Έφεδροι Αξιωματικοί: Ποιοι προάγονται με τις Κρίσεις 2020 – Οι πίνακες Τακτικών Ετήσιων κρίσεων από το Συμβούλιο Προαγωγών – Στρατός Ξηράς


Με το Προεδρικό Διάταγμα που εκδόθηκε στην Αθήνα στις 24 Ιανουαρίου 2020, με πρόταση του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Προάγονται, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 34 και 41 του α.ν.833/1937, οι παρακάτω έφεδροι, που περιλαμβάνονται στους πίνακες Τακτικών Ετήσιων κρίσεων για το έτος 2019 – 2020, που συντάχθηκαν από το Συμβούλιο Προαγωγών Στρατού Ξηράς υπ’ αριθμό «3»:

1. Σε Ταγματάρχες κατ’ εκλογή οι παρακάτω Λοχαγοί:

(α) Πεζικού Ευαγγελινός Αναστάσιος του Ευαγγέλου,
ΣΑ:146/147092/85
(β) Πεζικού Κουσουνιάς Απόστολος του Μαλλιάκα,
ΣΑ:116/000393/93
(γ) Φροντιστής Πεζικού Δημόπουλος Πασχάλης του
Δημοσθένη, ΣΑ:146/146650/85
(δ) Πυροβολικού Λεμάνης Δημήτριος του Παντελή,
ΣΑ:114/000086/90
(ε) Πυροβολικού Ξεριζωτής Ιωάννης του Αθανασίου,
ΣΑ:106/001172/94
(στ) Πυροβολικού Ράββας Αθανάσιος του Γεωργίου,
ΣΑ:103/001209/92
(ζ) Τεχνικού Βαΐτσης Ιωάννης του Φίλιππου,
ΣΑ:146/001877/94
(η) Υλικού Πολέμου Αδαλόγλου Χαράλαμπος του
Θωμά, ΣΑ:146/000403/94

Realshave.gr

2. Σε Λοχαγοί κατ’ εκλογή οι παρακάτω Υπολοχαγοί:

(α) Πεζικού
(1) Γραμμενίδης Μάρκος του Δημητρίου, ΣΑ:137/
000046/91
(2) Ευθυμίου Κωνσταντίνος του Πέτρου, ΣΑ:132/
000295/99
(3) Ευφραιμίδης Παντελής του Ιωάννη, ΣΑ:137/
000068/90
(4) Ζαχαρίας Αντώνιος του Στυλιανού, ΣΑ:141/
006624/99
(5) Ιωαννίδης Βασίλειος του Χαρίλαου, ΣΑ:132/
000558/00
(6) Καλύβας Γεώργιος του Ιωάννη, ΣΑ:107/002284/95
(7) Κουκίδης Δημήτριος του Κωνσταντίνου, ΣΑ:155/
000093/96
(8) Κωνσταντίνου Αντώνιος του Κωνσταντίνου,
ΣΑ:134/000119/91
(9) Μανουσίδης Θεόδωρος του Γεωργίου, ΣΑ:138/
001257/95
(10) Φουσέκης Νικόλαος του Αθανασίου, ΣΑ:143/
141701/85
(β) Πεζικού – Ειδικών Δυνάμεων
(1) Επιτρόπου Παναγιώτης του Γεωργίου, ΣΑ:155/
002982/93
(2) Καλομοίρης Γεώργιος του Μιχαήλ, ΣΑ:142/
139268/85
(3) Μαντής Αδαμάντιος του Δημητρίου, ΣΑ:102/
000220/93
(4) Μουζενίδης Νικόλαος του Φωτίου, ΣΑ:134/
003033/96
(5) Μωυσάκης Παντελής του Γεωργίου, ΣΑ:114/
000224/03
(6) Ταουκτσής Αντώνιος του Νικολάου, ΣΑ:155/
003385/02
(γ) Πεζικού – Στρατολογίας
(1) Αναγνώστου Χρήστος του Κωνσταντίνου,
ΣΑ:146/000034/02
(2) Σκόρας Νικόλαος – Νεκτάριος του Λαζάρου,
ΣΑ:146/001853/98
(δ) Ιππικού Τεθωρακισμένων
(1) Γραμματικόπουλος Ηλίας του Λαζάρου, ΣΑ:149/
001235/96
(2) Ζελεσκίδης Ιωάννης του Αποστόλου, ΣΑ:137/
000061/91
(3) Καζάζης Παναγιώτης του Γεωργίου, ΣΑ:116/
000735/01
(4) Καλογερής Θεόδωρος του Δημητρίου, ΣΑ:105/
000382/92
(5) Κουταλιανός Δημήτριος του Παναγιώτη, ΣΑ:116/
000267/98
(6) Λυμπέρης Παναγιώτης του Χρήστου, ΣΑ:102/
000452/92
(7) Μενεγάς Γεώργιος του Δημητρίου, ΣΑ:115/
000102/96
(8) Σκρίνος Αλέξης του Ευαγγέλου, ΣΑ:115/000166/01
(9) Φραγκούλιας Γεώργιος του Ιωάννη, ΣΑ:105/
002054/00
(10) Χρήστος Παναγιώτης του Δημητρίου, ΣΑ:116/
000949/99
(ε) Πυροβολικού
(1) Ακινόσογλου Δανιήλ του Βασιλείου, ΣΑ:102/
000056/92
(2) Βουδούρης Ανέστης του Θρασύβουλου, ΣΑ:114/
000018/96
(3) Ζήσης Αναστάσιος του Λάμπρου, ΣΑ:126/081562/86
(4) Μποτζιολής Σπυρίδωνας του Γεωργίου, ΣΑ:106/
001931/95
