Δώρο Πάσχα 2020: Μια ανάσα πριν το Πάσχα, όλο και περισσότεροι εργαζόμενοι αναρωτιούνται πότε καταβάλλεται το δώρο – Ημερομηνίες – Δικαιούχοι

Καθώς πλησιάζει το Πάσχα, όλο και περισσότεροι εργαζόμενοι μέχρι πότε πρέπει να καταβληθεί το δώρο Πάσχα στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς, από τους εργοδότες τους.

Δώρο Πάσχα 2020: Δικαιούχοι

Όλοι οι μισθωτοί που απασχολούνται στον ιδιωτικό τομέα με σχέση εξαρτημένης εργασίας αορίστου ή ορισμένου χρόνου δικαιούνται να λάβουν από τον εργοδότη τους Δώρο Πάσχα.

Πρώτο κριτήριο για τον υπολογισμό του ποσού του Δώρου Πάσχα είναι ο τρόπος αμοιβής του μισθωτού, δηλαδή αν αμείβεται με ημερομίσθιο ή με μισθό. Η χρονική περίοδος που υπολογίζεται το Δώρο αρχίζει από την 1 Ιανουαρίου μέχρι 30 Απριλίου κάθε έτους.

Κατά συνέπεια, αν κάποιος εργαστεί ολόκληρο το ανωτέρω χρονικό διάστημα δικαιούται να λάβει μισό μηνιαίο μισθό αν αμείβεται με μισθό και 15 ημερομίσθια αν αμείβεται με ημερομίσθιο.

Στην περίπτωση που η σχέση εργασίας κάποιου μισθωτού με τον εργοδότη του δεν είχε διάρκεια ολόκληρο το προαναφερόμενο χρονικό διάστημα είτε γιατί παραιτήθηκε από την εργασία του, είτε λόγω απόλυσης, δικαιούται να λάβει αναλογία Δώρου.

Δώρο Πάσχα 2020: Πότε καταβάλλεται

Το Δώρο Πάσχα μπαίνει συνήθως μέχρι τη Μεγάλη Τετάρτη, συνεπώς φέτος θα πρέπει έχει καταβληθεί στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων μέχρι την Τετάρτη 15 Απριλίου.

Εννοείται βέβαια ότι ο εργοδότης μπορεί να καταβάλλει το δώρο και νωρίτερα από την παραπάνω ημερομηνία.

Για Το Δώρο Πάσχα παρακρατούνται εισφορές υπέρ του ΙΚΑ και Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών.

Το δώρο Πάσχα σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να καταβληθεί σε είδος, αλλά μόνο σε χρήματα.

 

«Οι ΗΠΑ μπορούν να ανατρέψουν τα σχέδια Ερντογάν»