Επίδομα ανεργίας 2020 Δώρο Πάσχα – Επίδομα 600 ευρώ ποιοι και πώς θα το λάβουν. Το ανοιχτό πρόγραμμα ύψους 180 εκ. ευρώ

Νωρίτερα από τις συνηθισμένες φορές θα πραγματοποιηθούν οι πληρωμές από τον ΟΑΕΔ, πιο συγκεκριμένα οι πληρωμές που αφορούν τα επιδόματα ανεργίας αλλά και το Δώρο του Πάσχα, όπως ανακοίνωσε ο οργανισμός του ΟΑΕΔ.

Επίδομα ανεργίας 2020 Δώρο Πάσχα

Από την Τρίτη 31 Μαρτίου 2020 θα ξεκινήσει η προπληρωμή για το τακτικό επίδομα ανεργίας 2020, επιδομάτων μακροχρονίως ανέργων και των βοηθημάτων ανεργίας αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολουμένων, που κανονικά καταβάλλονται από τις 31 Μαρτίου του 2020 (ημέρα Τρίτη) μέχρι και τις 3 Μαΐου του 2020 (ημέρα Παρασκευή).

Την ίδια ημέρα θα ξεκινήσει και η πληρωμή του Δώρου Πάσχα 2020 στους τακτικά επιδοτούμενους ανέργους και στις δικαιούχους της ειδικής παροχής προστασίας της μητρότητας.

Υπογραμμίζεται πως η προπληρωμή θα ολοκληρωθεί αυτόματα, μέσω της απευθείας κατάθεσης στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων και δεν απαιτείται καμία ενέργεια από αυτούς, λόγω των μέτρων που έχουν παρθεί προς αποφυγή της μετάδοσης του κορονοϊού.

Αναφέρεται πως κανονικά συνεχίζεται και η καταβολή των συντάξεων για τον μήνα Απρίλιο, ενώ και οι συνταξιούχοι καλούνται να τραβήξουν τα χρήματά τους μέσω ΑΤΜ, αφού πλέον λόγω του κορονοϊού δεν μπορούν να πληρωθούν από τα ταμεία των τραπεζών.

Επίδομα 600 ευρώ

Το πρόγραμμα θα αποσκοπεί στην αναβάθμιση των ψηφιακών δεξιοτήτων των ωφελουμένων και τον ψηφιακό μετασχηματισμό στον αντίστοιχο κλάδο.

Το εκπαιδευτικό επίδομα των ωφελουμένων θα είναι ύψους 600 ευρώ για έκαστο εξ αυτών και θα αφορά 100 ώρες τηλεκατάρτισης σύμφωνα με την ανακοίνωση ενώ σημειώνεται πως το εκπαιδευτικό επίδομα θα καταβληθεί, σε δύο δόσεις με την ολοκλήρωση έκαστης διδακτικής ενότητας.

Οι ωφελούμενοι θα λάβουν και πιστοποίηση για τα αντικείμενα κατάρτισης.

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί άμεσα από τη Γενική Γραμματεία Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και θα χρηματοδοτηθεί από συγχρηματοδοτούμενους πόρους.

Οι ρυθμίσεις για τις επιταγές που θα περιληφθούν σε Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου έχουν ως ακολούθως:

Από την έκδοση της σχετικής Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου και μέχρι την 31η Μαϊου 2020 για τους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) των επιχειρήσεων που έχουν αναστείλει τη δραστηριότητά τους με κρατική εντολή ή πληγεί δραστικά από την επιδημία του COVID-19, με βάση τις Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου που έχουν εκδοθεί μέχρι σήμερα, αναστέλλονται οι προθεσμίες λήξης, εμφάνισης και πληρωμής αξιόγραφων κατά 75 ημέρες από την ημερομηνία λήξης εκάστου αξιογράφου.

Το ίδιο ισχύει και για τις επιχειρήσεις για τις οποίες θα ανασταλεί η δραστηριότητά τους ή θα περιληφθούν στις δραστικά πληττόμενες επιχειρήσεις κατά το μήνα Απρίλιο του 2020 από την επομένη της ημερομηνίας δημοσίευσης της συμπερίληψης των συγκεκριμένων Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας στις πληττόμενες επιχειρήσεις.

Το μέτρο ισχύει για όλα τα αξιόγραφα που θα προσκομιστούν ηλεκτρονικά από τους εκδότες τους στις τράπεζες εντός τριών εργάσιμων ημερών από την έκδοση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, μέσω ειδικής εφαρμογής της Τειρεσίας Α.Ε., ανεξαρτήτως αν η επιχείρηση περιλαμβάνεται σήμερα στις πληττόμενες ή θα περιληφθεί σ’ αυτές στο μέλλον.

«Οι ΗΠΑ μπορούν να ανατρέψουν τα σχέδια Ερντογάν»