(5) Ρεμπάπης Λουκάς του Ευαγγέλου, ΣΑ:142/000988/95
(6) Μπουλασίκης Θεόδωρος του Λεωνίδα, ΣΑ:134/
103155/80
(στ) Μηχανικού
(1) Βλαχονικολέας Ιωάννης του Γεωργίου, ΣΑ:107/
000541/91
(2) Ιωαννίδης Μενέλαος του Βασιλείου, ΣΑ:102/
016353/88
(3) Σελιανάκης Βαρδής – Αντώνιος του Γεωργίου, ΣΑ:141/
126973/83
(4) Συλλιγαρδάκης Χρήστος του Εμμανουήλ, ΣΑ:156/
004141/96
(ζ) Μηχανικού – Γεωγραφικού
(1) Γώγος Νικόλαος του Αντωνίου, ΣΑ:116/000753/01
(η) Διαβιβάσεων
(1) Βαρσαμογιάννης Γρηγόριος του Νικολάου, ΣΑ:103/
000431/92
(θ) Τεχνικού
(1) Αγγελόπουλος Ιωάννης του Κλεόβουλου, ΣΑ:105/
003108/97
(2) Αργυρίου Κωνσταντίνος του Παντελή, ΣΑ:134/
000018/95
(3) Βλυσνάκης Κωνσταντίνος του Δημητρίου, ΣΑ:149/
000068/99
(4) Θέος Χρήστος του Φιλάρετου, ΣΑ:147/000989/95
(5) Καρουάνας Γεώργιος του Ιωσήφ, ΣΑ:141/004440/92
(6) Κωνσταντέλλος Φώτιος του Λάμπρου, ΣΑ:141/
001723/90
(7) Μαδεμλής Άγγελος του Χρίστου, ΣΑ:130/002009/00
(8) Ξακουστόπουλος Θεόδωρος του Ιωάννη, ΣΑ:132/
000044/99
(9) Παπαδημητρίου Δημήτριος του Αθανασίου,
ΣΑ:123/000837/92
(10) Παρίσης Ιωάννης του Στυλιανού, ΣΑ:102/000248/90
(11) Πολυχρονόπουλος Αντώνιος του Διονυσίου,
ΣΑ:106/002543/96
(12) Ραζής Γεώργιος του Αντωνίου, ΣΑ:141/009464/97
(13) Σούρλας Δημήτριος του Γεωργίου, ΣΑ:121/
002296/94
(14) Σταμάτης Νικόλαος του Γεωργίου, ΣΑ:130
/002941/98
(15) Χατζησπύρογλου Ιορδάνης του Ιωάννη, ΣΑ:134/
002485/95
(ι) Εφοδιασμού Μεταφορών
(1) Καζάκος Γεώργιος του Ευθυμίου, ΣΑ:104/001826/00
(2) Καλαμπόκας Γεώργιος του Δημητρίου, ΣΑ:125/
000051/90
(3) Ξένος Διονύσιος του Γαβριήλ, ΣΑ:105/000954/94
(4) Παναγιωτόπουλος Αθανάσιος του Γεωργίου, ΣΑ:143/
141540/86
(ια) Φροντιστές Εφοδιασμού Μεταφορών
(1) Παπαδόπουλος Παναγιώτης του Κωνσταντίνου,
ΣΑ:135/000879/91
(ιβ) Υλικού Πολέμου
(1) Αποστολίδης Γεώργιος του Ιωάννη, ΣΑ:132/
000219/98
(2) Γούλας Νικόλαος – Χρήστος του Γεωργίου, ΣΑ:102/
002610/92
(3) Δέδας Δημήτριος του Ιωάννη, ΣΑ:132/000335/96
(4) Δούβλος Χρυσόστομος του Δημητρίου, ΣΑ:123/
001209/95
(5) Ζαφειρόπουλος Γεώργιος του Ευσταθίου, ΣΑ:106
/001076/92
(6) Θαλασσινός Νικόλαος – Αλέξανδρος του Ιωάννη,
ΣΑ:102/000083/99
(7) Θανόπουλος Παναγιώτης του Νικολάου, ΣΑ:106/
000946/05
(8) Καρνούτσος Εμμανουήλ του Κυριάκου, ΣΑ:141/
008292/01
(9) Κατσιάνος Παρασκευάς του Δημητρίου, ΣΑ:116/
000313/01
(10) Κλαδούχος Αναστάσιος του Αριστείδη, ΣΑ:154/
005020/99
(11) Κοτρώνης Κωνσταντίνος του Δημητρίου, ΣΑ:144/
000016/91
(12) Κοντάρας Σωτήριος του Γεωργίου, ΣΑ:102/
000103/91
(13) Κόσσυβας Γεώργιος του Αθανασίου, ΣΑ:107/
000374/93
(14) Λεοντάρης Ηλίας του Αναστασίου, ΣΑ:102/
000888/96
(15) Μανιατόπουλος Σπυρίδωνας του Θεμιστοκλή,
ΣΑ:156/000122/99
(16) Μαραγκούλης Ιωάννης του Σπυρίδωνα, ΣΑ:154/
004193/92
(17) Μήλιος Σπυρίδωνας του Αριστείδη, ΣΑ:156/
000446/97
(18) Μιχάλης Κωνσταντίνος του Δημητρίου, ΣΑ:142/
001129/99
(19) Μπάλας Σπυρίδωνας του Χρήστου, ΣΑ:105/
001015/02
(20) Μπουγάς Σωτήριος του Νικολάου, ΣΑ:107/
002288/97
(21) Νιγδέλης Βασίλειος του Δημητρίου, ΣΑ:155/
002025/97
(22) Νικολάου Θεόδωρος του Αθανασίου, ΣΑ:102/
001119/93
(23) Πανούσης Ιωάννης του Κωνσταντίνου, ΣΑ:142/
000420/93
(24) Παπασταύρου Ανδρέας του Αντωνίου, ΣΑ:102/
000299/99
