Συνοριοφύλακες Προκήρυξη: Καμπανάκι για το πιστοποιητικό εντοπιότητας - Δήμος Διδυμοτείχου - Οι υποψήφιοι θα πρέπει να το εκδώσουν έγκαιρα

Συνοριοφύλακες Προκήρυξη: Πιστοποιητικό εντοπιότητας

Να μη χάνουν χρόνο και να μαζέψουν άμεσα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά καλεί ο δήμος Διδυμοτείχου όσους ενδιαφέρονται για τον διαγωνισμό πρόσληψης συνοριοφυλάκων.

Ειδικά ο δήμος Διδυμοτείχου αναφέρει ότι δεν πρέπει να χαθεί χρόνος για το πιστοποιητικό της εντοπιότητας.

Δήμος Διδυμοτείχου - Ανακοίνωση

Η ανακοίνωση αναλυτικά:

Προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός για την πρόσληψη 400 μονίμων συνοριοφυλάκων, ο οποίος μοριοδοτεί την εντοπιότητα.

Οι υπηρεσίες του Δήμου έχουν προετοιμαστεί για την εξυπηρέτηση και την επίσπευση των διαδικασιών εντός των υπηρεσιών, ωστόσο συστήνεται οι υποψήφιοι να προσέλθουν έγκαιρα.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέχρι τις 17 Φεβρουαρίου και ως εκ τούτου ενημερώνουμε τους πολίτες να μεριμνήσουν για την έγκαιρη προσέλευση στις υπηρεσίες του Δήμου, με σκοπό την προετοιμασία των δικαιολογητικών τους.

Πιο ειδικά, όσο αφορά το σημαντικό έγγραφο της εντοπιότητας οι υποψήφιοι πρέπει να μεριμνήσουν στο επόμενο σύντομο διάστημα να προσέλθουν στις υπηρεσίες του Δήμου,

για την απαιτούμενη από το κείμενη νομοθεσία διασταύρωση των στοιχείων τους.

Η έγκαιρη προσέλευση είναι πολύ σημαντική καθώς πολύ συχνά έχουν παρατηρηθεί προβλήματα κατά τη διασταύρωση των στοιχείων, τα οποία απαιτούν χρόνο για την τελική έκδοση πιστοποιητικού.

Το γεγονός αυτο μπορεί να μην επιτρέψει την έκδοση του πιστοποιητικού εγκαίρως με αποτέλεσμα να πραγματοποιηθεί υποβολή φακέλου χωρίς το πιστοποιητικό, με συνέπειες ο υποψήφιος να χάσει τα μόρια.

Συνεπώς, καλούνται όλοι οι πολίτες που επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση στο πλαίσιο της προκήρυξης να προσέλθουν εγκαίρως για την έκδοση των δικαιολογητικών,

ώστε οι υπηρεσίες να έχουν τον απαραίτητο χρόνο να τους υποστηρίξουν σε περίπτωση ασυμφωνίας κατά τη διασταύρωση.

 

Συνοριοφύλακες Προκήρυξη για 5ετή θητεία

Οι Συνοριοφύλακες αποτελούν ιδιαίτερη κατηγορία προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας, το οποίο προσλαμβάνεται με σχέση δημοσίου δικαίου επί πενταετή θητεία.

Όσοι προσληφθούν μετά τη συμπλήρωση πενταετούς θητείας, μπορούν να παραμείνουν στο Σώμα, ύστερα από αίτησή τους και εφόσον κριθούν ικανοί/ές.

Οι Συνοριακοί Φύλακες, που δεν υποβάλλουν αίτηση ή δεν κρίνονται ικανοί/ές για μονιμοποίηση, απολύονται από το Σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας, με τη λήξη της πενταετούς θητείας τους, με απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας.

Συνοριοφύλακες προσλαμβάνονται με σύστημα αντικειμενικών κριτηρίων (μόρια) Έλληνες πολίτες (άνδρες και γυναίκες) για κάλυψη κενών οργανικών θέσεων.