ΑΣΕΠ 1Κ/2019: Αποτελέσματα για προσλήψεις στη Βουλή – Οι προσωρινοί πίνακες ανακοινώθηκαν σήμερα από την ανεξάρτητη Αρχή

Σήμερα εκδόθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα της Προκήρυξης ΑΣΕΠ 1Κ/2019 (ΦΕΚ 6/21-3-2019 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ), για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας, μεταξύ άλλων, οκτώ (8) θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, στη Βουλή των Ελλήνων.

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 62/2004 απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, οι απορριπτέοι υποψήφιοι εμφανίζονται με το δωδεκαψήφιο γραμμωτό κώδικα οπτικής αναγνώσεως (barcode).

H προθεσμία υποβολής ενστάσεων κατά των ανωτέρω προσωρινών πινάκων ορίζεται από 5 Μαρτίου 2020 έως και την πάροδο της 16ης Μαρτίου 2020, ημέρας Δευτέρας.

ΑΣΕΠ 1Κ/2019: Αποτελέσματα για προσλήψεις στη Βουλή

Για να δείτε τα προσωρινά αποτελέσματα της προκήρυξης κάντε κλικ ΕΔΩ