(25) Πρίτσας Χρήστος του Διαμαντή, ΣΑ:142/001210/96
(26) Σερβετάς Αναστάσιος του Πολύκαρπου, ΣΑ:102/
000313/93
(27) Σιγάλας Εμμανουήλ του Φλώρου, ΣΑ:156/
003293/97
(28) Τριανταφύλλου Αναστάσιος του Στέλιου, ΣΑ:142/
001122/94
(29) Τσενεκίδης Νικόλαος του Χαραλάμπους, ΣΑ:149/
001335/94
(30) Τσιπλάκης Αθανάσιος του Γεωργίου, ΣΑ:134/
000314/00
(31) Χαρίτος Γαβριήλ του Ιωάννη, ΣΑ:139/001318/93
(ιγ) Έρευνας Πληροφορικής
(1) Τρίχος Γεώργιος του Θεοδοσίου, ΣΑ:116/000759/99
(ιδ) Υγειονομικού Ιατροί
(1) Αναδιώτης Άγγελος του Κωνσταντίνου, ΣΑ:142/
000348/91
(2) Μπαλμπούζης Θεόδωρος του Δημητρίου,
ΣΑ:156/001075/91
(3) Πεπές Σπυρίδωνας του Γεωργίου, ΣΑ:102/000837/93
(4) Σταματελόπουλος Αθανάσιος του Γεωργίου,
ΣΑ:156/004210/91
(ιε) Υγειονομικού Φαρμακοποιοί
(1) Ασκητής Δημήτριος του Αποστόλου, ΣΑ:130/
000140/94
(2) Ζουρούδης Σπυρίδωνας του Κυριάκου, ΣΑ:100/
002750/97
(3) Ξάνθος Αθανάσιος του Κωνσταντίνου, ΣΑ:130/
002371/00
(4) Χριστοφιλέας Νεκτάριος του Σωτηρίου, ΣΑ:107/
000478/94
(ιστ) Υγειονομικού Διαχειριστές
(1) Ακριτίδης Δημήτριος του Πολύδωρου, ΣΑ:155/
001012/97
(2) Ιωάννου Σταύρος του Ηλία, ΣΑ:140/122296/87
(3) Κουτζαβεκιάρης Ηλίας του Χρήστου, ΣΑ:141/
000174/98
(4) Μιλιώνης Δημήτριος του Γεωργίου, ΣΑ:142/
001145/98
(5) Μητριτζάκης Αθανάσιος του Άγγελου, ΣΑ:134/
000822/94
(6) Πανάγου Χαράλαμπος του Λουκά, ΣΑ:142/
001070/91
(7) Παπαδόπουλος Θεολόγος του Γεωργίου, ΣΑ:102/
000265/90
(8) Πιτσινής Παναγιώτης του Ευαγγέλου, ΣΑ:102/
001215/94
(9) Ραφτόπουλος Παναγιώτης του Βασιλείου,
ΣΑ:156/003193/93
(10) Τσιάπος Απόστολος του Θεοχάρη, ΣΑ:134/
000751/99
(11) Φωτιάδης Γεώργιος του Παύλου, ΣΑ:140/000104/95
(12) Ψωμόπουλος Πρόδρομος του Γεωργίου, ΣΑ:130/
003498/99
(ιζ) Οικονομικού
(1) Πολομαρκάκης Γεώργιος του Ιωάννη, ΣΑ:156/
007323/88
(2) Σκυλάκης Νικόλαος του Μιχαήλ, ΣΑ:156/008084/88

3. Σε Υπολοχαγοί κατ’ εκλογή οι παρακάτω Ανθυπολοχαγοί:

(α) Πεζικού
(1) Αδαμόπουλος Θεόδωρος του Γεωργίου, ΣΑ:105/
002236/95
(2) Αλεξανδρίδης Παύλος του Κυριάκου, ΣΑ:123/
001781/99
(3) Αντωνιάδης Αντώνιος του Ηλία, ΣΑ:137/000019/98
(4) Βασιλειάδης Γεώργιος του Νικολάου, ΣΑ:123/
000007/96
(5) Βλάχος Παναγιώτης του Αλέξανδρου, ΣΑ:142/
000018/96
(6) Γλούφτσης Δημήτριος του Χρήστου, ΣΑ:124/
000470/99
(7) Δήμος Κωνσταντίνος του Ιωάννη, ΣΑ:123/000177/00
(8) Δραχτίδης Παναγιώτης του Ηλία, ΣΑ:103/001273/94
(9) Ευαγγέλου Νικόλαος του Δημητρίου, ΣΑ:125/
000028/06
(10) Καπούτσης Ιωάννης του Αντωνίου, ΣΑ:107/
001187/01
(11) Κατσάνης Κωνσταντίνος του Μαρίνου, ΣΑ:138/
000284/09
(12) Κελγιώργης Ιωάννης του Γεωργίου, ΣΑ:136/
000145/94
(13) Κήλης Ευθύμιος του Χρήστου, ΣΑ:123/001881/02
(14) Κρικέλας Γεώργιος του Αθανασίου, ΣΑ:141/
003193/93
(15) Κυριαζής Νικόλαος του Παύλου, ΣΑ:140/000301/00
(16) Λεοντίου Ιωάννης του Δημητρίου, ΣΑ:143/
000120/96
(17) Λιούλιας Ευθύμιος του Γεωργίου, ΣΑ:123/000659/98
(18) Μισαηλίδης Φίλιππος του Στέφανου, ΣΑ:132/
000379/06
(19) Μπούρδος Αλκιβιάδης του Κλεάνθη, ΣΑ:105/
002436/05
(20) Νικολάου Αλέξανδρος του Σωτηρίου, ΣΑ:105/
001017/97
(21) Ντούρος Γεώργιος του Παναγιώτη, ΣΑ:103/
001067/00
(22) Παντελής Ευστάθιος του Χαραλάμπους, ΣΑ:138/
000756/05
(23) Παπαδημητρίου Κωνσταντίνος του Νικηφόρου,
