Αμερικανική Εκπαίδευση για τον Κυπριακό Στρατό Εθνική Φρουρά 2020 Έτος Αυτογνωσίας και Εξωστρέφειας

Εθνική Φρουρά 2020 Έτος Αυτογνωσίας και Εξωστρέφειας ανακήρυξε ο Στρατηγός Λεοντάρης αυτή τη χρονιά – Το VIDEO που κυκλοφορεί γίνεται viral

Σε εκδήλωση η οποία έλαβε χώρα στις 11 Φεβρουαρίου 2020, στο Στρατόπεδο «ΧΡ.ΣΑΜΑΡΑ», το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Φρουράς προέβηκε σε Απολογισμό του έτους 2019 και Παρουσίαση των Στόχων για το έτος 2020.

Οι Διοικητές και Διευθυντές Διοικήσεων / Διευθύνσεων του ΓΕΕΦ, παρουσίασαν το παραχθέν έργο των Επιτελείων και των Μονάδων τους κατά το προηγούμενο έτος και ανέλυσαν το προγραμματισθέν για το τρέχον έτος.

Μεταξύ άλλων θεμάτων, έγιναν αναφορές:

Στη Μετεξέλιξη της Εθνικής Φρουράς, η οποία είναι σε πλήρη εφαρμογή και προχωρά με βάση την εγκεκριμένη μελέτη,

Στις ασκήσεις και συνεκπαιδεύσεις με Ένοπλες Δυνάμεις Ξένων Χωρών με εξαιρετικά αποτελέσματα και προβολή του υψηλού επιπέδου επιχειρησιακής ετοιμότητας των μονάδων της ΕΦ,

Στα εξοπλιστικά και τεχνοεφοδιαστικά προγράμματα τα οποία είναι σε συνεχή εξέλιξη με σκοπό την ποιοτική αναβάθμιση των Οπλικών Συστημάτων, Εξοπλισμού και Μέσων της ΕΦ,

Στα προγράμματα εκπαιδεύσεων προσωπικού εντός και εκτός Κύπρου, οι οποίες αποσκοπούν στην ποιοτική ενίσχυση του πολυτιμότερου εργαλείου των ΕΔ και

Στην σύναψη Προγραμμάτων Στρατιωτικής Συνεργασίας με Ξένες Χώρες και συμμετοχή στελεχών σε Ευρωπαϊκές Επιχειρήσεις, αποτέλεσμα της εξωστρέφειας και της ενεργούς συμμετοχής της ΕΦ σε Ευρωπαϊκές Επιχειρήσεις

Στις δραστηριότητες και δράσεις στο πλαίσιο του θεματικού έτους 2019 – ««Εμφάνισης, Παράστασης και Ευζωίας»

Κλείνοντας την εκδήλωση, ο Αρχηγός της Εθνικής Φρουράς Αντιστράτηγος Ηλίας Λεοντάρης ευχαρίστησε το προσωπικό για τις δράσεις και την γενικότερη συμβολή του

στην αναβάθμιση της μαχητικής ικανότητας των Ενόπλων Δυνάμεων και το κάλεσε να συνεχίσει να εργάζεται με τον ίδιο ζήλο και αποφασιστικότητα.

Εθνική Φρουρά 2020 Έτος Αυτογνωσίας και Εξωστρέφειας viral

Ο Αρχηγός της ΕΦ όρισε το έτος 2020 ως Έτος «Αυτογνωσίας και Εξωστρέφειας» και κάλεσε το προσωπικό να βελτιώσει το επίπεδο αυτογνωσίας και αυτοπεποίθησης,

να εμπιστεύεται τη φυσική του ηγεσία, είναι υπερήφανοι και υπερήφανες για τη στολή που φέρουν και την αποστολή που υλοποιούν.

Επιπλέον, τόνισε ότι για να καταφέρουμε να επιτύχουμε τον στόχο που τέθηκε, την Επιχειρησιακή Ετοιμότητα, επιβάλλεται όπως αφομοιώσουμε

Covid19: Έχει ατομική ευθύνη ο ΥΕΘΑ ή ...YOLO; click

τις επιχειρησιακές δυνατότητες και τις ιδιαιτερότητες κάθε Όπλου και Κλάδου και με συλλογική προσπάθεια να καταστεί η ΕΦ πυλώνας Εθνικής Ισχύος και Ισχυρός Αποτρεπτικός Παράγοντας.