ΟΒΑ 2020 Ηλεκτρονική αίτηση: Υποβάλλεται στο stratologia.gr – Άμεση ανταπόκριση του ΓΕΣ στο δημοσίευμα του Armyvoice.gr – Τι ανακοίνωσε


Άμεση ανταπόκριση του ΓΕΣ στο σημερινό δημοσίευμα του Armyvoice.gr σύμφωνα με το οποίο θα έπρεπε να δοθεί η ευχαίρεια στους υποψήφιους ΟΒΑ να καταθέτουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις και όχι με φυσική παρουσία.

Σήμερα τρίτη 17 Μαρτίου το απόγευμα ανακοίνωσε ότι παρέχεται η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης μέσω της ιστοσελίδας www.stratologia.gr

ΟΒΑ 2020 Ηλεκτρονική αίτηση στο stratologia.gr

Στο πλαίσιο των προληπτικών μέτρων για την αποφυγή διάδοσης της λοίμωξης covid-19 και της επίδειξης κοινωνικής ευαισθησίας από τις Ένοπλες Δυνάμεις, οι ενδιαφερόμενοι έφεδροι που επιθυμούν να συμμετέχουν στους εν εξελίξει διαγωνισμούς για την πρόσληψη 2000 ΟΒΑ,

Realshave.gr

μπορούν να εκτυπώσουν τη σχετική αίτηση από τους κάτωθι υπερσυνδέσμους και αφού τη συμπληρώσουν και την υπογράψουν, να την αποστείλουν στην αρμόδια Στρατολογική Υπηρεσία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου εδώ σε μορφή pdf, επισυνάπτοντας ευκρινές φωτοαντίγραφο της αστυνομικής τους ταυτότητας σε μορφή pdf. Η συμπλήρωση των αιτήσεων θα πρεπει να γίνει με προσοχή και πληρότητα.

Για περισσότερες πληροφορίες και λοιπά διαδικαστικά θέματα οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν μέσω της ιστοσελίδας του Νομικού
Σώματος (www.stratologia.gr).