ΣΑ:156/002216/93
(24) Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος του Σωτηρίου,
ΣΑ:107/002356/95
(25) Παπαχίντζιος Δημήτριος του Ιωάννη, ΣΑ:134/
001325/10
(26) Πολυζωάκης Θεόδωρος του Γεωργίου, ΣΑ:138
/000687/09
(27) Πρωτόπαπας Γεώργιος του Αναστασίου, ΣΑ:105/
001054/94
(28) Ράπτης Θεμιστοκλής του Κωνσταντίνου, ΣΑ:141/
002443/11
(29) Ράπτης Δημήτριος του Φωτίου, ΣΑ:104/003741/93
(30) Τζιβάνης Νικόλαος του Σταύρου, ΣΑ:156/004088/92
(31) Τζίμος Αθανάσιος του Δήμου, ΣΑ:155/000319/12
(32) Τριβήλος Κωνσταντίνος του Δημητρίου, ΣΑ:104/
000166/94
(33) Τσακτίρης Αθανάσιος του Γεράσιμου, ΣΑ:146/
000901/97
(34) Φραγκούλης Ευάγγελος του Θεοφάνη, ΣΑ:105/
001622/03
(β) Πεζικού Φροντιστές
(1) Θωμαΐδης Αριστοτέλης του Γεωργίου, ΣΑ:136/
000094/93
(γ) Πεζικού Ειδικών Δυνάμεων
(1) Ανδριόπουλος Χρήστος του Σπήλιου, ΣΑ:105
/000066/95
(2) Βουκίδης Ιωάννης του Ευστρατίου, ΣΑ:132/
000302/02
(3) Βούλγαρης Βασίλειος του Δημητρίου, ΣΑ:155/
002130/13
(4) Βούρβαχης Νικόλαος του Ευαγγέλου, ΣΑ:141/
003235/10
816 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Γ’ 111/05.02.2020
(5) Δανιηλίδης Κωνσταντίνος του Ευστρατίου, ΣΑ:153/
003844/96
(6) Ευκαρπίδης Κωνσταντίνος του Βασιλείου, ΣΑ:149/
000115/02
(7) Καπότης Γεώργιος του Παναγιώτη, ΣΑ:104/
003408/00
(8) Κελαϊδίτης Παναγιώτης του Δημητρίου, ΣΑ:155/
000089/14
(9) Μαραγκούλας Ιωάννης του Κωνσταντίνου, ΣΑ:156/
000186/89
(10) Ματράκης Αθανάσιος του Θεοδώρου, ΣΑ:121/
000592/03
(11) Μίγκος Σταύρος του Θωμά, ΣΑ:124/000011/95
(12) Πίνδος Νικόλαος του Κυριάκου, ΣΑ:130/004929/12
(13) Ρήγας Αριστείδης του Γεωργίου, ΣΑ:146/000086/01
(14) Σαμαράς Αλέξανδρος του Γεωργίου, ΣΑ:155/
001496/13
(15) Σκερλετίδης Βασίλειος του Νικολάου, ΣΑ:134/
001052/10
(16) Σφέτσος Ιωακείμ του Αποστόλου, ΣΑ:131/
000451/12
(17) Τσολάκος Θεόφιλος του Αθανασίου, ΣΑ:130/
004401/12
(δ) Πεζικού Στρατολογίας
(1) Καϊμάκης Παύλος του Αποστόλου, ΣΑ:146/
000535/02
(2) Φραγκοδημητρόπουλος Παναγιώτης του Χαραλάμπους, ΣΑ:156/005127/91
(ε) Ιππικού Τεθωρακισμένων
(1) Αμπαρτζής Νικόλαος του Ηλία, ΣΑ:140/000414/94
(2) Γεροντής Ιωάννης του Ευαγγέλου, ΣΑ:115/000076/03
(3) Διώτης Γεώργιος του Δημητρίου, ΣΑ:103/000049/13
(4) Θεοδωρόπουλος Εμμανουήλ του Κωνσταντίνου,
ΣΑ:107/000077/00
(5) Καλαϊτζίδης Θεμιστοκλής του Αλέξανδρου, ΣΑ:135/
000070/09
(6) Κάλυμνος Ιωάννης του Σάββα, ΣΑ:130/001007/01
(7) Καρπόζηλος Νικόλαος του Ιωάννη, ΣΑ:140/
000342/96
(8) Κίκηρας Ιωάννης του Αναστασίου, ΣΑ:134/002211/97
(9) Κουτσός Απόστολος του Ανδρέα, ΣΑ:136/000923/05
(10) Κριτούς Αθανάσιος του Συμεών, ΣΑ:237/000085/15
(11) Μαντζιάρης Ιωάννης του Δημητρίου, ΣΑ:123/
001671/99
(12) Μουτάφης Απόστολος του Γεωργίου, ΣΑ:138/
001417/01
(13) Νικολαΐδης Δημήτριος του Εμμανουήλ, ΣΑ:138/
001292/08
(14) Πάγκαλος Μιχαήλ του Ιωάννη, ΣΑ:120/064130/88
(15) Παπαγεωργίου Νικόλαος του Γεωργίου, ΣΑ:142/
000687/07
(16) Παπαλάιος Ιωάννης του Νικολάου, ΣΑ:143/
000149/05
(17) Πατσιώρας Μόσχος του Δημητρίου, ΣΑ:138/
000840/05
(18) Σικαλίδης Νικόλαος του Γεωργίου, ΣΑ:132/
000645/93
(19) Σίσκος Μιχαήλ του Γεωργίου, ΣΑ:237/000454/15
(20) Σούλιος Δημήτριος του Αθανασίου, ΣΑ:103/
001053/06
(στ) Πυροβολικού
