Ετήσιες Έκτακτες Κρίσεις Συνταγματαρχών Σωμάτων 2020, όπως αποφασίστηκαν από το Ανώτατο στρατιωτικό Συμβούλιο και υπεγράφησαν από τον ΠτΔ

Έκτακτες Κρίσεις Συνταγματαρχών Σωμάτων 2020

Κυρώνονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν.2439/1996 τους παρακάτω πίνακες εκτάκτων κρίσεων Συνταγματαρχών Σωμάτων Στρατού Ξηράς, έτους 2020, που συντάχθηκαν από το Ανώτατο Στρατιωτικό Συμβούλιο με την υπ’ αριθμό 93/Σ.4/2020 απόφασή του:

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Έκτακτες Κρίσεις Συνταγματαρχών Όπλων 2020

Προακτέων κατ’ εκλογή Συνταγματαρχών Σωμάτων:

(1) Εφοδιασμού Μεταφορών Κίσσα Νικολάου του ΑλεξάνδρουΑΜ:47448
(2) Εφοδιασμού Μεταφορών Τσαμίδη Νεκταρίου του Κωνσταντίνου ΑΜ:47455
(3) Υλικού Πολέμου Ανδριώτη Ιωάννη του Πέτρου  ΑΜ:48043
(4) Έρευνας Πληροφορικής Μαλανδράκη Ιωάννη του Ευαγγέλου ΑΜ:47238
(5) Γεωγραφικού Καγιαδάκη  Βαρδή του Γεωργίου ΑΜ:46212

Διατηρητέου στον αυτό βαθμό Συνταγματάρχη Έρευνας Πληροφορικής Φραγκουλόπουλου Εμμανουήλ του Γεωργίου ΑΜ:46833

Προάγονται, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 20 του ν.2439/1996, σε Ταξίαρχοι οι παρακάτω Συνταγματάρχες Σωμάτων, που κρίθηκαν από το Ανώτατο Στρατιωτικό Συμβούλιο κατά τις έκτακτες κρίσεις έτους 2020 ως προακτέοι κατ’ εκλογή, για κάλυψη κενών οργανικών θέσεων:

α. Εφοδιασμού Μεταφορών Κίσσας Νικόλαος του Αλεξάνδρου ΑΜ:47448
β. Εφοδιασμού Μεταφορών Τσαμίδης Νεκτάριος του Κωνσταντίνου ΑΜ:47455
γ. Υλικού Πολέμου Ανδριώτης Ιωάννης του Πέτρου ΑΜ:48043
δ. Έρευνας Πληροφορικής Μαλανδράκης Ιωάννης του Ευαγγέλου ΑΜ:47238
ε. Γεωγραφικού Καγιαδάκης  Βαρδής του Γεωργίου ΑΜ:46212

Συνταγματάρχης (ΑΣ) Ιωάννης Χειμαριός
Εκπρόσωπος Τύπου ΓΕΣ