Κυριακή του Πάσχα 2020: Σουβλίστε άφοβα – Τι απαγορεύεται σήμερα και πιοι κινδυνεύουν με πρόστιμο 300 ευρώ για άσκοπη μετακίνηση

Συνολικά 5.000 αστυνομικοί της ΕΛΑΣ πραγματοποιούν εντατικούς ελέγχους ενώ υπενθυμίζεται ότι από χθες στις 21.00 το βράδυ αλλά και καθόλη τη διάρκεια της Κυριακής του Πάσχα έχουν διπλασιαστεί τα πρόστιμα για άσκοπες μετακινήσεις.

Κυριακή του Πάσχα 2020: Σουβλίστε άφοβα – Τι απαγορεύεται

Ειδικότερα σύμφωνα με την σχετική ΚΥΑ, έως και τη Δευτέρα του Πάσχα, 20 Απριλίου 2020 και ώρα 23:59, στα πρόσωπα που παραβιάζουν με τη χρήση οχήματος τις διατάξεις της ΚΥΑ «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής κυκλοφορίας των πολιτών προς αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορονοϊού COVID-19» επιβάλλονται τα εξής πρόστιμα:

  • στον οδηγό του οχήματος διοικητικό πρόστιμο τριακοσίων (300) ευρώ, και στον τυχόν συνοδηγό, καθώς και άλλο επιβάτη αυτού διοικητικό πρόστιμο εκατόν πενήντα (150) ευρώ για κάθε παράβαση, καθώς και
  • το διοικητικό μέτρο της επιτόπου αφαίρεσης της άδειας κυκλοφορίας με τις κρατικές πινακίδες του οχήματος για εξήντα (60) ημέρες, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 103 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, όπως ισχύει.
  • Ειδικώς για το ανωτέρω χρονικό διάστημα η μετακίνηση της περ. (ε) της παρ. 2 του πρώτου άρθρου της υπ’ αρ. Δ1α/Γ.Π οικ.20036/22.3.2020 κοινής υπουργικής απόφασης επιτρέπεται μόνο με τον οδηγό και έως έναν επιβάτη,

χωρίς να εφαρμόζονται οι εξαιρέσεις της παρ. 5 του πρώτου άρθρου της ίδιας απόφασης, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του άρθρου μόνου της υπ’ αρ. 20797/26.3.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και Εσωτερικών. Δεν θίγονται από την εφαρμογή του παρόντος οι τυχόν προβλεπόμενες ποινικές κυρώσεις.

Να σημειωθεί ότι σήμερα δεν απαγορεύεται το ψήσιμο του οβελία, αυτό που απαγορεύεται είναι ο συνωστισμός και οι άσκοπες μετακινήσεις.

«Οι ΗΠΑ μπορούν να ανατρέψουν τα σχέδια Ερντογάν»