(1) Βήτος Βάιος του Σάββα, ΣΑ:130/000284/00
(2) Γιαννέλος Δημήτριος του Κωνσταντίνου, ΣΑ:138/
002209/02
(3) Δημητρίου Χρήστος του Δημητρίου, ΣΑ:104/
000327/12
(4) Καραμαγκιώλης Σωτήριος του Ιωάννη, ΣΑ:142/
000035/94
(5) Λάμπρου Ανδρέας του Ευστρατίου, ΣΑ:141/
006822/03
(6) Λουπάσης Μιχαήλ του Ιωάννη, ΣΑ:117/001808/00
(7) Μακίδης Δημήτριος του Γεωργίου, ΣΑ:137/
000141/98
(8) Μάντικας Αντώνιος του Ιωάννη, ΣΑ:114/000049/08
(9) Μιχαήλ Στυλιανός του Χρήστου, ΣΑ:116/001075/03
(10) Παλαιολόγος Σάββας του Χαραλάμπους, ΣΑ:116/
001078/01
(11) Παπαθεοδώρου Γεώργιος του Θεοδώρου, ΣΑ:105/
002478/08
(12) Πασσάς Σπυρίδωνας του Παναγιώτη, ΣΑ:142/
001081/00
(13) Πρίγγας Γεώργιος του Βαΐτση, ΣΑ:138/000757/08
(14) Σουγλέρης Γεώργιος του Δημητρίου, ΣΑ:116/
000818/08
(15) Σχορτσιανίτης Ιωάννης του Γεωργίου, ΣΑ:141/
001164/04
(16) Φλατσούσης Γεώργιος του Μιχαήλ, ΣΑ:114/
000327/07
(17) Χάνης Θεόδωρος του Δημητρίου, ΣΑ:103/
001795/95
(18) Χατζόπουλος Σταύρος του Ευστρατίου, ΣΑ:155/
000069/01
(ζ) Μηχανικού
(1) Βελιγδένης Σταύρος του Ιωάννη, ΣΑ:148/001215/01
(2) Βλαχογιάννης Χρήστος του Δημητρίου, ΣΑ:142/
000016/99
(3) Γαρατζιώτης Ιωάννης του Χρήστου, ΣΑ:141/
004854/10
(4) Διαμαντόπουλος Αλέξανδρος του Αθανασίου,
ΣΑ:105/001570/07
(5) Πάππος Ιωάννης του Αθανασίου, ΣΑ:143/000051/10
(6) Καλαϊτζίδης Αναστάσιος του Κωνσταντίνου, ΣΑ:138/
000613/10
(7) Κρυωνάς Νικόλαος του Φιλίππου, ΣΑ:151/000924/95
(η) Μηχανικού-Γεωγραφικού
(1) Γκιλιμανάκης Ελευθέριος του Αποστόλου, ΣΑ:134/
000045/01
(2) Σπανοθύμιος Ευθύμιος του Νικολάου, ΣΑ:156/
003490/00
(θ) Διαβιβάσεων
(1) Γιαζιτζίδης Γεώργιος του Δαμιανού, ΣΑ:124/
000007/02
(2) Διαμαντόπουλος Εμμανουήλ του Παύλου, ΣΑ:123/
000035/98
(3) Ζιάκος Χρήστος του Αποστόλου, ΣΑ:105/000254/10
(4) Καλογερόπουλος Επαμεινώνδας του Γεωργίου,
ΣΑ:107/001983/07
(5) Κομπιτσάκης Κωνσταντίνος του Αντωνίου, ΣΑ:117/
001811/92
Τεύχος Γ’ 111/05.02.2020 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 817
(6) Καπώνης Νικόλαος του Κωνσταντίνου, ΣΑ:105/
000307/08
(7) Καρανικόλας Αντώνιος του Γεράσιμου, ΣΑ:100/
001137/13
(8) Κοντίνος Τριαντάφυλλος του Νικολάου, ΣΑ:105/
002058/09
(9) Μαργαρίτης Ελευθέριος του Γεωργίου, ΣΑ:139/
000988/13
(10) Νερούτσος Διομήδης του Αλέξανδρου, ΣΑ:156/
001264/04
(11) Παζούλης Ανάργυρος του Πέτρου, ΣΑ:154/
000156/10
(12) Παπαγιαννόπουλος Παναγιώτης του Αναστασίου,
ΣΑ:107/002364/95
(13) Παπαθεοδώρου Κωνσταντίνος του Χρήστου,
ΣΑ:156/002173/96
(14) Χριστοφοράτος Χριστόφορος του Χαραλάμπους,
ΣΑ:105/025857/74
(ι) Τεχνικού
(1) Αλιμπέρτης Ευάγγελος του Αλέξανδρου, ΣΑ:141/
003566/03
(2) Βασιλάτος Βασίλειος του Σωκράτη, ΣΑ:141/
007636/98
(3) Γαρούφας Αλέξανδρος του Κωνσταντίνου, ΣΑ:134/
000016/07
(4) Ευαγγελόπουλος Αναστάσιος του Σπύρου, ΣΑ:102/
001247/08
(5) Ιγγλέζος Παναγιώτης του Αναστασίου, ΣΑ:142/
000736/10
(6) Καναράς Στέργιος του Κωνσταντίνου, ΣΑ:121/
001144/07
(7) Καστανάς Δημήτριος του Νικολάου, ΣΑ:103/
001723/12
(8) Κατσαφάρος Μάρκος του Νικολάου, ΣΑ:141/
006749/99
(9) Κούσης Ιωάννης του Παναγιώτη, ΣΑ:123/001661/95
(10) Κωνσταντάκης Δημήτριος του Ευαγγέλου, ΣΑ:100/
003492/08
(11) Λαλούμης Γεώργιος του Κωνσταντίνου, ΣΑ:149/
000400/97
