ΚΕΑ: Τι αλλάζει με τον Κορονοϊό – Παράταση και σε επίδομα ενοικίου Αναστέλλονται οι προθεσμίες κατάθεσης δικαιολογητικών για το επίδομα γέννησης

Παράταση διάρκειας ενός μήνα στην ισχύ τους δόθηκε για τα επιδόματα: Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα, (πρώην ΚΕΑ) και το επίδομα ενοικίου, σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) στις περιπτώσεις που απαιτείται η υποβολή νέας αίτησης για την καταβολή τους ή δεν υποβληθεί ηλεκτρονικά απευθείας από τους ίδιους τους αιτούντες μέσω του διαδικτυακού ιστότοπου.

Σχετικά με το επίδομα γέννησης αναστέλλονται για τον Μάρτιο και τον Απρίλιο του τρέχοντος έτους οι προθεσμίες σε ότι αφορά την κατάθεση δικαιολογητικών στα Κέντρα Κοινότητας των δήμων.

ΚΕΑ: Τι αλλάζει με τον Κορονοϊό

Συγκεκριμένα, σχετικά με το “Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα” (Πρώην ΚΕΑ)

Εφόσον δεν έχει υποβληθεί, έως την έναρξη ισχύος της παρούσας, (σ.σ. 11 Μαρτίου)  νέα αίτηση γα τη χορήγηση του επιδόματος του προγράμματος «Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα» του άρθρου 235 του ν. 4389/2016 (Α΄ 94) ή εφόσον δεν υποβληθεί η αίτηση αυτή ηλεκτρονικά απευθείας από τους ίδιους τους αιτούντες μέσω του διαδικτυακού ιστότοπου του ανωτέρω προγράμματος, παρατείνεται για έναν (1) μήνα η ισχύς των εγκριτικών αποφάσεων του προγράμματος αυτού, η οποία έληξε τον Φεβρουάριο του τρέχοντος έτους.

Επίδομα Ενοικίου Μαρτίου 2020

Εφόσον δεν έχει υποβληθεί, έως τις 11 Μαρτίου νέα αίτηση για τη χορήγηση του επιδόματος του προγράμματος «Επίδομα Στέγασης»

ή εφόσον δεν υποβληθεί η αίτηση αυτή ηλεκτρονικά απευθείας από τους ίδιους τους αιτούντες μέσω του διαδικτυακού ιστότοπου του ανωτέρω προγράμματος, παρατείνεται για έναν μήνα η ισχύς των εγκριτικών αποφάσεων του προγράμματος αυτού, η οποία λήγει τον Μάρτιο του τρέχοντος έτους.

Επίδομα Γέννησης

Συγκεκριμένα, η προθεσμία τριών μηνών που προβλέπεται για την υποβολή αίτησης από την γέννηση του παιδιού αναστέλλεται από την 1η Μαρτίου έως τις 30 Απριλίου του τρέχοντος έτους, όταν η αίτηση υποβάλλεται στην εφαρμογή Επιδόματος Γέννησης Τέκνου του ΟΠΕΚΑ που λειτουργεί η ΗΛΙΔΑ Α.Ε. μέσω εξουσιοδοτημένου χρήστη Κέντρου Κοινότητας ή Δήμου.

Κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα αναστέλλεται και η δίμηνη προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών σε Κέντρο Κοινότητας ή σε Δήμο.