Απουσίες μαθητών λόγω κορονοϊού: Εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας ορίζει πόσες δικαιολογούνται λόγω ταξιδιού σε χώρες του εξωτερικού

Το υπουργείο Παιδείας με εγκύκλιό του ρυθμίζει τις απουσίες μαθητών λόγω κορονοϊού. Σύμφωνα με την εγκύκλιο δικαιολογούνται απουσίες 14 ημερών, εφόσον ο μαθητής είχε επισκεφθεί χώρα που πλήττεται από τον ιό.

Απουσίες μαθητών λόγω κορονοϊού: Εγκύκλιος Υπουργείου Παιδείας

Δείτε την εγκύκλιο:

ΘΕΜΑ : Ρύθμιση Απουσιών Μαθητών/Μαθητριών

Σχετικά:

1. Η με αρ. πρωτ. 26429/Δ2/23-2-2020 εγκύκλιος του ΥΠΑΙΘ

2. Η με αριθμ. Δ1α/Γ.Π. οικ. 14243/20-2-2020 ΚΥΑ (Β΄ 666)

3. Το από 28-2-2020 Δελτίο Τύπου του ΥΠΑΙΘ με θέμα «Ενημέρωση για τον κορονοϊό Covid-19»

Σας ενημερώνουμε ότι για τους/τις μαθητές/μαθήτριες που επέστρεψαν από πληττόμενες περιοχές με SARS-CoV-2, όπως αυτές αναφέρονται στην ιστοσελίδα του ΕΟΔΥ, όπως επικαιροποιείται κάθε φορά, με απόφαση του οικείου Συλλόγου Διδασκόντων/Διδασκουσών,

καταχωρίζονται αλλά δεν προσμετρώνται απουσίες δεκατεσσάρων (14) ημερών, από την ημερομηνία επιστροφής τους, εφόσον προσκομίσουν στη σχολική μονάδα άμεσα τα σχετικά ταξιδιωτικά έγγραφα

Εγκύκλιος Υπουργείου Παιδείας (Αρ. Πρωτ. : Φ1/32425/Δ2/5-3-2020)