(12) Λουλακούδης Ανδρέας του Ιωάννη, ΣΑ:103/
002232/04
(13) Μανούρας Θεοφάνης του Κωνσταντίνου,
ΣΑ:154/001814/96
(14) Μανουσάκης Δημήτριος του Γεωργίου,
ΣΑ:141/005043/96
(15) Μητρούσης Σταύρος του Αναστασίου,
ΣΑ:124/000046/98
(16) Μήτσης Ιωάννης του Θεοδώρου, ΣΑ:136/001561/06
(17) Μπαλατσός – Θεοδώρου Θεόδωρος του Γρηγορίου, ΣΑ:152/000038/11
(18) Ορφανουδάκης Νικόλαος του Στυλιανού, ΣΑ:119/
001073/10
(19) Παπανικολάου Γεώργιος του Ιωάννη, ΣΑ:123/
000879/11
(20) Παρατσώκης Παναγιώτης – Χρυσοβαλάντης του
Μιχαήλ, ΣΑ:138/001236/11
(21) Σιδηρόπουλος Χρήστος του Βασιλείου, ΣΑ:123/
000279/04
(22) Φλωράτος Νικόλαος του Σταμάτη, ΣΑ:141/
001595/93
(23) Χατζηλίας Νικήτας του Ευαγγέλου, ΣΑ:156/
005396/00
(24) Χατζής Θωμάς του Τρύφωνα, ΣΑ:124/000025/93
(ια) Εφοδιασμού Μεταφορών
(1) Κολοβός Αναστάσιος του Νικολάου, ΣΑ:103/
020516/88
(2) Κουκούλας Δημήτριος του Κωνσταντίνου, ΣΑ:152/
000011/99
(3) Τουφεκούλας Δημήτριος του Παύλου, ΣΑ:144/
000198/07
(4) Τσουτσούκας Νικόλαος του Αθανασίου, ΣΑ:121/
068001/87
(ιβ) Υλικού Πολέμου
(1) Αθανασόπουλος Στυλιανός του Ιωάννη, ΣΑ:103/
000968/03
(2) Αλεκοζίδης Γεώργιος του Συμεών, ΣΑ:130/000055/03
(3) Αλεκοζίδης Ιωάννης του Συμεών, ΣΑ:130/000044/04
(4) Ανδρεόπουλος Βασίλειος του Αθανασίου, ΣΑ:148/
000638/09
(5) Βογιατζής Χρήστος του Ευαγγέλου, ΣΑ:102/
001749/92
(6) Γκίκας Αντώνιος του Χαραλάμπους, ΣΑ:105/
003238/07
(7) Γκουτζαμάνης Κωνσταντίνος του Χρήστου, ΣΑ:100/
000549/13
(8) Γρίβας Δημήτριος του Ελευθερίου, ΣΑ:103/
000050/93
(9) Γρίβας Χαράλαμπος του Αθανασίου, ΣΑ:103/
001748/03
(10) Δαμιανίδης Χρήστος του Κωνσταντίνου, ΣΑ:130/
000468/03
(11) Δεληγεωργόπουλος Κωνσταντίνος του Ιωάννη,
ΣΑ:103/000038/09
(12) Δελιάς Στέφανος του Πασχάλη, ΣΑ:138/000608/11
(13) Δελινιώτης Δημήτριος του Λάμπρου, ΣΑ:123/
000631/00
(14) Δημόπουλος Αριστείδης του Δημητρίου, ΣΑ:101/
004575/92
(15) Δρούγος Χρήστος του Αγαμέμνωνα, ΣΑ:153/
002331/06
(16) Ζαρογιάννης Φώτιος του Αλέξανδρου, ΣΑ:123/
000142/92
(17) Ζαροδήμος Κωνσταντίνος του Χρήστου, ΣΑ:103/
000049/91
(18) Καλαθάς Νικόλαος του Αθανασίου, ΣΑ:103/
000879/05
(19) Καντερές Κωνσταντίνος του Γεωργίου, ΣΑ:103/
000087/93
(20) Καπόλος Δημήτριος του Νικολάου, ΣΑ:102/
001136/14
(21) Καρακίτσος Παναγιώτης του Αποστόλου, ΣΑ:155/
001650/01
(22) Κοτσικόρος Παναγιώτης του Ιωάννη, ΣΑ:142/
000543/10
(23) Κοκκαλιάρης Δημήτριος του Σπυρίδωνα, ΣΑ:123/
000050/92
(24) Κουκάκης Παναγιώτης του Κωνσταντίνου, ΣΑ:137/
000828/11
818 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Γ’ 111/05.02.2020
(25) Κυρατζής Λάμπρος του Σεραφείμ, ΣΑ:103/
000337/09
(26) Λιάσκος Θεόδωρος του Ισίδωρου, ΣΑ:153/
002396/91
(27) Λουκάς Νικόλαος του Γεωργίου, ΣΑ:102/002530/90
(28) Μαντζιάρης Ελευθέριος του Νικολάου, ΣΑ:149/
001605/94
(29) Μαραγκός Δημήτριος του Γεωργίου, ΣΑ:153/
000409/92
(30) Μαραγκός Κυριάκος του Δημητρίου, ΣΑ:156/
000178/95
(31) Μαρούτας Γεώργιος του Αθανασίου, ΣΑ:156/
000233/00
(32) Ματζερίδης Ηλίας του Γεωργίου, ΣΑ:133/000963/09
(33) Μαχαιριανάκης Αντώνιος του Εμμανουήλ, ΣΑ:156/
000337/95
(34) Μεϊμαρίδης Ιωάννης του Γεωργίου, ΣΑ:156/
000347/95
(35) Μιχαλάκης Σταμάτιος του Παναγιώτη, ΣΑ:156/
000462/92
