτης κατοικίας μειωμένων κατά 40% για τους δύο αυτούς μήνες, το έχουν μόνο οι εργαζόμενοι των επιχειρήσεων, οι οποίες έχουν αναστείλει τη λειτουργία τους με κρατική εντολή, κατά τους αντίστοιχους μήνες.

Μείωση ενοικίου 40% : Ποιοι τη δικαιούνται – ΠΟΜΙΔΑ

Συγκεκριμένα:

  • Σύμφωνα με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων (ΠΟΜΙΔΑ), σε ό,τι αφορά τις επιχειρήσεις και την επαγγελματική στέγη η διαδικασία για τη μείωση του ενοικίου είναι η εξής:

Ο επιχειρηματίας – εργοδότης θα παραδώσει στον ιδιοκτήτη – εκμισθωτή του ακινήτου, στο οποίο στεγάζεται η επιχείρησή του, αντίγραφο της υπεύθυνης δήλωσής του που έχει ή θα καταθέσει στην ΕΡΓΑΝΗ μέχρι 10.4.2020 ότι έχει διακοπεί η κύρια δραστηριότητα της επιχείρησής του γιατί υπάγεται σε κάποιον από τους κωδικούς δραστηριότητας από αυτούς που το Κράτος έχει διατάξει τη διακοπή λειτουργίας τους.

  • Για τη μείωση του μισθώματος της πρώτης (κύριας) κατοικίας:

Ο επιχειρηματίας – εργοδότης θα παραδώσει σε κάθε εργαζόμενό του -του οποίου έχει ανασταλεί η σύμβαση εργασίας και η μισθοδοσία του, αντίγραφο της υπεύθυνης δήλωσής του που έχει ή θα καταθέσει στην ΕΡΓΑΝΗ ότι έχει διακοπεί η κύρια δραστηριότητα της επιχείρησής του και ότι έχει ανασταλεί η σύμβαση εργασίας και η μισθοδοσία του συγκεκριμένου εργαζόμενου.

Ο εργαζόμενος αυτός, θα χρησιμοποιήσει το αντίγραφο της υπεύθυνης δήλωσης για την εγγραφή του στην πλατφόρμα με τον τίτλο Πληροφοριακό Σύστημα Εξυπηρέτησης Επιχειρήσεων του Υπουργείου Εργασίας  από 1.4.2020 και μετά, τόσο για την είσπραξη των 800 ευρώ, όσο και για την ειδοποίηση προς τον ιδιοκτήτη – εκμισθωτή της πρώτης κατοικίας του που αφορά τη μείωση του μισθώματος των μηνών Μαρτίου και Απριλίου κατά 40%.