ΚΕΑ: Νέο όνομα Ελάχιστο εγγυημένο Εισόδημα Τι σημαίνει

ΚΕΑ: αποκτά νέο όνομα με νόμο του υπουργείου Εργασίας. Θα επανέλθει στην παλαιότερη ονομασία του «Ελάχιστο εγγυημένο Εισόδημα»

Σύμφωνα με το νέο νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας, το ΚΕΑ (Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης) μετονομάζεται.

Με τη νέα αυτή τροποποίηση του νόμου 4659/2020 που ρυθμίζει το επίδομα γέννησης και λοιπές διατάξεις, επέρχονται δύο βασικές αλλαγές:

-Το νέο όνομα του ΚΕΑ. Εφεξής όπου αναφέρεται το «Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης (ΚΕΑ)», νοείται το «Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα»

-Η φοίτηση των παιδιών στο σχολείο ως κριτήριο για να χορηγηθεί το επίδομα

Τι αλλάζει στις προϋποθέσεις για το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα (ΚΕΑ νέο όνομα)

Με τη νέα ρύθμιση του επιδόματος, στα κριτήρια για τη λήψη του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος, εμπεριέχεται για πρώτη φορά η εκπαίδευση του παιδιού.

Η παρούσα αλλαγή θα εφαρμοστεί για πρώτη φορά από το σχολικό έτος 2020-2021.

Συγκεκριμένα, στην περίπτωση που το νοικοκυριό περιλαμβάνει ανήλικα μέλη, για να χορηγηθεί το επίδομα απαιτείται:

-αφενός η εγγραφή τους σε σχολείο

-αφετέρου η πραγματική φοίτησής τους

Η πραγματική φοίτηση θα πιστοποιείται από τον αριθμό των απουσιών του παιδιού στο σχολείο (δεν πρέπει να υπερβαίνει το επιτρεπτό όριο) και από την επιτυχή ολοκλήρωση του κάθε σχολικού έτους.

Εξαίρεση θα αποτελούν μόνο οι απουσίες των μαθητών που οφείλονται σε λόγους σχετικούς με την υγεία τους.