(36) Μιχαλακόπουλος Ζήσης του Γεωργίου, ΣΑ:153/
007806/04
(37) Μοίρος Δημήτριος του Ευαγγέλου, ΣΑ:102/
000353/11
(38) Μουντούρης Παντελής του Κωνσταντίνου, ΣΑ:156/
000597/97
(39) Μπαϊρακτάρης Γεώργιος του Σταματίου, ΣΑ:154/
004698/91
(40) Μπακαρός Κωνσταντίνος του Ανδρέα, ΣΑ:104/
001875/10
(41) Μπαλλής Ευριπίδης του Θεμιστοκλή, ΣΑ:133/
001379/94
(42) Μπλούνας Ιωάννης του Αθανασίου, ΣΑ:103/
000177/01
(43) Μπουλούμπασης Γεώργιος του Ευσταθίου,
ΣΑ:103/000155/09
(44) Μπουροδήμος Ευάγγελος του Ιωάννη, ΣΑ:102/
001047/06
(45) Μπουρλάς Φειδίας του Ελευθερίου, ΣΑ:156/
001296/91
(46) Μπρούχος Μερκούριος του Δημητρίου, ΣΑ:130/
004205/06
(47) Μυτιληναίος Φίλιππος του Νικολάου, ΣΑ:154/
004943/97
(48) Μωυσιάδης Ιωάννης του Αναστασίου, ΣΑ:130/
004248/04
(49) Νταλαμπίρας Χρήστος του Νικολάου, ΣΑ:147/
001656/08
(50) Ντρέκης Βασίλειος του Κωνσταντίνου, ΣΑ:102/
001138/91
(51) Οικονόμου Σπύρος του Παναγιώτη, ΣΑ:156/
001483/00
(52) Πάλλας Παναγιώτης του Δήμου, ΣΑ:156/001549/00
(53) Παπαδάκης Θεόδωρος του Γεωργίου, ΣΑ:156/
002031/00
(54) Παπαδόπουλος Γεώργιος του Παναγιώτη, ΣΑ:156/
002643/95
(55) Παπαϊωάννου Παναγιώτης του Νικολάου, ΣΑ:156/
002328/91
(56) Παπασταύρου Γεώργιος του Χρήστου, ΣΑ:148/
001670/97
(57) Παπαχριστόπουλος Δημήτριος του Σόλωνα, ΣΑ:156/
002441/98
(58) Πασχάλης Παναγιώτης του Γεωργίου, ΣΑ:101/
005614/90
(59) Πατρίκιος Δημήτριος του Θεοδώρου, ΣΑ:156/
002300/05
(60) Παύλου Μιχαήλ του Γεωργίου, ΣΑ:142/000284/92
(61) Περγαντάς Παναγιώτης του Χρήστου, ΣΑ:142/
000974/90
(62) Πήχας Γεώργιος του Αναστασίου, ΣΑ:103/
000849/04
(63) Πούλιος Σωτήριος του Πασχάλη, ΣΑ:155/002104/04
(64) Ρουμπής Βασίλειος του Αθανασίου, ΣΑ:102/
001252/03
(65) Σμπρίνης Ανέστης του Αθανασίου, ΣΑ:102/
000263/08
(66) Σκουλάς Εμμανουήλ του Κωνσταντίνου, ΣΑ:153/
005891/94
(67) Σουβλάκης Αριστοτέλης του Αλέξανδρου, ΣΑ:156/
003587/93
(68) Σταμούλης Τριαντάφυλλος του Κωνσταντίνου,
ΣΑ:103/000273/97
(69) Σταυρογιάννης Λάμπρος του Νικολάου, ΣΑ:103/
000275/97
(70) Σταυρογιάννης Σωτήριος του Νικολάου, ΣΑ:103/
000237/98
(71) Ταρπινίδης Πέτρος του Θεοδώρου, ΣΑ:156/
004027/92
(72) Τσαντήλας Χρήστος – Ιωάννης του Γεωργίου, ΣΑ:103
/000256/98
(73) Τσαταλιός Γεώργιος του Φανουρίου, ΣΑ:153/
000710/92
(74) Τσιτσιβός Ευστράτιος του Κωνσταντίνου, ΣΑ:156/
004501/97
(75) Τσοκανάρας Δημήτριος του Γεωργίου, ΣΑ:130/
003352/09
(76) Φαφούτης Κωνσταντίνος του Παναγιώτη, ΣΑ:156/
005184/95
(77) Φουστάνας Γεώργιος του Αντωνίου, ΣΑ:156/
005111/93
(78) Φραγκάκης Στυλιανός του Ηλία, ΣΑ:144/000176/92
(79) Χανιώτης Ζαχαρίας του Εμμανουήλ, ΣΑ:156/
005295/00
(80) Χαραλαμπάκης Ιπποκράτης του Ιωάννη, ΣΑ:107/
002533/09
(81) Χατζηαντωνίου Παναγιώτης του Θωμά, ΣΑ:133/
000867/14
(82) Χιωτέλης Μιχαήλ του Γεωργίου, ΣΑ:156/005551/98
(83) Ψυλλίδης Απόστολος του Αθανασίου, ΣΑ:156/
005485/91
(ιγ) Έρευνας Πληροφορικής
(1) Δαλακούρας Πέτρος του Γεωργίου, ΣΑ:138/
001389/10
(2) Διομής Νικόλαος του Δημητρίου, ΣΑ:100/001618/09
(3) Καραβασίλης Νικόλαος του Κωνσταντίνου, ΣΑ:153/
001065/11
(4) Καραγιώργος Αστέριος του Ευαγγέλου, ΣΑ:149/
001340/07
Τεύχος Γ’ 111/05.02.2020 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 819
(5) Μακρής Στυλιανός του Χρήστου, ΣΑ:102/000164/09
