12η Μεραρχία: Τι εκπλήξεις ετοιμάζει για την Ημέρα Ενόπλων Δυνάμεων

12η Μεραρχία: Ποιος αναλαμβάνει διοικητής στην ιδιαίτερα ευαίσθητη περιοχή του νότιου Έβρου που δίνει καθημερινά τη μάχη της φύλαξης των συνόρων

12η Μεραρχία: Ποιος αναλαμβάνει διοικητής

Ο υποστράτηγος Μπούφης, ο οποίος υπηρετεί ως διευθυντής ΔΑΣΠ θα διαδεχθεί τον υποστράτηγο Χουδελούδη.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ 2020

Η 12η Μηχανοκίνητη Μεραρχία Πεζικού (ΧΙΙ Μ/Κ ΜΠ «Έβρος») είναι στρατιωτικός σχηματισμός του Ελληνικού Στρατού με έδρα την Αλεξανδρούπολη της Θράκης.

Η επιχειρησιακή διάρθρωση της ΧΙΙ Μηχανοκίνητης Μεραρχίας Πεζικού είναι η εξής:

ΧΙΙ Μηχανοκίνητη Μεραρχία Πεζικού, με έδρα την Αλεξανδρούπολη

Λόχος Στρατηγείου (ΛΣ/ΧΙΙ Μ/Κ ΜΠ)

Διοίκηση Πυροβολικού (ΔΠΒ/ΧΙΙ Μ/Κ ΜΠ)

Γ΄ Επιλαρχία Αναγνωρίσεως (Γ΄ ΕΑΝ)

12ο Τάγμα Διαβιβάσεων (12ο ΤΔΒ)

12ο Τάγμα Υποστήριξης

966ο Τάγμα Στρατονομίας

156η Αυτοκινούμενη Μοίρα Μέσου Πυροβολικού (156η Α/K ΜΜΠ)

187η Πυροβολαρχία Παρατηρήσεων (187η ΠΠΑΠ)

7η Μηχανοκίνητη Ταξιαρχία (7η M/K ΤΑΞ «Σαραντάπορος»), με έδρα το Λυκόφως

31η Μηχανοκίνητη Ταξιαρχία (31η M/K ΤΑΞ «Κάμια»), με έδρα τις Φέρες

23η Τεθωρακισμένη Ταξιαρχία (XXIII ΤΘΤ «3ο Σύνταγμα Ιππικού Δορύλαιον»), με έδρα την Αλεξανδρούπολη