ΟΠΕΚΑ Επίδομα παιδιού 2020: Πότε μπαίνει η πρώτη δόση των δικαιούχων – Πότε ενεργοποιείται η πλατφόρμα για νέες αιτήσεις.

ΟΠΕΚΑ Επίδομα Παιδιού 2020: Πότε μπαίνει η πρώτη δόση

Για το επίδομα παιδιού η πρώτη δόση του 2020 θα καταβληθεί στους λογαριασμούς όσων έχουν υποβάλλει αίτηση και έχει εγκριθεί, την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα, δηλαδή την Τρίτη 31 Μαρτίου 2020.

Μετά την ολοκλήρωση της πληρωμής, η ηλεκτρονική πλατφόρμα θα ενεργοποιηθεί εκ νέου για νέες αιτήσεις. Νέες αιτήσεις πραγματοποιούνται είτε μέσω της πλατφόρμας της ΗΔΙΚΑ, είτε μέσω της ιστοσελίδας του ΟΠΕΚΑ

Σημειώνεται ότι, η πρώτη διμηνιαία δόση του 2020 είναι τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο.

Το ποσό του επιδόματος παιδιού των δικαιούχων θα υπολογιστεί βάσει των εξαρτώμενων τέκνων που θα δηλωθούν στο Α21 του 2020 και του συνολικού οικογενειακού εισοδήματος που είχαν οι δικαιούχοι το φορολογικό έτος 2018.

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής της αίτησης Α21 επιτρέπει μέσω εκτεταμένων ηλεκτρονικών διασταυρώσεων με διαθέσιμες βάσεις δεδομένων άλλων φορέων και υπηρεσιών, τον έλεγχο της ακρίβειας και της ορθότητας των δηλούμενων στοιχείων και πληροφοριών κατά το στάδιο υποβολής της αίτησης.

Σε περίπτωση που ο δικαιούχος έλαβε διαφορετικό ποσό επιδόματος από αυτό που δικαιούται, τότε αυτό συμψηφίζεται με το ποσό των επόμενων πληρωμών.

Τονίζεται πως, για να χορηγηθεί το επίδομα η αίτηση πρέπει να υποβληθεί οριστικά και να έχει εγκριθεί.

Τέλος, όποια αίτηση που έχει αποθηκευθεί προσωρινά, χωρίς οριστικοποίηση, θεωρείται μη υποβληθείσα και δεν λαμβάνεται υπόψη.

«Οι ΗΠΑ μπορούν να ανατρέψουν τα σχέδια Ερντογάν»