(6) Μαστρανέστης Απόστολος του Χρυσόστομου,
ΣΑ:123/000201/96
(7) Μουστακίδης Παρασκευάς του Χρήστου, ΣΑ:156/
000266/11
(8) Μπατσικούρας Νικόλαος του Δημητρίου, ΣΑ:107/
000392/05
(9) Νεοφώτιστος Κωνσταντίνος του Νικολάου, ΣΑ:106/
001143/07
(10) Παπαλεύκας Ευστάθιος του Αναστασίου, ΣΑ:141/
001055/10
(11) Παπαστεργίου Θωμάς του Αστέριου, ΣΑ:148/
000425/01
(12) Τρεχλής Ρωμανός – Αντώνιος του Βλάσιου, ΣΑ:105/
002113/06
(13) Φουντουλάκης Νικόλαος του Γεωργίου, ΣΑ:119/
000854/99
(14) Φωνιαδάκης Σπυρίδωνας του Νικολάου, ΣΑ:141/
005990/08
(ιδ) Υγειονομικού Ιατροί
(1) Κεδίκογλου Συμεών – Ιωάννης του Ηλία, ΣΑ:102/
002417/94
(ιε) Υγειονομικού Οδοντίατροι
(1) Τσιλιγγερίδης Ιωάννης του Ιακώβου, ΣΑ:153/
007694/04
(ιστ) Υγειονομικού Φαρμακοποιοί
(1) Κωλέτης Βύρωνας του Μιχαήλ, ΣΑ:154/002665/94
(ιζ) Υγειονομικού Διαχειριστές
(1) Αποστόλου Αναστάσιος του Αθανασίου, ΣΑ:155/
000891/08
(2) Βλάχος Δημήτριος του Γεωργίου, ΣΑ:141/002431/95
(3) Γανωτής Κωνσταντίνος του Λεμονή, ΣΑ:130/
000265/07
(4) Γιανταμίδης Ιορδάνης του Γεωργίου, ΣΑ:149/
000256/09
(5) Ζούπας Παναγιώτης του Σταύρου, ΣΑ:100/001983/96
(6) Καγιανιώτης Απόστολος του Ακίνδυνου, ΣΑ:116/
000344/09
(7) Κονδύλης Κωνσταντίνος του Νικολάου, ΣΑ:100/
003250/08
(8) Κούρτης Επαμεινώνδας του Δημητρίου, ΣΑ:100/
003370/11
(9) Κριεμπάρδης Δημήτριος του Πέτρου, ΣΑ:141/
006811/01
(10) Μαλλιάρας Θρασύβουλος του Αθανασίου, ΣΑ:149/
000111/08
(11) Μπακόλας Χρήστος του Βασιλείου, ΣΑ:156/
000312/09
(12) Μπίσυλλας Απόστολος του Ιωάννη, ΣΑ:141/
007271/09
(13) Παπαγεωργίου Ορέστης του Δημητρίου, ΣΑ:134/
002161/09
(14) Παπανικολάου Βασίλειος του Αθανασίου, ΣΑ:123/
000214/08
(15) Πίττας Σταμάτιος του Γεωργίου, ΣΑ:102/000245/93
(16) Πλιάμης Νικόλαος του Γεωργίου, ΣΑ:149/001217/08
(17) Χρυσοχοΐδης Χρήστος του Γεωργίου, ΣΑ:130/
003526/10
(ιη) Οικονομικού
(1) Ανδρεουλάκης Βασίλειος του Στυλιανού, ΣΑ:141/
003213/97
(2) Ευαγγελιάδης Σπυρίδωνας του Ανδρόνικου, ΣΑ:100/
001664/08
(3) Κανελλόπουλος Ηλίας του Παναγιώτη, ΣΑ:100/
003370/03
(4) Λιακόπουλος Χρήστος του Νικολάου, ΣΑ:103/
000111/06
(5) Μαλιαρίτσης Ιωάννης του Ελευθερίου, ΣΑ:156/
000089/91
(6) Μαστροκωστόπουλος Θεόδωρος του Ιωάννη,
ΣΑ:143/000067/94
(7) Μπεϊνάς Τηλέμαχος του Πέτρου, ΣΑ:141/002623/97
(8) Νταβαρίνος Γρηγόριος του Γεωργίου, ΣΑ:156/
001480/91
(9) Παπαδημητρίου Αθανάσιος του Χρήστου, ΣΑ:156/
002193/99
(10) Παπαχρήστος Χρήστος του Ηλία, ΣΑ:156/
002290/96
(11) Σκαλιδάκης Δημήτριος του Στεφάνου, ΣΑ:156/
003562/99
(12) Σκεπαρνιάς Ιωάννης του Γεωργίου, ΣΑ:156/
004017/91
(13) Στεργιούλης Αχιλλέας του Στυλιανού, ΣΑ:156/
004296/91
(14) Σωτηρόπουλος Διονύσιος του Χαραλάμπους,
ΣΑ:156/004291/95
(15) Τεμπονέρας Σπήλιος του Παναγιώτη, ΣΑ:156/
004130/11
(16) Τζανάκης Ιωάννης του Αιμίλιου, ΣΑ:156/004376/95
(17) Τζανάκης Νικόλαος του Αιμίλιου, ΣΑ:156/003815/89
(18) Τσιγάρος Μιχαήλ του Ιωάννη, ΣΑ:139/001313/95
(19) Τσιούμας Ιωάννης του Δημητρίου, ΣΑ:141/
004535/95
(20) Τσώνης Νικόλαος του Αναστασίου, ΣΑ:107/
001203/06
(21) Χατζηλίας Μιχαήλ του Θεοδώρου, ΣΑ:156/
005250/97
(22) Ψυχογιόπουλος Φώτιος του Δημητρίου, ΣΑ:156/
005630/99
(Αριθμ. βεβ. ΓΕΣ/ΔΟΙ/ΤΜ.ΟΙΚ.ΣΧΕΔ.Π/Υ/1241396/
29-01-2020)