Α21 και Φορολογική δήλωση 2020 Ανακοίνωση για του ΟΠΕΚΑ για το επίδομα παιδιού - Τι θα πρέπει να προσέξουν οι δικαιούχοι Επίδομα παιδιού 2020: Αλλαγές στο Α21 ΟΠΕΚΑ

Επίδομα παιδιού 2020: Αλλαγές στο Α21 ΟΠΕΚΑ – Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ το νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας που τροποποιεί πολλές διατάξεις στα επιδόματα

Με την δημοσίευση του ΦΕΚ ξεκινού σύντομα οι διαδικασίες για την υποβολή αιτήσεων στο επίδομα παιδιού Α21 του 2020.

Με το νέο νόμο έρχονται αλλαγές στους όρους χορήγησης τριών συνολικά επιδομάτων: παιδιού, στέγασης, ορεινών και μειονεκτικών περιοχών.

Σημειώνεται ότι όλα τα επιδόματα του ΟΠΕΚΑ, μεταξύ αυτών και το επίδομα παιδιού, θα πληρωθούν την ίδια ημέρα, δηλαδή στις 28 Φεβρουαρίου 2020.

Επίδομα παιδιού 2020: Αλλαγές

Δύο βασικές αλλαγές θα υπάρξουν στα κριτήρια χορήγησης του επιδόματος παιδιού 2020.

Συγκεκριμένα, φέτος, για πρώτη φορά το επίδομα συνδέεται: με την επαρκή φοίτηση του παιδιού στο σχολείο με την απαιτούμενη διάρκεια παραμονής στη χώρα,

η οποία ορίζεται στα δώδεκα χρόνια, από τα πέντε που ήταν ως τώρα (όσον αφορά τους πολίτες τρίτων χωρών)

Α21 2020 ΟΠΕΚΑ – Αλλαγές

Για τα ανήλικα παιδιά, για τα οποία συντρέχουν οι προϋποθέσεις φοίτησής του στην υποχρεωτική εκπαίδευση, το επίδομα χορηγείται υπό την προϋπόθεση:

  • αφενός της εγγραφής τους σε σχολείο
  • αφετέρου της πραγματικής φοίτησής τους, η οποία θεωρείται ότι συντρέχει όταν το εξαρτώμενο τέκνο δεν υποχρεούται να επαναλάβει την ίδια τάξη λόγω του αριθμού των απουσιών του.

Το παρόν μέτρο αναμένεται να τεθεί σε ισχύ από το σχολικό έτος 2020-2021.

Για τους νέους δικαιούχους του επιδόματος:

  • -μετανάστες
  • – πολίτες τρίτων χωρών οι οποίοι δεν είναι ομογενείς,
  • -δεν είναι πολίτες κρατών μελών της Ε.Ε.,
  • -δεν έχουν αναγνωριστεί ως πρόσφυγες με βάση το νέο νόμο του 2019 και
  • -δεν έχουν ούτε το καθεστώς παραμονής για ανθρωπιστικούς λόγους,

το επίδομα θα χορηγείται μόνο σε όσους διαμένουν νόμιμα και μόνιμα στην Ελλάδα τα τελευταία 12 έτη πριν την υποβολή της αίτησης.

Το μόνιμο και νόμιμο της διαμονής στη χώρα πιστοποιείται από την υποβολή φορολογικής δήλωσης για κάθε έτος ανελλιπώς και εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας υποβολή της.

Για όλες τις υπόλοιπες κατηγορίες δικαιούχων, συμπεριλαμβανομένων των Ελλήνων πολιτών, παραμένει η πενταετής μόνιμη και νόμιμη διαμονή ως όρος για τη λήψη του Επιδόματος Παιδιού.

Σημειώνεται ότι απαραίτητη προϋπόθεση για τη λήψη του επιδόματος από τους δικαιούχους είναι τα εξαρτώμενα τέκνα τους να βρίσκονται και να διαμένουν στην Ελλάδα.

Επίδομα παιδιού 2020 για μετανάστες

Για τους μετανάστες που λαμβάνουν ήδη από το 2018 το Επίδομα Παιδιού προβλέπεται με μεταβατική διάταξη ώστε να συνεχίσουν να το λαμβάνουν με την προϋπόθεση της πενταετίας.

Σύμφωνα με τη μεταβατική ρύθμιση, οι πολίτες τρίτων χωρών, στους οποίους έχει χορηγηθεί επίδομα παιδιού εξακολουθούν να λαμβάνουν το επίδομα παιδιού

υπό τις ίδιες προϋποθέσεις, βάσει των οποίων το επίδομα τους χορηγήθηκε και δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της τροποποιητικής ρύθμισης βάσει των οποίων το επίδομα τους χορηγήθηκε και δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της τροποποιητικής ρύθμισης.