Κλήρωση Τζόκερ 16/2 Σήμερα τα αποτελέσματα για τα νούμερα tzoker

Κλήρωση Τζόκερ σήμερα 16/2 Απόψε τα αποτελέσματα για τα νούμερα tzoker – €4.100.000 τουλάχιστον θα μοιραστούν οι τυχεροί της 1ης κατηγορίας

€4.100.000 τουλάχιστον θα μοιραστούν οι τυχεροί της 1ης κατηγορίας απόψε στην κλήρωση της ΚΥΡΙΑΚΗΣ 16/2/2020 μετά το ΤΖΑΚ-ΠΟΤ που σημειώθηκε κατά τη  διαλογή της 2096ης κλήρωσης του ΤΖΟΚΕΡ.

Τζόκερ σήμερα 16/2 Αποτελέσματα: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί

Κλήρωση Τζόκερ σήμερα 16/2: Ο έλεγχος πριν τα αποτελέσματα για τα νούμερα tzoker

Για να διασφαλιστεί η αξιοπιστία και το αδιάβλητο των κληρώσεων, πραγματοποιούνται μια σειρά από διαδικασίες, οι οποίες είναι:

  • 1. Οι κληρώσεις γίνονται παρουσία μιας Ανεξάρτητης Επιτροπής Κληρώσεων, η οποία αποτελείται από μέλη που ορίζονται από το Υπουργείο Πολιτισμού

και τα οποία πιστοποιούν ότι έχουν τηρηθεί όλες οι απαραίτητες διαδικασίες (α. τελική έγκριση από την Επιτροπή Ελέγχου β. η διαδικασία δοκιμαστικών κληρώσεων) για το αδιάβλητο της κλήρωσης.

  • 2. Πριν ξεκινήσει η διαδικασία της κάθε κλήρωσης πραγματοποιούνται έλεγχοι στις κληρωτίδες και στα σφαιρίδια από την Επιτροπή Κληρώσεων (ΕΚ).

Πιο συγκεκριμένα, γίνονται δοκιμαστικές κληρώσεις για τον έλεγχο των κληρωτίδων και επιλέγονται τυχαία από την ΕΚ δύο από τις τρεις διαθέσιμες σειρές σφαιριδίων για κύρια και εφεδρική κληρωτίδα.

Τα σφαιρίδια ζυγίζονται με ζυγαριά ακριβείας, ώστε να πιστοποιείται ότι οι αποκλίσεις στο βάρους τους είναι εντός των πλαισίων που ορίζει ο κατασκευαστής.

  • 3. Οι ζυγαριές ακριβείας, οι μηχανικές κληρωτίδες και τα σφαιρίδια κατασκευάζονται από διεθνώς πιστοποιημένες εταιρείες. Δύο φορές το χρόνο γίνεται διακρίβωση για τη σωστή λειτουργία των ζυγαριών ακριβείας.
  • 4. Την διαδικασία ελέγχου των κληρωτίδων και των σφαιριδίων, καθώς και τη ζωντανή κλήρωση, μπορεί να την παρακολουθήσει οποιοσδήποτε εκδηλώσει ενδιαφέρον.
  • 5. Η μετάδοση των κληρώσεων γίνεται ζωντανά από τηλεοπτικό κανάλι πανελλήνιας εμβέλειας, διασφαλίζοντας και με αυτό τον τρόπο το αδιάβλητο της διαδικασίας.

 

Από τη στιγμή που τα σφαιρίδια μπαίνουν στην κληρωτίδα του ΤΖΟΚΕΡ, πόσος χρόνος απατείται για να βγει κάθε τυχερός αριθμός;

Μόλις τα σφαιρίδια εισέλθουν στην κληρωτίδα γίνεται ανάδευση με μέτρια ροή αέρα για τρία δευτερόλεπτα και με δυνατή ροή για άλλα τρία. Στο σημείο αυτό, ανοίγει αυτόματα η θυρίδα και η δυνατή ροή αέρα συνεχίζεται, μέχρι να εγκλωβιστεί κάποιο σφαιρίδιο.