ΓΓ ΥΠΕΘΑ: Απολογισμός έργου - Επαφές με πολιτικό πρoσωπικό

Έχοντας ολοκληρώσει 7 μήνες στην θέση του ο ΓΓ ΥΠΕΘΑ Αντώνης Οικονόμου έχει αποδείξει το πραγματικό του ενδιαφέρον για το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων και το θετικό του αποτύπωμα είναι πλέον εμφανές.

Αναγνωρίζοντας τη σπουδαιότητα του ανθρώπινου δυναμικού, ένα από τα μέτρα που καθιέρωσε από την αρχή της ανάληψης των καθηκόντων του, ήταν οι συναντήσεις με το πολιτικό προσωπικό κάθε Τετάρτη στο γραφείο του, ώστε να γνωρίζει άμεσα τα προβλήματα που το απασχολούν και να δίδονται επί τόπου λύσεις.

Επίσης, μέσα από ένα ρυθμό προγραμματισμένων επισκέψεων στους χώρους εργασίας του στρατιωτικού και πολιτικού προσωπικού, όπως πραγματοποιήθηκαν στο 700 ΣΕ, στο 308 ΠΕΒ, στην 651 ΑΒΥΠ, στο ΚΕΥ και στο 301 ΕΒ ο κ. Οικονόμου ενημερώθηκε και διαπίστωσε τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Διοίκηση και το προσωπικό, κατά την εκτέλεση του έργου τους. Μετά τις επισκέψεις και με άμεσες πρωτοβουλίες του κ. ΓΓ ΥΠΕΘΑ διατέθηκαν πιστώσεις, για την επίλυση χρονιζόντων προβλημάτων και κυρίως για την άμεση βελτίωση των συνθηκών υγιεινής και ασφαλείας εργασίας στα ανωτέρω εργοστάσια.

Αξίζει να τονισθεί, ότι στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, έχει δώσει σαφείς εντολές στους Επιτελείς του για την , με κανένα τρόπο, απομείωση της δύναμης του Πολιτικού Προσωπικού στα Εργοστάσια και στα Νοσοκομεία των Ενόπλων Δυνάμεων.

Είναι βέβαιο, ότι η διατήρηση αυτής της δυναμικής από τον κ. ΓΓ ΥΠΕΘΑ θα αποφέρει στο μέλλον επιπλέον απτά αποτελέσματα και θα εμπεδώσει ακόμη περισσότερο την αίσθηση αναβάθμισης των συνθηκών που διέπουν το Προσωπικό του ΥΠΕΘΑ.