Κολύμπι και ψαροντούφεκο σε απαγόρευση – COVID-19. Απαγορεύονται επίσης τα σκάφη αναψυχής και η υποβρύχια αλιεία, επισημαίνει το υπουργείο Ναυτιλίας


Κολύμπι και ψαροντούφεκο σε απαγόρευση – COVID-19

Απαγόρευση λήψης θαλάσσιου λουτρού, χρήσης ιδιωτικών θαλασσίων μέσων αναψυχής και υποβρύχιας αλιείας

Με δελτίο τύπου το υπουργείο ναυτιλίας και νησιωτικής πολιτικής επισημαίνει τα εξής:

Στο πλαίσιο αντιμετώπισης σοβαρού κινδύνου δημόσιας υγείας που συνίστανται στη μείωση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, γνωρίζεται ότι δραστηριότητες όπως λήψη θαλάσσιου λουτρού,

χρήση ιδιωτικών θαλασσίων μέσων αναψυχής και υποβρύχια αλιεία, δεν εμπίπτουν στις εξαιρέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου-πρώτου της Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ) με αριθμό Δ1α/Γ.Π οικ 20036/22-3-2020 (Β΄986) και ως εκ τούτου απαγορεύονται.