Κρίσεις 2020 - Πολεμική Αεροπορία - Ταξίαρχοι - Το ΣΑΓΕ κατά την 8η Συνεδρίασή του, της Τρίτης 10 Μαρτίου 2020, έκρινε ως ακολούθως : Πολεμική Αεροπορία  Κρίσεις 2019

Κρίσεις 2020 – Πολεμική Αεροπορία – Ταξίαρχοι – Το ΣΑΓΕ κατά την 8η Συνεδρίασή του, της Τρίτης 10 Μαρτίου 2020, έκρινε ως ακολούθως :

           Στην  Πολεμική Αεροπορία 

«Προακτέους κατ΄ εκλογή» στο βαθμό του Υποπτεράρχου για πλήρωση κενών θέσεων, τους : 

 1. Ταξίαρχο (Ι) Κελλάρη Κωνσταντίνο
 2. Ταξίαρχο (Ι) Γρίβα Zαχαρία
 3. Ταξίαρχο (Ι) Τσιλίκα Στέργιο
 4. Ταξίαρχο (Ι) Βαγενά Γεώργιο
 5. Ταξίαρχο (Ι) Παναγιωτόπουλο Κυριάκο
 6. Ταξίαρχο (Ι) Μπόμπολη Γεώργιο
 7. Ταξίαρχο (ΜΗ) Τελλίδη Χρήστο
 8. Ταξίαρχο (ΕΑ) Μιχαλάκη Νικόλαο
 9. Ταξίαρχο (Ο) Γαβριηλίδη Γεώργιο

 «Διατηρητέους στον αυτό βαθμό», τους :

 1. Ταξίαρχο (Ι) Γκανά Αθανάσιο
 2. Ταξίαρχο (ΜΕ) Δρόσο Γεώργιο